Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
05.11.2018, 08:54

Narode moj...

č: | fb:

"Kako vladajuće politike vide prosečnog Srbina? To je, po njima, glupo, nepismeno stvorenje zbijeno u krdo, to je lakoverna, plašljiva i povodljiva kreatura, to je humanoid koji ne govori, ne vidi i ne čuje, to je crnac u ritama, bos, gladan i odan svom Božanstvu koje ga ubeđuje kako je naše stado najveće, najhrabrije, najstarije, najsrećnije", Aleksandar Tijanić.

                                                                                                                            

  

  • Ko bi bili ONI da nije NAS?
  • Sve naše fatalne greške na početku smo smatrali velikim uspesima.
  • Prosečan Srbin je čovek ispod svakog proseka.
  • Na žalost pravi put je još uvek zatvoren za saobraćaj.
  • Dan bez vođe je za narod kao godina bez kiše.
  • Dotle smo dogurali da sebi ne verujemo ni kada smo u pravu.
  • Mislili smo da to majka više ne rađa, a onda se pojavio ON.

 

Blogovi