IS Petnica (foto: Đorđe Đoković)
IS Petnica (foto: Đorđe Đoković)
05.05.2015, 16:55

ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA

č: | fb:

Nije ponekad loše kad ljudi kritikuju nekoga, nešto ili baš sve… Onda se čovek može malo osvrnuti oko sebe, razmisliti, pogledati npr. u pravcu Petnice, gde se na par kilometara od Valjeva, nalazi INSTITUCIJA koja nije ni nalik cirkusu. Naprotiv.

Evo šta piše na sajtu ISP. 

Istraživačka stanica Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila uistinu prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos teškim društvenim i ekonomskim prilikama, a zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, IS Petnica je ubrzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i ugledna u zemlji i u svetu.

I u vreme tragičnog raspada prethodne Jugoslavije, ekonomskog kolapsa, hiperinflacije, sankcija i izolacije zemlje, IS Petnica je sačuvala i razvijala svoje programe i održala važne kontakte i saradnju sa srodnim institucijama iz prethodne Jugoslavije i celog sveta, na najbolji način potvrđujući ugled, kvalitet i postojanost rada.

Šireći mrežu koja danas pokriva više stotina srednjih škola i veliki broj naučnih instituta i fakulteta,  te aktivno pomažući formiranje novih generacija mladih odgovornih stručnjaka u nizu važnih i perspektivnih oblasti, Istraživačka stanica Petnica predstavlja jednu od malobrojnih spontano nastalih i programski konzistentnih obrazovnih organizacija u svetu koje, čvrsto okrenute budućnosti, novim znanjima, tehnologijama i vrednostima, na dostojan način odgovaraju na izazove XXI veka. http://www.petnica.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl. najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.  http://www.petnica.rs 

Zašto je onda čudno što je ISP značajna za Valjevo, za Srbiju…? I zašto ISP privlači mlade ali i privlači mnoge kritizere?

Zato, jer

 • Daje osnove  mladima iz oblasti nauke,
 • Mlade  usmerava  na važnost i priznavanje nauke, tehnike i tehnologije na uzbudljiv i dinamičan način,
 • Mlade  uči umeću pisanja radova i kako komunicirati svojim idejama a  pisanje i komunikacija su sastavni deo nauke,
 •  Pisanjem radova, mladi razvijaju kritičko mišljenje,
 • Mlade uči rešavanju problema, kritičkoj analizi i kreativnosti,
 • Su vanškolska naučna iskustva važan dodatak formalnom školskom ali i naučnom obrazovanju,
 • Se  neformalno naučno obrazovanje ovde odvija na planiran i prilagodljiv način,
 • Ovde se mladi  uče preuzimanju odgovornosti i samostalnosti,
 • Boravkom  u ISP, uče se i životnim veštinama,
 • Se uče i planiranju i upravljanju vremenom,
 • Se uče i  individualnosti ali i važnosti timskog rada,
 • Su mnogi,  upravo ovde otkrili svoje životno usmerenje ili odlučili kasnije, da karijeru nastave u oblasti nauke,
 • Je  UNESKO -  organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, kulturu i obrazovanje 2012. podržala  obeležavanje 30 godina postojanja i rada Istraživačke stanice Petnica,
 • Je tom prilikom  Irina Bokova, generalna direktorka UNESKO-a, povodom prihvatanja ovog pokroviteljstva rekla: „Doprinos IS Petnica fundamentalnim naukama, tehnologiji i društvenim naukama je očigledan, a aktivnosti planirane u godini jubileja relevantne i od velikog interesa za UNESKO u kontekstu obrazovanja nastavnika, naučnog obrazovanja zainteresovanih srednjoškolaca, naučnog povezivanja i umrežavanja, kao i podsticanje veza između nauke i društva...
 • Jer je u maju 2015. domaćin Evropske konferencije psiholoških savetnika

           http://www.savetnik.org.rs/index.php/konferencija  http://eac.eu.com/serbian  

 • Je teško naći u ovim teškim vremenima, nekoga ko oduševljeno priča o nečemu ili nekome, kao Mateja Manojlović, mladi Valjevac, polaznik programa ISP ‘’ Kako je bilo u Petnici? Nikad mi lepše nije bilo! U svakom momentu sam uživao! Ovaj entuzijazam i oduševljenje ne mogu da se prenesu rečima’’

Blogovi