Tema: Aerozagađenje

 • Zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  Izveštaj organizacije "Lokalni odgovor"

  Još jedna nedelja zagađenog vazduha u Valjevu

  Valjevo broji 105 dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu od početka godine, piše u izveštaju organizacije "Lokalni odgovor" iz Valjeva. U toku prethodne sednice, vazduh u Valjevu je bio najviše zagađen u petak, 4. novembra.

 • Zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  "Lokalni odgovor"

  Vazduh u Valjevu zagađen i pre početka grejne sezone

  Od početka godine zabeleženo je 98 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih čestica prašine, navodi se u saopštenju organizacije "Lokalni odgovor", koja sprovodi akciju "Aero Alarm", u okviru koje je nastao ovaj izveštaj.

 • Zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  Od početka godine

  Samo četiri dana čistog vazduha u Valjevu

  U Valjevu je od početka godine do 14. februara zabeležen 41 dan sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

 • Zagađen vazduh u Valjevu (petak, 4.02.2022.) (foto: Đorđe Đoković)
  Saopštenje "Lokalni odgovor"

  I u februaru vazduh u Valjevu opasan po zdravlje

  Vazduh u Valjevu je i u februaru bio zagađen i opsana po zdravlje, saopštila je organizacija "Lokalni odgovor", koja sprovodi akciju "Aero Alarm". Od početka godine zabeleženo 35 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija.

 • Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  "Lokalni odgovor" upozorava

  Od početka godine Valjevci 27 dana udisali zagađen vazduh!

  U poslednoj nedelji januara vazduh u Valjevu je bio izuzetno opasan po zdravlje. Vazduh najotrovniji bio na Savindan, navodi se u nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu udruženja građana "Lokalni odgovor" u sklopu akcije "Aero Alarm".

 • Aerozagađenje (foto: Kolubarske.rs)
  U 2021. godini

  Valjevci su 152 dana udisali zagađen vazduh

  U Valjevu je u 2021. godini ukupno zabeleženo 152 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih čestica prašine. Nova 2022. godina u Valjevu je započela bez novog Plana kvaliteta vazduha.

 • Smog u Vlajevu (foto: Đorđe Đoković)
  Lokalni odgovor poziva

  Uključite građane i građanke u pripremu novog Plana kvaliteta vazduha

  Poslednjih dana 2021. godine ističe važnost Plana kvaliteta vazduha koji su 2016. godine usvojili odbornici Skupštine grada Valjeva, navodi se u saopštenju udruženja Lokalni odgovor povodom izrade novog Plana u kojoj ne učestvuje javnost.

 • Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  Šta kažu stručnjaci

  Da li postoje izveštaji o kvalitetu vazduha u Valjevu sa stručnim mišljenjem lekara specijaliste?

  Kvalitet vazduha u Valjevu i ove godine meriće Institut Vatrogas iz Novog Sada. Gradskoj upravi treba da dostavlja mesečni izveštaj sa stručnim mišljenjem lekara specijaliste i preporukom za preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata.

 • Aerozagađenje (foto: DjordjeDjokovic)
  Saopštenje "Lokalni odgovor"

  U Valjevu od početka godine 44 “zagađena” dana

  Od početka godine u Valjevu je zabeleženo 44 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu, navodi se u saopštenju organizacije "Lokalni odgovor. Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u utorak i sredu (16. i 17. februar)

 • Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
  Valjevo opet jako zagađeno

  Pravo na čist vazduh

  Pre dve godine Skupština grada je usvojila 17 mera za rešenje problema aerozagađenja. Da li je bar jedna realizovana? Da li su izgradnja gondole u Beogardu ili nacionalnog stadiona preči od čistog vazduha?