Radovan Marjanović (foto: Đorđe Đoković)
Radovan Marjanović (foto: Đorđe Đoković)
11.05.2022, 11:49

Možda možemo koliko znamo, ali hoćemo li da znamo?

č: | fb:

Kolumna pisca ovih redova, koja se mogla zvati i "Sveti Aleksandar ubiva Georgija", izazvala je malo reakcija. Da nisu različite, ne bi bila vredna pisanja i objavljivanja. Odgovarati na njih nije fer, time što je pisac imao pravo da kaže šta misli, isto je dao čitaocima!

 

A trećim licima koja očekuju "polemiku", naše "utuk na utuk", u mnogo važnijem slučaju neko je davno rekao: "Pročitajte ponovo, šta sam rekao!". Zato umesto "odgovora", o ozbiljnijem ili širem i trajnijem. Uz zahvalnost, zbog podsećanja na njega...

 

Vrlo je ozbiljna stvar, što neko (zapravo mnogi) zna da koristi "mreže", a ne zna da pojedinac penziju zarađuje! Ne da mu je "država" daje. (Veruje da je tako i sa platom, u javnom sektoru). Ne zna ni da država nije ovovremeni sultan koji se maša rukom za džepove, pa iz njih, za razliku od onovremenog, ne vadi stotinu dukata, nego penziju! Sledstveno, pritom se ne pita ni od čega, čijih para? Zašto, po kakvim merilima, tako da je tome koji državu brani i veliča, možda (u ovom slučaju veoma verovatno), dao manju penziju nego tome koji je "ujeda!"


Možda i zna, ali taj neko, kao politički navijač, obožavalac..., nikako birač, neće da zna! Zapravo, da se ponaša shodno tome što verovatno bar naslućuje, jer to nije teško znati. Ali njegovo "ja" čuje se samo kao "I ja...", mislim kako i treba da se misli, opredeljujem se samo kad treba javno pokazati kako sam "ispravno opredeljen". Ništa me ne košta (pogotovu ako to učinim anonimno), a može da valja! Možda se radi i o davno poznatom, što se uporno previđa: zadovoljstvu što sam deo uspešnog, velikog? I čak zaslužan za njegov uspeh i veličinu, ne samo glasom na izborima nego i na "mreži!".


Uopšte, "učešće" na izborima ili u "javljanju", za sve je isto samo "glasanjem" ili "javljanjem". A jako drukčije značenjem, koje mu se pridaje...

Blogovi