Filip Višnjić

Poslednji komentari

  • Kafana ispred Muzeja i Centra za kulturu?

    Potpuno besmislena tema, a posebno kada je još i tendeciozna u mnogim segmentima. Sam naslov KAFANE je ‘’lukavo’’ smišljeno da se odmah bude protiv, jer sasvim je normalno da KAFANA nikako ne ide uz bilo koji objekat kulture. Da je, kojim slučajem, dobronamerni građanin, koji to nikako nije jer to voli da istakne, u naslovu napisao: Caffe ispred Muzeja i Centra za kulturu?, sve bi bilo sasvim drugačije i imalo bi jednu drugu konotaciju, i to upravo onu koju sada u stvarnosti, i u Muzeju i u Centru i ima. Ja sigurno nisam za KAFNU u Muzeju i Centru za kulturu, ali sam za Caffe jer je to u današnjem svetu normalnost. Ko postavlja pitanja ZA ili PROTIV, ili ništa ne zna o funkcionisanju javnih kulturnih objekata ili je veoma, veoma ‘’dobronameran’’.