Aerozagađenje (foto: Đorđe Đoković)
Aerozagađenje (foto: Đorđe Đoković)
17.11.2020, 07:11

Kvalitet vazduha u Valjevu niko ne meri

č: | fb:

Kvalitet vazduha u Valjevu, jednom od najzagađenijih gradova u Srbiji, niko ne meri od početka novembra, a sva je prilika da neće meriti ni do kraja meseca, tako da Valjevci ne znaju kakav vazduh udišu, a gradsko rukovodstvo nema podatke o koncentraciji štetnih materija u vazduhu niti znaju šta im valja činiti.

 

Kvalitet vazduha niko ne meri jer Gradska uprava Valjeva još uvek nije potpisala ugovor sa Institutom Vatrogas iz Novog Sada, koji je za 2.520.000 dinara na javnoj nabavci dobio posao merenja zagađenja vazduha u Valjevu. Predstavnici Instituta tek danas će doći u Valjevo da, kako nam je rečeno, obiđu i fotografišu merna mesta na koja tek treba da postave svoje uređaje.

 

"Ugovor će biti potpisan vrlo brzo", uverava nas Zoran Nikolić, direktor Instituta Vatrogas iz Novog Sada, ne precizirajući kada. U članu 10 modela ugovora piše da će biti zaključen u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a taj rok je istekao 7. novembra. Nikolić kaže da će danas boraviti u Valjevu gde će sa gradskim rukovodstvom "definisati sve tačke koje će se meriti, kako će se i šta raditi, i da će obići merna mesta".

 

Na našu konstataciju da su "sve tačke koje će se meriti" definisane u konkursnoj dokumentaciji i u predlogu ugovora gde je precizno navedeno šest mernih mesta, njihova lokacija, kao i šta se na kom mernom mestu meri i to 24 časa, direktor Nikolić kaže da to jeste navedeno u konkursnoj dokumentaciji ali "da bi se uređaj postavio moraju se obezbediti priključci, kao i obezbeđenje tih uređaja da ih neko ne odnese". Dodaje da će sa nadležnima u Gradskoj upravi danas razgovarati o tim "tehničkim uslovima", a na naše pitanje šta će se desiti ukoliko im Grad ne obezbedi te tehničke uslove s obzirom na to da nisu navedeni u ugovoru, Nikolić kaže da "ne treba ništa govoriti unapred".

 

Na naše pitanje ko će u Valjevu svakodnevno meriti ili "čitati" rezultate sa šest mernih mesta Zoran Nikolić kaže da je "i to tehničko pitanje na koje ćemo dobiti odgovor nakon što potpišu ugovor". Ipak, čini nam se da je odgovor na to pitanje trebao da bude poznat onog trenutka kada je novosadski Institut konkurisao za posao merenja aerozagađenja u Valjevu.

 

Zbog čega Grad javnu nabavku nije raspisao ranije?

 

Gradska uprava je javnu nabavku usluga merenja zagađenja vazduha u Valjevu raspisala 14. oktobra. Na tu javnu nabavku su se javili Institut Vatrogas iz Novog Sada sa ponudom od 2.520.000 dinara, Rudarski institut iz Beogarda čija je ponuda bila 3.744.000 dinara i valjevski Zavod za javno zdravlje od 3.750.000 dinara.

 

O tome da li je realna ponuda Instituta Vatrogas iz Novog Sada, koja je za čak 1,2 miliona dinara niža od ostale dve koje su približne sa cenom, nismo razgovarali sa direktorom Zoranom Nikolićem, smatrajući da je to njihovo pravo i njihova odluka da idu sa tom cenom, a da li će se uklopiti videćemo kada potpišu ugovor i kada počnu da mere kvalitet vazduha u Valjevu.

