Aleksandar Ranković (foto: Đorđe Đoković)
Aleksandar Ranković (foto: Đorđe Đoković)
19.03.2018, 09:57

Ispeci, pa reci!

č: | fb:

Reagovati na svaku "bombastu" izjavu "odgovornih", značilo bi upravo ono što žele: pridavanje izjavama i onima čije su, značaja koji ne zaslužuju. I nepridavanje značaja onome i onima, koji ga zaslužuju. Povremeno, ipak, to treba učiniti.

 

Takve izjave "održajem" (nereagovanjem), postaju svojina, zakonom zaštićeno! I deo "povoljne klime" za dalje bujanje. U tom smislu reakciju zaslužuje izjava jednog odbornika, da gradonačelnik može predložiti (postaviti) koga god hoće za člana Gradskog veća, kao što je Kaligula svog omiljenog konja postavio za senatora...

 

Kako su i da li su odbornici na ovo reagovali, njihova je stvar. Uglavnom stvar njihovih stranaka, njihove procene namera u datom "trenutku", "odnosa snaga", "ko će kome trebati", i slično. Prepuštanjem isključivo njima da reaguju ili ne reaguju (što sve žarko žele), vrednosti i nevrednosti -počev sa "istinom" pa zaključno sa "javnim dobrom", izgledaju ovako ili onako. Ima ih ili nema (!), zavisno isključivo od pomenutog "trenutka"! A on i ostalo pomenuto, menjaju se lako i brzo. Toliko da se ni za trenutak (vremenski a ne politički!), ne porede sa onim što je utvrđeno,  tokom stotina pa i hiljadu i kusur godina.

 

Sav u "trenutku", odbornik se ne seća da ovo nije stari Rim nego današnje Valjevo, da Kaligula nije biran za imperatora a naš sugrađanin jeste za gradonačelnika. Tako da treba da vodi računa o onima koji su ga birali, i zakonima po kojima su ga birali. Onom što se od "biranog" očekuje otkad postoji biranje a ne nasleđivanje javnih funkcija! S tim što su o očekivanjima vodili računa i oni koji su funkcije nasleđivali...

 

Zatim, da je Kaligula, ne samo za sebe, imperator nego i bog! Ukoliko neko od njih dvojice ili ostalih (uvek i u skoro svakoj stranci ima takvih) misli da gradonačelnik ovdašnji bog jeste ili treba biti, ništa se ne menja. Ima više onih koji pretenduju na tu "funkciju", ali ko će je imati određuje se u Beogradu i na Ubu... Nenamerno i nesvesno (u svim značenjima), poređenje Kaligulinog konja i kandidata za člana Gradskog veća, kao EPP za ovog drugog, "šlag je na tortu". Vrhunac cirkusa, da izvini cirkus! Vrlo umesno reagovanje drugog odbornika, nije izazvalo odgovarajuću pažnju. Osim nažalost, uobičajenog: "Nije više njihov...".

 

Nije ovo samo za rečeno, u naslovu! Nije ni za oštrije: "Nuto momka, nuto i pameti!". Ovo je ovdašnji vrh ledenog brega, i šlag (kao udarac, u nemačkom jeziku), na vrlo ozbiljno. Nastavljanje prakse da imaoci vlast ne shvataju kao  vršenje javne funkcije nego kao nagradu, i ovlašćenje da rade šta hoće i kako hoće! Uključujući ovo, manje značajno: ne paze šta pričaju, pa posle pričaju šta su hteli i nisu hteli, da pričaju. Na štetu pričanja drugih, i o važnijim stvarima! A građani da to propraćaju sa: "Može im se!". Samo zato i reakcije drugog odbornika, zaslužuje pažnju ovo propuštanje prilike jednog odbornika, da ćuti!

 

 

Blogovi