Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
09.09.2020, 10:23

Zar da vlast određuje šta je politika?

č: | fb:

Naša "tehnička" Ana, sve je brža, jača i bolja. Na nju je počeo da se ugleda niko sitniji, od američkog predsednika! Posle nje koja uredno svima koji nešto zameraju vlasti prebacuje da su se politizovali, sada je to učinio on. Prebacuje politizovanje NBA –košarkašima, koji su prekinuli takmičenje. U znak protesta zbog mlakog reagovanja vlasti, na policijsko nasilje nad Crncima...

 

Zameranje zbog "političkih zahteva", nastojanje je da se prihvati apolitičnost. Neinteresovanje za pitanja koja su "javna", opšta, zajednička..., a kojima se po prirodi stvari, neposredno bave neki. Vlast, i opozicija koja bi htela da bude vlast. Indirektno, i dalje svi kao javno mnjenje, interesujući se da li to čine u opštem ili nečijem interesu. Tako da je traženje apolitičnosti, traženje od ljudi da se liše svoje prirode! Ne da budu baš zveri ili idioti, kako su stari Grci govorili za apolitične, nego maloletni. Pod starateljstvom uskog i istog kruga staratelja, koji se smenjuju u vlasti i opoziciji.

 

Ana želi političnost (politizovanje), uvek na isti način i određenom smeru. Samo pred izbore, i kao što veću izlaznost! A na njima, što veći procenat za njenu stranku... Posle glasanja, opet apolitičnost. Gledanje svog posla i svog interesa, shvaćenih kao vezivanje kraja s krajem. A zar posao i interes, bilo čiji kod nas, ne zavisi od vlasti? I kao da davno mudar čovek nije rekao kako je teško biti državnik, ali svako može i treba da ocenjuje rad onih koji pretenduju da su državnici. Ako žele samo da budu vlast, još više! Ko da ih ako ne baš kontroliše, bar podseća na moguće greške, pošto je ljudski grešiti?

 

Danas je malo verovatno ono što je uradio stari grčki političar: inscenirao napad na svoju državu, da bi se kao njen vojskovođa mogao proslaviti! Ali mogućnost drukčijeg pa makar i blažeg unesrećivanja građana, nije verovatnoća. Ona je svakodnevna pojava, ako vlast vidi javna posla kao svoja. Tako da često gledamo kako neovlašćen potpisuje ne znamo šta, ovih dana ne zna ni on, a tiče se svih nas. Kako i ne bi, i ljudi iz vlasti imaju lične i porodične, ne samo opšte interese. Pre, a pogotovu od početka mandata, pa do kraja...

Blogovi