31.10.2014, 14:13

Istraživačka kuća

č: | fb:

Zašto baš cirkus?

Zato što je za njega potrebna cirkuska šatra. Postavljena na metalnoj konstrukciji. Lako sklopivoj, demontažnoj, ponekad nestabilnoj . Tu su i trikovi na trapezu. Izvode se nemoguće akcije. Žonglira se, smeje a ponekad i plače. Ali i opstaje, kroz vekove, uprkos promena koje su neminovne i za cirkus.

Rođendan jedne male devojčice, na mestu gde je voda odnela kej.... u zgradi koju je prvo srušila, pa projektovala, pa sagradila družina Vladimir Mandić Manda, sa ljudima koji umeju da se organizuju, pomognu ali i zabave najmlađe potomke pomenute družine.

Tu nije bilo trikova, ali je bilo klovnova, nekoliko perika i sunđerastih, crvenih noseva. I tu se rodila ideja – da NIJE SVE U VALJEVU CIRKUS!

Istraživačka kuća

Klub Društva istraživača

Klub Društva istraživača "Vladimir Mandić Manda" (Foto: Facebook)

Zašto ova kuća privlači decu i mlade? Mnogo je razloga za to:

 • Tu mladi istraživači imaju veliki uticaj jedni na druge; 
 • Tu grupa istraživača utiče na stavove, vrednosti, stilove ponašanja koji se usvajaju; 
 • Tu se neguje zajedništvo, akcija, volonterizam, avantura; 
 • Tu se veštine vršnjačke edukacije koriste na pozitivan način; 
 • Tu se vršnjačka edukacija planira i sprovodi na različitim mestima – na rekama, planinama, u pećinama, na veštačkoj steni, u letnjim kampovima, pod zvezdama... i kroz male i velike grupe;
 • Tu vršnjački edukatori nauče veštine donošenja odluka, vodjenja grupe, uče se odgovornom ponašanju; 
 • Tu se usvajaju znanja koja se ne dobijaju u redovnim školama; 
 • Tu nema velikih generacijskih prepreka; 
 • Tu se prihvataju svi koji žele da budu tu; 
 • Tu se mladi pozitivno kanališu, uče se kreiranju zajedničkog cilja i zajedničkih aktivnosti; 
 • Tu se osamostaljuju; 
 • Tu razvijaju osećanje pripadnosti, sigurnosti i samopouzdanja.

Družina "Vladimir Mandić Manda" je pokazala da njihova istraživačka kuća nije cirkuska šatra, da su istraživačku kuću postavili na dobrim temeljima, da su njeni stanari postali cenjeni i poštovani delovi društva, da se politika kuće ne mora bazirati na žongliranju i trikovima već na stvarnim potrebama mladih, da kroz svoj aktivizam daju doprinos društvu a ujedno razvijaju pozitivne društvene vrednosti – pravila ponašanja, očekivanja, zabrane, poštovanje, promovišu značaj rada na izgradnji samopoštovanja, samosvesti, izdržljivosti i žilavosti.

Koja nam je i te kako potreba u ovim cirkuskim vremenima.

Blogovi