Registracija Prijava preko FB
Skupština grada (foto: Đorđe Đoković)
Skupština grada (foto: Đorđe Đoković)
03.11.2017, 07:57

IZVINITE, JA NISAM ODAVDE…

č: | fb:

Ovo je pošteniji naziv za cirkus(e) koje će nam vrla gradska vlast producirati na sednici pod šatrom Gradske skupštine. Pomenuta šatra, inače, služi da se narod zabavlja dok se ozbiljne igre vode na drugim, manje posećenim mestima.

 

Postoji, dakle, "Plan komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Valjeva za 2017.godinu", uredno objavljen u "Službenom glasniku" broj 18/2016, sveska 2, sa početkom na strani 17. Na strani 20, redni broj 4 i 5, ekonomska klasifikacija 424 i 511, planirano je 15 miliona za redovno održavanje vodenih tokova drugog reda i objekata izgrađenim na njima, a 6,6 miliona za projektovanje i izgradnju hidrotehničkih objekata i regulaciju vodotokova drugog reda.

 

Dalje, na strani 27, objašnjava se da će prvih 15 miliona u 2017. godini biti utrošeno, pored ostalog, za ćišćenje nanosa kod betonske brane na redi Gradac (svi je zovemo "Berkova brana"), a odmah iza toga, na strani 28, da je 6,6 miliona predviđeno za izgradnju deponijske pregrade na istoj reci Gradac kod mosta za Aničiće.

 

Kako je ova "pregrada" u međuvremenu postala slavna (sajt "Srpskog telegrafa" istinito je izvestio da je pola Valjeva pod vodom), pogledao sam i "Operativni plan odbrane od poplava Grada Valjeva za 2017.godinu", usvojen na sednici od 29. septembra iste te 2017.godine i ekspresno objavljen u "Glasniku" broj 11 koji nosi isti datum. Na strani 57 ovog "Glasnika", u poglavlju 3.11. "Finansiranje odbrane od poplava i planirani radovi u 2017. godini" pominju se iste cifre od 15 miliona i 6,6 miliona za čišćenje brane i izgradnju već slavne pregrade.

 

Da ste stručnjake koji su potpisali ove gradske dokumente pitali šta ovo znači, dobili biste odgovor iz naslova…

 

A sada glavna atrakcija: na dnevnom redu današnje sednice nalazi se druga izmena Plana komunalne izgradnje, itd. Logično, reći ćete…

 

Možda je logično da se onih 15 miliona smanji na 4 miliona. Uostalom, trebaju pare za doček nove 2018.godine.

Cifra od 6,6 miliona za pregradu koja je uspešno zaštitila Aničiće od poplave ostala je nedirnuta. Da li to znači da pregrada nije još ni izgrađena­? Ili ćemo graditi još jednu da od poplave zaštitimo i drugu polovinu Valjeva?

 

Ili je ipak u pitanju trik "Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš!".

Blogovi