Radovan Marjanović (foto: Đorđe Đoković)
Radovan Marjanović (foto: Đorđe Đoković)
02.11.2023, 10:09

Pismo nekom "Aleksandru Vučiću" (nije dostavio adresu)

č: | fb:

Nema potrebe da mi se zahvaljuješ, ako sam uopšte pokazivao nekakvo strpljenje (a nisam, bilo je to trpljenje), nije bilo prema nekom građaninu što se potpisao kao "Aleksandar Vučić"! Nego prema vlasti moje države, "Možꞌ da bidne alꞌ ne mora da znači", ali ipak je država!

 

A u njoj postoji neki red, zna se ko kosi, a ko vodu nosi. Tako da samo vlast, može da uzme i da vrati. A ako sam uopšte nekom pružao podršku (a nisam i da mi je tražena, a nije), to je takođe bilo prema njoj...

 

Hvala na vesti o rastu i povišici penzije, kao i jednokratnoj pomoći. Ali za obaveštavanje o njima i isplatu, javi mi kad budu iz tvog džepa. Do tada, nadležna je Vlada. Preko predsednice Vlade, njenog portparola (ako ga ima), nadležnog ministra, eventualno predsednika Republike (jer za to nije nadležan). Vlada, shodno ranije pomenutom! Nikako potpisani "Aleksandar Vučić", ništa od pomenutog. A zasad nije ni Gospod, koji u krajnjoj instanci "Dade i uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje!".

 

Radovan Marjanović

(adresa je poznata, čim je na nju stiglo pismo)

Blogovi