Impuls grada

Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.