Radnici (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Radnici (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
29.10.2018, 12:15

"Sirotinja raja" kao perspektiva Srba?

č: | fb:

Odumiranje ili čak "nestajanje Srba", zaista deluje alarmantno, i opravdava često pominjanje. Ali ne i njegovu debelu senku u kojoj ostaje mnogo šta. Recimo "izgled" budućih Srba, nimalo ohrabrujući!

 

Stalno slušamo i gledamo kako je negde, zna se ko, otvorio privredni objekat koji će omogućiti zaposlenje toliko i toliko ljudi. I odgovarajućom infrastrukturom i propisima koji nisu stvoreni samo radi tog objekta, ohrabriti, ponukati..., još neke investitore da dođu i omoguće zaposlenje još nekima. Vrlo lepo, tim pre što se to povoljno odražava na njihove porodice...

 

Ali ne treba smetnuti s uma da ni investitori koji dolaze, ni država koja ih poziva i stimuliše, nisu poklon tim ljudima i njihovim porodicama, pogotovu ne ostalim građanima ili društvu. Posredno u celini, a neposredno u delu društva gde je objekat "otvoren". Tako da im se "u zube ne gleda", nego samo izražava beskrajna zahvalnost! To je samo deo svakodnevnog posla investitora i države, njihovih interesa. Otuda je sasvim u redu da im se gleda u zube, ili koliko je to u skladu i sa interesima ostalih građana ili društva. Nacije i države, u budućnosti! Kakve će prirode biti delatnost objekta odnosno da ne bude unutar "prljave tehnologije", kakve će biti plate a osobito uslovi rada zaposlenih, šta ako investitori posle ugovorenog roka u kome neće otpuštati ili "otići" ipak počnu otpuštati ili čak "odu", dovoljno je isticano. Ako zanemarimo nezanemarljivo: slab odjek pošto to ističu malobrojni pojedinci i mediji, u odnosu na daleko veći broj onih koji to i ne pominju! Zato skrećemo pažnju na nešto što nije isticano ni toliko, a itekako postoji i zaslužuje pažnju.

 

U pitanju je takozvana kvalifikaciona struktura onih koji su dosad zaposleni, i koji će se zapošljavati ubuduće. O njoj nigde nema govora, samo jednom (ponedeljak, prvog oktobra), videsmo da će u novoj fabrici u Nišu biti posla za 500. inženjera. Kako je drugde? Čime se bavi većina "investitora", ko joj treba i koga zapošljava? Pomozimo se ovdašnjim: Gorenje, Golden lejdi, Idea, Roda...

 

Nije li samo kvantitativno ohrabrujuće, usto verovatno privremeno, i zapošljavanje, u Krušiku? Sudeći po onom čime se dotični privredni objekti bave i normalnim interesom vlasnika da favorizuju svoje ljude, ovo je dobro za nekvalifikovane i polukvalifikovane, posebno žene. Ali nikako za naše "visokokvalifikovane!". O tome i uopšte o kvalifikacionoj strukturi investitori nemaju potrebe da govore, niti to neko od njih očekuje. Sa "državom" nije tako, njoj ne odgovara da govori. A morala bi, pošto školovanje "visokokvalifikovanih" mnogo košta, i plaća ga ona ali parama svih nas, ne strani investitori. Razume se da od njih ni to ne očekujemo, tako da i nije važno. Važno je šta će biti sa njima, gde će da se zapošljavaju? Na kraju krajeva, kuda će? O čemu se takođe slabo govori, bar u poređenju sa galamom na račun navodne "bele kuge!". Koja zbog prethodno rečenog, znači poziv na rađanje budućih nekvalifikovanih i polukvalifikovanih, "živih dodataka mašinama". Oslobođenih "komunističke zablude": da radnik treba da bude i svestan građanin... Ako je to alternativa "nestanku Srba", jadna je to alternativa! Kako će izgledati Srbi u budućnosti? Koliko će biti u stanju da se nose sa nacijama koje se brinu i za svoj kvalitet? I to je pitanje, a ne samo "opstanak Srba!".

 

Koliko je samo naivnosti, a kod nekih bezobrazluka, u upozoravanju kako ćemo ih "školovati za inostranstvo". Ako su traženi i koji su traženi, a koji nisu, nećemo ih ni školovati! U iole normalnoj državi mladi se školuju i za njih same, školovanje postoji i za potrebe građana (ministar Šarčević), ne samo za potrebe investitora, društva i države... Uostalom, kakvi će biti država i društvo, bez odgovarajućih fakulteta i akademija? Bez inteligencije, a osobito bez intelektualaca, kojima je jedna od funkcija i da vlast podsećaju da bolje radi to što radi?

Blogovi