Miodrag Loma (foto: Kolubarske.rs)
Miodrag Loma (foto: Kolubarske.rs)
15.11.2021, 08:11

"U Srbiji, prilike su tak'e..."

č: | fb:

Skorašnji izbori novih članova SANU, normalno su izazvali pažnju onih koji nemaju pametnija posla nego da obraćaju pažnju i na nešto takvo. Nešto više donekle sličnih, primetilo je i da nije "prošla" nijedna žena. Neki su se uključili u "dževu" zbog toga, pokazujući iskrenu ili nameštenu brigu za "jednakost polova".

 

Kod nas, u Valjevu, pažnju je trebalo da pojača to što je u dopisne izabran i naš čovek, Miodrag Loma! Valjda i hoće, posle korektne pažnje Kolubarskih.rs i "Napred-a". (Ne znam za ostale medije).

 

U svoje ime (i svih "Miškovih" živih i pokojnih profesora), pisac ovih redova mu upućuje srdačne čestitke! Zna ponešto o nauci i SANU, a imao je zadovoljstvo da mu predaje u dobroj staroj Gimnaziji. Dosta brzo i pre ovog izbora, video je u tome i čast... Tako je bilo i ranije, kad je u dopisne izabran njegov stariji brat Aleksandar, poodavno redovni član. Ali staro zakeralo, pamti i vidi još ponešto. A kao stari lajavac, ne može da ćuti...

 

Koliko, kako i koliko, Valjevo ovo i slično "prima k znanju"? Shvata li ga i kao nekakvu čast, pa i priznanje, sebi? U njemu su se rodili i rasli, dobrim delom školovali, uredno dolazili za vikende i raspuste kao studenti. Miodrag u njemu i živi... Duguje li Valjevo bar neku zahvalnost braći Loma, ako ne ume ili neće da koristi ne samo njihova znanja i umenja, njihov "kulturni kapital", nego i "socijalni" (poznanstva i veze)? A setimo se koliko je zahvalnosti iskazalo i iskazuje jednom starijem akademiku, što je ovde samo učio gimnaziju! I u jednoj poemi pomenuo Valjevo, ali kako? Stoji to preko puta "Prote", na tabli: "...u bilo kojem gradu, slučajno u Valjevu". Do skora, i kraj "Spomenika pesništvu". Verovatno dok bude živ i mogao još da ga pomene, se Ljubi Popović nije odužilo. A ka’ će, ne znamo!

 

Šta možemo, prilike su tak'e. Možda i nisu naopake, ali gde će se staviti, ako mlađima od nas to stigne u glavu, ploča na kojoj će pisati: "U ovoj kući su se rodila i rasla dva člana SANU, braća Aleksandar i Miodrag Loma"? Pošto su kuću, reprezentativan primerak nekadašnje varoške porodične, morali prodati i već je neprepoznatljiva. Sa prihodima univerzitetskih profesora i Aleksandrovim akademskim dodatkom, nisu je mogli renovirati i održavati...

Blogovi