Impuls grada

Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

Impuls grada
15.05.2016

Snom je čovjek uspavan

S točke svake pogledaj čovjeka, Kako hoćeš sudi o čovjeku – Tajna čojku čovjek je najviša! Tvar je Tvorca čovjek izabrana: Ako istok sunce svjetlo rađa, Ako biće vri u luče sjajne, Ako zemlja priviđenje nije, Duša ljudska jeste [...]

Impuls grada
20.01.2016

Zemlja je od neba sazdana

  Zemlja je od neba sazdana. Laž gnezda nema. Nikad se niko nije izgubio. Sve je istina i putanja.   Fernando Pesoa

Impuls grada
15.11.2015

samo ptice iznad mene

"Pratim ptice i ludujem. Pratim ptice, ne odustajem. Kada gledam pravilno uvek gledam naopako. Gledam ptice iznad mene. Samo ptice, samo ptice..."