Tema: Poezija

  • Poezija bez granica

    Vidakovićeve pesme na poljskom

    Izdavačka kuća „Jednooki kruk“ iz grada Bjala Podlaska publikovala je na poljskom jeziku pesničku zbirku „Na rozdrożach“ („Na raskršćima“) Dušana Vidakovića. Ovaj naslov, koji je prevela spisateljica i slavista Olga Lalić-Krovicka, donosi izbor iz pet do sada štampanih Vidakovićevih knjiga, kao i još neobjavljenog rukopisa „Godoov dvojnik“.