blagoje rankovic

Poslednji komentari

  • Osmi salon fotografije "Life 2014"

    Molio bih autorku da me uvrsti u zvanje "Valjevaca koji su dobili nagrade",zaista ne znadoh ,na vreme, da ne treba da se rodim u ulici Kneza Jovice 18/a te davne 1966.g.Karte valjevaca se dakle dele na drugom mestu,kao titule, kao državljanstva!?Veoma je potcenjivački ne uzeti sve ljude u obzir, pommenuti samo "probrane"(po Vašim uzansima),samo one koji su establirani ili koje lično poznajete.Vrlo neprofesionalno.Ljude ne treba deliti niti trpati u oivičene stratuse pogrešnog lokal patriotizma.Ima nas još za koje ne znate, potrudite se!!!!Vaša oktroisanost miriše na otaljavanje.