Registracija Prijava preko FB

Valjevo u srcu

Poslednji komentari

  • Umesto Direkcije Odeljenje za infrastrukturu

    Umesto javne Direkcije za urbanizam i planiranje - "privatna" agencija za ruralizam, megatrendizam i jatebi-timeni

  • Gradska biblioteka u Domu vojske

    Dragi poštovaoci kulture i kreativne industrije: Uz svo poštovanje prema starim kulturnim radnicima i ostalima, Ne postoji ni jedan opravdan razlog zašto bi Gradska bilioteka bila u objektu koji za nju nije projektovan. Objekat Doma vojske je projektovan kao Multifunkcionalan kulturni centar i to treba i da ostane. Mladi obrazovani Valjevci opet moraju da ukazuju na ideju zbog koje je Dom izgradjen. Valjda nakon sto godina nije zaslužio da nestručna lica na silu izvode neke nelogičnosti. Ne postoji ni jedna prostorija u Domu koja je pogodna za bilo kakvu bibliotečku funkciju, to zna svako ko je ikada kročio u objekat. I ko je branio Gradskoj biblioteci da radi sa mladima i zašto se to ne dešava? Da li bibliotečki radnici i donosioci odluka znaju kako izgleda biblioteka, a da nije iz prošlog veka? Zašto se ne zalažemo za novu savremenu biblioteku, koja je po nagrađenim rešenjima naših univerzitetskih profesora i akademika pozicionirana umesto benzinske stanice u centru? Nije tačno da nema para, novac stoji neiskorišćen u određenim fondovima. Tačno je da strukture ne traže taj novac, jer onda moraju na transparentan način da angažuju stučnjake. Zašto ne pomognemo Va.ku.m.-u da krene u formiranje nove institucije, pokrene kreativnu industiju i stvori nova radna mesta za mlade u gradu. Kome će seljakanje biblioteke doneti novo radno mesto? Zašto Biblioteka i oni koji donose odluke, naposletku, ne podrže mlade, kreativne i stručne ljude, ili je cilj da svi takvi zauvek napuste Valjevo?