Registracija Prijava preko FB
Krušik (foto: Đorđe Đoković)
Krušik (foto: Đorđe Đoković)
03.02.2020, 11:30

Krušik: Delovi izveštaja DRI pogrešno protumačeni

č: | fb:

Nakon pisanja medija o tome da su, prema izveštaji Državne revizorske institucije, pojedini ugovori Krušika sa firmom GIM sporni, oglasilo se saopštenjem za javnost rukovodstvo "Krušika".

 

Kako se navodi, "tumačenja delova izveštaja Državne revizorske institucije o poslovanju HK Krušik a.d. Valjevo su izvučeni iz konteksta, apsolutno nisu tačni i ne prikazuju realno i istinito činjenično stanje".

 

Rukovodstvo valjevske fabrike smatra da se ovom prilikom kroz "politikantske manipulacije i zloupotrebom podataka, pokušavaju diskreditovati rezultati fabrike postignuti u poslednjih šest godina, kada su ugovoreni i realizovani izvozni poslovi u ukupnoj vrednosti od preko 400 miliona američkih dolara, što je nekoliko puta više nego u prethodnom periodu".

 

U saopštenju je naglašeno da "pogrešno tumačenje navoda respektabilne institucije koju predstavlja DRI, a koje je nastalo bez uvida u dokumentaciju na osnovu koje je DRI izvršila reviziju, nema validnu osnovu za donošenje objektivnih zaključaka, dodatno otežavaju poslovanje Krušika i produbljuju probleme na tržištu koje su izazvala negativna medijska dešavanja oko fabrike u prethodnih nekoliko meseci".

 

"U cilju pojašnjenja javnosti načina obavljanja spoljnotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme koji Krušik obavlja već decenijama, poštujući u potpunosti zakonsku regulativu Republike Srbije, neophodno je navesti sledeće činjenice vezane za nedavno objavljeni izveštaj DRI, koja je prethodnih nekoliko meseci vršila kontrolu našeg preduzeća: Preduzeća GIM, Krupnik i Jugoimport SDPR kao i sva druga posrednička preduzeća u ulozi komisionara sa kojima Krušik sarađuje, imaju zaključene komisione ugovore u kojima je Krušik komitent.

 

Prema tim ugovorima, komisionar ugovara prodaju sredstava iz komisionog ugovora u svoje ime, a za račun komitenta, a obaveze komisionara, između ostalih, su: da obezbedi izvoznu dozvolu od resornog ministarstva Vlade Republike Srbije i da o tome pisanim putem obavesti komitenta, da preuzme robu i izvrši sve aktivnosti u cilju realizacije izvoza, kao i da izvrši carinjenje robe saglasno važećim propisima. Komisioni ugovori između Krušika i komisionara u najvećem broju slučajeva zaključuju se po cenama na paritetu franko-fabrika, dok komisionari sa krajnjim kupcem najčešće imaju zaključene ugovore na paritetu FCA aerodrom ili CIP aerodrom u zemlji krajnjeg korisnika.

 

Razlika u ceni između cene iz komisionog ugovora sa Krušikom i cene iz ugovora sa krajnjim korisnikom jednaka je troškovima avionskog i drumskog transporta, osiguranja, špedicije i posrednika, pri čemu, prema mišljenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije kao nadležnog resornog organa, komisionar može ugovoriti prodaju komitentove robe na različitim paritetima, u skladu sa INCOTERMS pravilima (pravila u međunarodnoj trgovini koja, radi olakšanja spoljnotrgovinskog posla izdaje Međunarodna trgovinska komora sa sedištem u Parizu).

 

Isporuka robe na paritetu EXW–Ex Works (franko fabrika) znači da je prodavac (komitent) dužan da stavi robu na raspolaganje kupcu (komisionaru) u svojoj fabrici, a da je kupac (komisionar) odgovoran za utovar robe, organizaciju i troškove transporta, kao i rizik od gubljenja i oštećenja robe, što svakako utiče na visinu navedenih troškova, odnosno pojavu razlike u ceni prema krajnjem kupcu. Na svakoj izvoznoj dozvoli navodi se vrednost robe iz komisionog ugovora sa proizvođačem Krušik, a kao posebna stavka na izvoznoj dozvoli navode se i konsultantski i svi ostali troškovi realizacije koji se tiču navedene razlike u ceni.

 

U konkretnom slučaju, koji je česta tema polemika u javnosti, komisionar GIM dostavio je Krušiku uz obračun izvoza kompletnu dokumentaciju koja se tiče izvoza naše robe – ugovore sa krajnjim kupcem, ugovore sa posrednikom, ugovore sa avio-prevoznikom, izvozne dozvole, avio-tovarne listove (AWB), JCI obrasce, fakture za avionski i drumski transport, fakture za osiguranje, fakture za usluge špedicije, fakture posrednika i dokaze da su navedene fakture plaćene. Pri tome, tri pomenuta komisionara (GIM, Krupnik i Jugoimport SDPR) nisu blagovremeno dostavljali obračune izvoza, te je Krušik prihode i potraživanja iskazivao na osnovu svojih faktura koje su ispostavljene na osnovu komisionih ugovora.

 

Uvidom u JCI obrasce, koje su blagovremeno dostavljali svi komisionari i nakon kasnijeg kompletiranja dokumentacije sa dokumentovanim dokazima o dodatnim troškovima koje su komisionari imali u izvršenju posla, utvrđeno je da iznos prihoda i potraživanja iskazan na osnovu ispostavljenih faktura predstavlja realno iskazan iznos.

 

Troškovi avio prevoza i posrednika dokumentovani su ugovorima i fakturama uz dokaze da su isti plaćeni. Sve napred navedeno je jasno uočljivo iz javno objavljenog izveštaja DRI, ali se zlonamernim interpretacijama njegovih pojedinih delova od strane narodnog poslanika Miroslava Aleksića i pojedinih medijskih kuća, ponovo vrše napadi na naše preduzeće i odbrambenu industriju u celini. Iz tog razloga još jednom apelujemo na javnost, medije i pojedince da poslovanje Krušika ne koriste za svoje dnevno-političke razmirice i lične promocije, kao i da prestanu sa daljim objavljivanjem i zloupotrebom podataka, jer najveću štetu od toga trpe upravo Krušik i njegovi zaposleni", piše u saoptenju rukovodsta HK Krušik, koje u celini prenosimo.

 

Aktuelno

Koronavirus (Ilustracija Dušan Arsenić) (foto: )
Podaci Zavoda za javno zdravlje Pre 1 sati 48 minuta

U Valjevu još 15 osoba pozitivno na koronavirus

U Valjevu je još 15 osoba pozitivno na COVOD-19, tako da je ukupan broj obolelih 316, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Valjevo od 5. jula.U Valjevu je 5. jula, na prisustvo koronavirusa...

Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić (foto: )
Bez kraja Pre 1 dan 1 sati

Dobri primeri i kad su skromni, nisu za omalovažavanje

Stalna je jadikovka onih koji su za "promene", da se "ništa ne dešava". A kad se nešto i desi odmah je to "malo", ili se neko jeste borio i izborio, ali "za sebe". I propustio da to čini ranije i...