Izbori (foto: Đorđe Đoković)
Izbori (foto: Đorđe Đoković)
19.04.2022, 09:02

Kao kod prostitucije: kriv je samo prodavac...

č: | fb:

Minuli izbori, na dnevni red opet stavljaju takozvanu kupovinu glasova. "Takozvanu", jer odgovarajuća radnja između dve strane, zaslužuje više od osude. Radi se o kupoprodaji, jednoj od osnovnih stvari u društvu!

 

Pravo glasa je subjektivno pravo tako da onaj, čije je, s njim raspolaže po svojoj volji! Svi se slažu da ga može iskoristiti i glasati, čak se kaže da ga "daje" ovom ili onom. Ili ne iskoristiti, "ne dati" nikome. Opšte je slaganje, i da ga "daje" očekujući da nešto dobije. Neko zajedničko dobro, pa unutar njega dobro za sebe. Ili ga "ne daje" pošto za raniji glas nije dobio, ne samo očekivano nego i obećano! Zna se da njegov glas traži više njih, i svako se trudi da mu ponudi više od konkurenata. Pa i da se ne vidi baš "iz aviona" ali nije potrebna ni lupa, da više puta "kupci# nisu kupovali glas po glas! Kupovali su glasove čitavih naselja, iznenadnim radom na koji se čekalo godinama. Ili čitavih socijalnih ili starosnih grupacija, "povišicama" odnosno "jednokratnom pomoći".

 

A zar je uopšte nešto neobično, osobito zbog pomenutog, da neko želi da bude siguran kako će nešto dobiti za svoj glas? Tim pre što od ranije datog očekivano nije dobio, a nije uveren da će ga sada dobiti! A kud ćeš veće sigurnosti, ako mu se to "nešto", opipljivo ili šušteće, direktno ponudi? "Vrabac u ruci" sigurno je bolji od "goluba na grani", i kad ne vredi baš sto evra...

 

Ako to i jeste za osudu, onda je za nju i njen neizbežni deo, druga strana. Kupovina! Ta osuda je tiša, nezgodno je otvoriti pitanje stanja onih koji prodaju. Ko je najviše kriv za njega, zna se. Dugogodišnja vlast! Ali ne treba abolirati opoziciju, koja i te kako "kupuje" slabo misleći da li može i ako hoće, to što nudi za glasove? A tek, koliko između izbora misli na one koji "imaju više razloga", da prodaju glasove? Počev sa jednim: Šta bi, drugo?

 

Što se kupoprodaja svela na prodaju, ova na direktnu i vidljivu, a zatim na glasova Roma, više je nego neopravdano. Pogotovu zbog poslednjeg! Ali jednokratni napad samo na ovakvu kupoprodaju kao i odbrana samo ovakve, neuporedivo su lakši od trajnog rada na smanjivanju razloga za sve oblike kupoprodaje glasova. Uz koje ide kupoprodaja ličnog, uopšte...

Blogovi