Divčibare (most) (foto: Kolubarske,rs)
Divčibare (most) (foto: Kolubarske,rs)
29.07.2017, 07:03

POHOD NEZNALICA (nastavak)

č: | fb:

Dobio sam sa Divčibara zapisnik broj 47-00132...../2017-107-1 od 22. jula 2017. Piše da je terenska kontrola započela  bez dostavljanja prethodnog obaveštenja obvezniku (po članu 17. stav 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru), a prema Vanrednom planu Ministarstva finansija broj 4010002-02833/16-01 od 23.08.2016.godine.

 

U članu 17. stav 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru jasno piše da se razlozi za izostavljanje naloga unose u zapisnik, a kada nalog nije izdat u zapisnik se unose razlozi za izostavljanje obaveštenja. Mogući razlozi nabrojani u zakonu kreću se od potrebe za neodložnim postupanjem i bojazni po ostvarenje cilja kontrole, do zaštite života ili zdravlja ljudi, imovine, prava i interesa zaposlenih, privrede, životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, komunalnog reda i bezbednosti itd.

 

Kako je nemoguće da mali privrednik sa Divčibara predstavlja flagrantnu opasnost po sve ono što je nabrojano u stavu 4 (a da još nije u zatvoru), očekivao sam da se neki od opravdanih razloga za izostavljanje obaveštenja pojave u zapisniku kako to zakon zahteva. Nema ih, ako ne računamo tzv. Vanredni plan Ministarstva finansija.

 

Ali, ako je taj plan zaista u avgustu 2016. predvideo sve one ozbiljne pretnje  po državu, privredu i društvo od strane našeg malog privrednika, onda je akcija inspekcije od 22. jula 2017. beznadežno zakasnila, zar ne?

 

Još jedna „sitnica“: Član 15 Zakona o inspekcijskom nadzoru obavezuje inspektora da pre početka kontrole po službenoj dužnosti prikupi relevantne podatke o nadziranom subjektu i od drugih državnih organa.

 

Da su nenajavljene inspektorske neznalice u svom pohodu na Divčibare poštovale zakon, videle bi na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre da obveznik vodi dvojno knjigovodstvo i da se njegovi završni računi na ovom mestu već godinama objavljuju.

 

Obveznik je u tom smislu dao čak posebnu izjavu, upozorivši inspektore da pogrešno primenjuju propise. Kod naših neznalica to nije pomoglo. U zapisniku je ostala formulacija da se „ne vodi knjiga Dnevni promet ugostitelja“. A ta knjiga je predviđena samo „Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskih rezultata po sistemu prostog knjigovodstva“ iz 2004.godine. Taj Pravilnik ne važi i ne može da važi za obveznike koji kao mikro pravna lica vode dvojno knjigovodstvo...

  

Sledi, naravno, pismeni prigovor na zapisnik. U zakonskom roku od pet radnih dana, a ne u roku "od dva dana" kako su neznalice u svom aktu navele.

 

A sledi i nastavak...

 

Blogovi