Ustavni sud (foto: Kolubarske.rs)
Ustavni sud (foto: Kolubarske.rs)
30.09.2022, 11:57

Radi se o Ustavu, ne o ovakvoj ili onakvoj veronauci...

č: | fb:

Stalna polemika oko mesta i uloge veronauke u državnim školama, sada intenzivirana peticijom preko dve stotine poznatih javnih ličnosti koje traže njeno ukidanje, bavi se jednim (mada važnim) detaljem celine. Tako da u njegovoj senci, uvećavanoj normalnim "utuk na utuk", ostaje ono principijelno. Pitanje celine, čijim se rešavanjem sa dnevnog reda ne skida samo pitanje veronauke, nego i niz drugih.

 

U pitanju je mesto i uloga Ustava, u čitavom društvu pa time i u državnim školama! Hoće li biti poštovan, što podrazumeva sve usklađeno sa njegovim duhom i slovom, ili će biti svojevrsni fikus? Imamo ga, jer su se za ustav borili još "ustavobranitelji"? Sve ga države imaju, pa "moramo" i mi kako ne bi bili "mimo sveta"? A pošto ga imamo, nepotreban je luksuz i da ga praktikujemo. Osim na kašičicu, ili po principu "Mož' da bidne, al' ne mora da znači!". Pogotovu da ga se držimo, ko pijan plota...

 

Ako poštujemo Ustav, problema sa veronaukom, nema! Država je sekularna, to u njemu piše! Šta o njemu mislimo, ne isključuje poštovanje. Davno je rečeno i drugde se striktno poštuje: "Zakon je zakon!", pa i "Strog zakon (može i "glup"), ali zakon!".

 

U državnim školama veronauke nema da ima, što ne isključuje predmet iz koga se učenici upoznaju sa religijama kao značajnim društvenim tvorevinama. Ponavljamo: religijama, svima koje postoje u državi, ne jednom... Razmislimo o posledicama po mlade koji žive i treba da žive skupa, a ne jedni pored drugih! Nejedinstvo, koje sledi već posle polaznog: "Ja sam Bog Otac tvoj, nemoj imati drugih bogova sem mene!", i "Nema Boga sem Alaha, a Muhamed je Alahov prorok!". Da obezbedi jedinstvo na ovom planu, bitno i za druga jedinstva, država je ta koja pravi nastavni plan, normalno uz konsultovanje i saradnju sa crkvama, i nadgleda njegovo izvođenje. Kao i ostalih predmeta, što danas nije slučaj. Praktično, veronauka je država u državi, čardak ni na nebu ni na zemlji. A država ni sekularna, ni nesekularna!

 

A ako nam se sekularnost ne sviđa, tu je procedura za izmenu Ustava! Ako uspe, problema opet nema. Veronauka, kao i mnogo šta drugo u nesekularnoj državi, biće u isključivoj nadležnosti crkvi. (Nadajmo se, ne jedne). Svako će moći o njoj da misli šta hoće, ali će takav njen status, morati da poštuje...

Blogovi