Registracija Prijava preko FB

Tema: Gradsko veće

 • Saobraćajka u Karađorđevoj (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
  Na teritoriji Valjeva

  Prošle godine dogodilo se 417 saobraćajnih nezgoda

  Prošle godine na teritoriji Valjeva dogodilo se 417 saobraćajnih nezgoda, navodi se u Izveštaju o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima Valjeva, koji je usvojilo Gradsko veće.

 • Sala Gradskog veća (foto: Đorđe Đoković)
  Odlučilo Gradsko veće

  Grejanje u Valjevu još danas i sutra

  Gradska toplana još danas i sutra grejaće korisnike na daljinskom sistemu grejanja, odlučilo je Gradsko veće. Stanovi će se biti topli u jutarnjim satima od 6 do 10 časova i uveče od 18 do 22 časa. Na istoj sednici Gradskog veća usvojeni su izveštaji o radu i poslovanju za 2018. godinu

 • Gimnazija (foto: Đorđe Đoković)
  Odlučilo Gradsko veće

  Zbog gripa produžen raspust do 25. februara

  Početak drugog polugodišta u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Valjeva zbog gripa odlaže se za 25. februar, odlučilo je Gradsko veće. Predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" preporučuje se da održi roditeljski sastanak uz prisustvo pedijatra Doma zdravlja, i upozna ih sa novonastalom situacijom, u vezi zabeleženog porasta obolele dece predškolskog uzra

 • Gradsko veće (foto: Đorđe Đoković)
  U sledećoj godini

  Neznatno povećanje poreza na imovinu

  Sledeće godine biće neznatno povećan porez na imovinu u prvoj i drugoj zoni. Predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu utvrdilo je Gradsko veće.

 • Grad Valjevo (foto: Đorđe Đoković)
  Gradsko veće usvojilo prvi rebalans budžeta

  U gradskoj kasi, za sada, manje 191 milion dinara u odnosu na plan

  Gradsko veće je usvojilo prvi r ebalans ovogodišnjeg budžeta Grada, po kome su planirana sredstva smanjena za 191 milion dinara. Prvim rebalansom je potvrđeno da je 8gradska vlast nerealno planirala prihode, naročito one od prodaje imovine Grada.

 • Gradsko veće (foto: www.valjevo.rs)
  Realizacija budžeta za šest meseci ispod 50 posto

  Vlast je trošila više na sebe nego na građane!

  Budžet Valjeva za prvih šest meseci realizovan je samo 31,7 posto, dok je gradonačelnik potrošio 77,7 posto planiranih sredstava. Izostale su investicije i prodaja imovine grada, a Republika je uplatila tek 33,3 posto planiranih transfernih sredstava.

 • Nova industrijska zona (foto: Kolubarske.rs)
  234 miliona dinara za zemljište nove industrijske zone

  "Očekujući investitora" Grad kupuje još zemlje u Popučkama

  Grad je prošle godine kupio 20 hektara zemlje Vidoja Vujića u Popučkama za industrijsku zonu znajući da parcele nisu celina. Sada se ispostavilo da za potrebe nekog investitora parcele moraju biti celina, pa Grad kupuje još 4 hektara koja su u privatnom vlasništvu.

 • Valjevo (foto: Đorđe Đoković)
  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih

  Više radnika u Muzeju i TOV-u "omogućiće nesmetani rad tih ustanova"

  Narodni muzej i Turistička organizacija dobiće po još jednog radnika za stalno, dok će Vodovod i Vidrak imati po dva manje stalno zaposlena, odlučilo je Gradsko veće.

 • Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
  Gradsko veće o završnom računu, ali ne i o izveštaju revizora?

  Bez pozitivnog mišljenja revizora o završnom računu budžeta

  Gradsko veće je usvojilo završni račun budžeta Valjeva za 2017. godinu, ali se iz izveštaja sa sednice dostavljenog medijima ne vidi da li je usvojen i izveštaj nezavisnog revizora u kome se navodi da je mišljenje sa rezervom.

 • Gradsko veće (foto: Đorđe Đoković)
  Gradsko veće

  Još jedna Komisija za koordinaciju

  Gradsko veće formiralo je još jednu komisiju, ovaj put za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva. Komisiju čini njih dvanaestoro: predsednik i njegov zamenik, i pet članova i njihovi zamenici.