Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

22.05.2014, 11:56

when I look

č: | fb:

when I look

when I look (Foto: Sandra Sofronić)

Blogovi