Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
21.01.2021, 07:52

Pravo na čist vazduh

č: | fb:

Valjevo je u sredu 20. januara bilo među tri grada u Srbiji u kojima je, prema podacima zvanične državne Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh bio jako zagađen. Pored Valjeva teško se disalo u Nišu i Novom Pazaru.

 

U Valjevu je 20. januara u podne izmeren visok nivo suspendovanih PM2.5 čestica - 328 mikrograma po metru kubnom, dok je koncentracija PM10 čestica iznosila 395 mikrograma po metru kubnom.

 

Da bi se vazduh smatrao čistim, koncentracija PM10 čestica ne može da bude veća od 50 mikrograma po metru kubnom, dok maksimalna dozvoljena koncentracija PM2.5 čestica je do 30 mikrograma po metru kubnom.

Jako zagađen vazduh u Valjevu

Jako zagađen vazduh u Valjevu (Foto: Đorđe Đoković)

  

I aktuelna gradska vlast, kao i sve prethodne, osim što konstatuje i što je "saglasna" da je vazduh jako zagađen, opasan po zdravlje i da se u Valjevu teško diše, ne preduzima ništa da se bar umanji, ako ne i reši, višedecenijski problem. 

 

Svaka valjevska vlast se pravda time da u budžetu nema novca za rešavanje problema aerozagađenja, da je problem nemoguće rešiti za kratko vreme i bez pomoći države. Međutim, niko i ne pokušava da do te pomoći dođe ili možda i pokušava, ali država nije zainteresovana da nam pomogne? Zato treba javno da se kaže da pomoći države nema niti će je biti, jer koga briga kakav vazuh udišu građani Valjeva.  

 

Pitamo se da li je izgradnja "turističke atrakcije" gondole na Kalemegdanu, prema nekim informacijama trebalo bi da košta preko 18 miliona evra, ili izgradnja nacionalnog stadiona čija se cena procenjuje na 250 miliona evra, važniji od rešavanja problema sa kojim se suočavaju skoro svi gradovi u Srbiji – aerozagađenje!

Jako zagađen vazduh u Valjevu

Jako zagađen vazduh u Valjevu (Foto: Đorđe Đoković)

 

Tačno pre godinu dana Kolubarske.rs su objavile tekst o tome da nijedna od 17 mera ili aktivnosti za smanjenje aerozagađenja u Valjevu, koje su odbornici Skupštine grada usvojili pre skoro dve godine, nije realizovana.

 

Nakon javne rasprave o aerozagađenju, koja je održana krajem decembra 2018. godine, a na inicijativu odbornika opozicije, Skupština grada je 31. januara 2019. godine razmatrala informaciju sa te javne rasprave, predložila aktivnosti i usvojila mere za prevazilaženje postojećeg stanja.

 

Podsećamo na 17 mera uz pitanje da li je bar jedna realizovana?

 

 1. U formi elaborata uraditi Katastar zagađivača vazduha na teritoriji grada Valjeva.
 2. Uraditi Studija izvodljivosti odnosno opravdanosti za projekat toplifikacije grada Valjeva. Cilj projekta je priključenje svih objekata kolektivnog stanovanja prvenstveno, a po mogućstvu i individualnog, koji se nalaze na trasi magistralnioh vodova toplovoda ili u njohovj neposrednoj blizini, a koji nemaju instalacije grejanja.
 3. Preduzećima, institucijama i ustanovama, koje imaju sopstevene kotlarnice, a zbog korišćenja zastarelih tehnologija i neodgovarajućih energenata emituju velike količine štetnih gasova, a nalaze se na trasi toplovoda odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinski sistem grejanja.
 4. Individualnim objektima stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova, ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem grejanja.
 5. Odgovarajućim odlukama Grada, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom, urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije.
 6. Na osnovu prethodnih aktivnosti organizovati merenja i emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera.
 7. Sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice, odnosno obilaznice oko grada.
 8. Izmena režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja osim na za to određenim mestima.
 9. Sve raskrsnice, gde je to moguće, organizovati po modelu kružnog toka
 10. Obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama i trotoare osloboditi za pešački saobraćaj.
 11. Vozila javnog prevoza moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata, što znači da vozila javnog prevoza ne mogu biti starija od 15 godina.
 12. Aktivnosti na redovnom čišćenju i pranju ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada.
 13. Povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i  zelenih površina.
 14. Organizovati novi model rada gradskih službi, u prvom redu Komunalne policije, Komunalne inspekcije, Ekološke inspekcije, Saobraćajne i Sanitarne inspekcije, na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan.
 15. Obezbediti veća sredstva u narednom periodu u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine.
 16. Preko odgovarajučih gradskih organa i službi pratiti i konkurisati za mogućnosti finansiranja odgovarajućih ekoloških projekat kod domaćih, evropskih i inostranih fondova i institucija, na primer izgradnja biciklističkih staza.
 17. Formirati radnu grupu od uskostručnih i specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojom će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha.

 

Jako zagađen vazduh u Valjevu

Jako zagađen vazduh u Valjevu (Foto: DjordjeDjokovic)

Sudeći prema budžetu grada Valjeva za 2021, i u ovoj godini neće biti značajnijeg pomaka i rešenja problema aerozagađenja, s obzirom na to da od 17 usvojenih mera, u budžetu su, koliko smo mogli da vidimo, jedino planirana sredstva za izgradnju parkirališta tipa "Fast park" na uglu Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića ili iza zgrade RFZO, ukoliko se to uopšte može smatrati za rešenje aerozagađenja s obzirom na to da će se izgradnjom tog parkinga povećati frekvencija automobila u centru grada.

Aktuelno

Parking u Kolubari 2 (foto: Kolubarske.rs)
U Naselju Kolubara 2 Pre 20 sati 30 minuta

Samovolja na delu - zauzeta mesta na javnom parkingu

Početkom godine završeni su radovi na rekonstrukciji parkinga u Naselju Kolubara 2, koji su koštali preko 5,7 miliona dinara sa PDV-om. Ubrzo nakon završetka radova, desetak parking mesta "zauzeli"...  · 8 komentara

Humanitarna akcija na Gradskom trgu (foto: Iva Banović)
Fudbaler Nemanja Matić podržao akciju 21.02.2024

Ubljani prikupili rekordnu sumu novca za Roditeljsku kuću

Na dobrotvornom događaju priređenom na Gradskom trgu i od humanitarne aukcijske prodaje dresa proslavljenog fudbalera Nemanje Matića, Ubljani su uspeli da prikupe 376.200 dinara za izgradnju...