 

Valjevski Zavod za javno zdravlje je 18 godina merio koncentracije štetnih materija u vazduhu, a od pre tri godine i PM-10 čestice, i o tome svakodnevno obaveštavao građane i gradsku vlast. S obzirom na to da na ovoj javnoj nabavci nije prošao Zavod je svoje aparate za merenje kvaliteta vazduha 31. oktobra, kada je istekao prethodni ugovor sa Gradom, uklonio sa svih merniih mesta osim iz dvorišta Zavoda gde će raditi merenja za Ministarstvo zaštite životne sredine koje je angažovalo i za tu uslugu platilo valjevski Zavod.

 

Akcija da Valjevo prodiše (ilustracija)

Akcija da Valjevo prodiše (ilustracija) (Foto: Đorđe Đoković)

Da niko od početka novembra ne meri kvalitet vazduha u Valjevu i da ugovor za uslugu merenje zagađenja vazduha nije potpisan, saznali smo pre sedam dana (10.11.) kada smo pozvali Institut Vatrogas iz Novog Sada kako bismo dobili informaciju o tome da li je u novembru bilo eventualnih prekoračenja graničnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha u Valjevu. Tada nam je rečeno da rezultata nema, da još uvek nisu počeli da mere kvalitet vazduha jer još uvek nisu potpisali ugovor sa Gradskom upravom. Na naše pitanje zbog čega ugovor nije potpisan, s obzirom na to da je odluka o dodeli ugovora doneta 28. oktobra, a rok za žalbu istekao 7. novembra, u Instututu Vatrogas nam je rečeno da to nije pitanje za njih, nego za Gradsku upravu Valjevo.

 

Načelnica Gradske uprave Jelica Panjković-Tešić, koju smo pozvali 12. novembra, je rekla da je ugovor potpisan i da joj nije jasno otkuda nama informacija da nije. Na pitanje kada je potpisan i da li je Institut Vatrogas iz Novog Sada počeo da meri kvalitet vazduha u našem gardu, načelnica nije želela da odgovori nego nam je predložila da sva pitanja pošaljemo mejlom na koja će nam "brzo i precizno odgovoriti".

 

Službenik Odeljenja za urbanizam, građevinsrstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, odgovorio nam je da su se "dana 09.11.2020. godine stekli zakonski uslovi za potpisivanje navedenog ugovora i da je u toku postupak potpisivanja ugovora".

 

Načelnicu, koja je samo dan ranije tvrdila da je ugovor potpisan, pitali smo ko je odgovoran što se u Valjevu kvalitet vazduha ne meri od 1. novembra, ili od datuma kada je Zavodu za javno zdravlje istekao ugovor? Na ovo pitanje nije odgovorila.

 

Direktor Instituta Vatrogas iz Novog Sada Zoran Nikolić kaže da su ugovor iz Valjeva dobili u petak, 13. novembra i tada su se prvi put čuli sa nadležnima iz Gradske uprave i dogovorili sastanak. Ne zna zbog čega ugovor nije dostavljen ranije, niti zbog čega ranije nisu imali sastanak kako bi se dogovorili o "tehničkim pitanjima", ne odbacuje mogućnost da je "sve ubrzalo Vaše interesovanje".

 

Treba reći da je u tehničkoj specifikaciji javne nabavke usluga merenja kvaliteta vazduha u Valjevu i u ugovoru precizirano da "nakon obavljenih merenja Gradu Valjevu potrebno je dostaviti mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. Izveštaj se dostavlja mesečno u elektronskoj i analognoj formi kao i informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha".

Aktuelno

Vakcinacija (foto: DjordjeDjokovic)
U Domu zdravlja Pre 31 minuta

Počela vakcinacija protiv gripa

U Domu zdravlja Valjevo je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, koja se sprovoditi radnim danima od 7 do 19 časova u prizemlju Doma zdravlja Valjevo, preko puta glavnog ulaza.

Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić (foto: )
Bez kraja Pre 19 sati 40 minuta

Možda i jesmo "narod najstariji", a da li smo "odrasli"?

Ne mora biti štetno ali korisno nije, ne obraćati pažnju na mišljenje nauke. Pogotovu ako se bavi društvom, i do nekog mišljenja je došla konstatujući mišljenje značajnih ljudi ili (i) značajnog...