Uslovi korišćenja

 
Vreme je!

(Foto: kolubarske.rs)

Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge internet novina Kolubarske.rs. 

Kolubarske.rs imaju autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, fotografije i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Bez saglasnosti Kolubarskih.rs zainteresovani ne mogu da koriste niti tekstualne sadržaje niti fotografije!

Napomena

Korišćenje materijala uz nepoštovanje pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

Kolubarske.rs zadržavaju pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Zaštita privatnosti

Kolubarske.rs poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca internet novina.Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, Kolubarske.rs neće davati na uvid trećem licu.

Korisnicima Kolubarskih.rs strogo je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
  • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika 
  • Kolubarske.rs ne odgovaraju za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

Blogovi

Tekstovi objavljeni u rubrici Blogovi predstavljaju stavove autora tekstova i ne mogu se smatrati stavom Kolubarskih.rs. Kolubarske.rs ne odgovaraju za stavove iznete u ovoj rubrici.

Izmene uslova korišćenja

Kolubarske.rs zadržavju pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Kolubarske.rs neće biti odgovorne za moguće posledice proizašle iz takvih promena.