13.08.2015, 15:24

Uz civilno društvo, manje bespomoćni

č: | fb:

Svetska banka  je definisala  civilno društvo kao široku lepezu nevladinih i neprofitnih organizacija koje su prisutne u javnom životu, koje pokazuju interes i vrednosti njihovih članova  i drugih ljudi, a koje su bazirane na etičkim, kulturnim, političkim, naučnim, religioznim  ili filantropskim  razmatranjima. Organizacije civilnog društva su stoga upućene na široku lepezu  organizacija: udruženja, nevladinih organizacija, autohtonih grupa, karitativnih organizacija, profesionalnih udruženja i fondacija.

Društvo istraživača, Dobri ljudi, Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, Dijalog, Odbor za ljudska prava, VAKUM, Abrašević, Đerdan, Ekološko društvo Gradac, ECCO Impuls, Zračak, Caritas Valjevo, KLA LAV, neformalna grupa lečenih zavisnika, CREDO, Green bike, Da se novi život rađa, Društvo za cerebralnu paralizu i multiplu sklerozu, Rotary klub, Naši snovi, Centar za zaštitu potrošača, Korak, Paradoks, Anđeli čuvari, Gljivarsko udruženje, Udruženje građana Divčibare, Wild Serbia, Istraživačka stanica Petnica, razna sportska udruženja, udruženja gluvih, slepih…fondacije: dr Jovan Mijušković, Vajevska gimnazija, Fondacija za talentovane učenike i studente, Rotary fondacija, Fondacija Zdravko Ranković i mnoge druge organizacije i fondacije  predstavljaju kapital valjevske zajednice koji pomaže u rešavanju mnogih problema i pitanja građana – ljudska prava, zaštita prirode, mentalno i zdravlje u opšte, unapređenje medija, unapređenje kulture, sporta, obrazovanja, istorije… U kombinaciji sa resursima grada (finansijskim, ljudskim, fizičkim) aktiviraju energiju ljudi koja pokreće brojne akcije po kojima je Valjevo poznato i izvan Kolubarskog okruga, pa i Srbije ali i akcije u kojima su mnoge marginalizovane grupe dobile mogućnost da žive život zajednice, da osete brigu zajednice,  da doprinesu njenom razvoju i da daju bar jedan razlog više za život ili povratak u Valjevo. Kroz mnoge aktivnosti povezuju privatni i javni sektor u procesu razvoja civilnog društva. Suočavajući se sa mnogim izazovima (finansijskim, administrativnim, političkim) prevazilaze predrasude, razvijaju svest građana o važnosti njihove participacije  u procesu donošenja odluka i na taj način doprinose prosperitetu grada pa i  zemlje. 

Pa da zaključim, zašto je civilno društvo značajno  za Valjevo i Valjevce?

Jer

 • Su organizacije civilnog društva (OCD)  suštinske za razvoj i zaštitu demokratije
 • Naglašavaju važnost transparentnosti rada institucija
 • Razvijaju  bazične  vrednosti i zagovaraju promene
 • Promovišu ljudska prava, posebno osetljivih grupa
 • Razvijaju  svest o važnosti rešavanja socijalnih problema
 • Razvijaju socijalno odgovorne programe i pružaju usluge koje predstavljaju odgovor na  potrebe ljudi u oblasti zdravlja, socijalne politike, obrazovanja, vanrednih situacija i prirodnih katastrofa
 • Jačaju kapacitete  lokalnih institucija
 • Uključujići eksperte,  utiču na razvoj  lokalne politike i strategije
 • Povezuju ljude različitih regiona i država
 • Posvećuju se kvalitetu i uverenju da se može napraviti bolji svet

 

Tako da nema oblasti u funkcionisanju grada Valjeva  koje OCD nisu unapredile manje ili vise:

 • Informisanje
 • Integrisanje osetljivih grupa u život zajednice
 • Život  bolesnih i starih
 • Povećanje tolerancije na različitosti
 • Zaštita različitih prava građana
 • Alternativno obrazovanje
 • Sport
 • Očuvanje prirodnih resursa

A da bi unapredile još više, možda treba razmišljati o zajedničkoj platformi razvoja OCD Valjeva, baš u 2015. - evropskoj godini razvoja.

 

 

 

 


Blogovi