Lokalni front Va (foto: Đorđe Đoković)
Lokalni front Va (foto: Đorđe Đoković)
21.12.2021, 12:43

Loklani front o Nacrtu programa zaštite vazduha u Srbiji do 2030.

č: | fb:

Lokalni front Valjevo je od početka do kraja pratio tok javne rasprave o dokumentu od koga se očekuje da ostvari željeni cilj: da do kraja 2030. godine svi građani Srbije uživaju u čistom ambijentalnom vazduhu, navodi se u saopštenju ovog Udruženja građana.

 

Na video konferenciji održanoj 29. novembra Lokalni front Va je podsetio učesnike da naš grad decenijama udiše prekomerno zagađeni vazduh treće kategorije i naglasio činjenicu da je identifikovan pojedinačno najveći zagađivač vazduha, a da do sada nije učinjeno ništa konkretno na rešavanju ovog problema.

 

Primedbe i predlozi Lokalnog fronta Valjevo dostavljeni su i pismeno Ministarstvu zaštite životne sredine i zasnovani su na iskustvima stečenim u višegodišnjim naporima da se prekomerno zagađenje vazduha i njegove tragične posledice pre svega dovedu u žižu javnosti i potom potraže sredstva i načini da se ono smanji.

 

Načelne primedbe LF VA počinju zahtevom da domaće zakonodavstvo na jasan način zabrani skrivanje od javnosti podataka o zagađenju prirodne sredine, štaviše da propiše kazne za organe vlasti koji ovo počine. Kao nova mera zahteva se i obaveza upozoravanja građana u realnom vremenu na povišene koncentracije opasnih materija.

 

Na osnovu iskustava iz Valjeva Lokalni front predlaže i uvođenje zakonske obaveze sprovođenja usvojenih planova kvaliteta vazduha i sličnih dokumenata. Uslov za ovo svakako je da se pri usvajanju planova i programa unapred identifikuju i izvori sredstava za njihovo sprovođenje, a važan činilac mora postati i kaznena politika prema organima javne vlasti koji ne budu sprovodili utvrđene planove. Ovde Lokalni front Va posebno insistira na namenskom trošenju sredstava u fondovima za zaštitu životne sredine, kao i na propisivanju budžetskih prihoda iz kojih će se ovi fondovi popunjavati.

 

Jedna od primedbi Lokalnog fronta Valjevo odnosi se na tzv. lokalne registre zagađivača. Na primeru Valjeva pokazano je šta se događa kada se taj papir samo formalno usvoji i zato se zahteva kazna za lokalne samouprave koje ne vode registre po važećim propisima. Pored toga Lokalni front Valjevo još jednom insistira na proklamovanom principu "zagađivač plaća", koji bi zamenio sadašnju praksu identifikovanja zagađivača po šifri delatnosti, umesto po stvarnim elementima koji utiču na životnu sredinu.

 

Ovo je samo prvi korak, smatra Lokalni front Valjevo, u ostvarivanju vizije o čistom vazduhu u 2030. godini. Loše načinjen, čini nam se, sudeći po utisku da javna rasprava u našem gradu nije privukla praktično nikakvu pažnju. Očevidno je mnogima promakao podatak da program zaštite vazduha i akcioni plan predviđaju posebne mere za Valjevo i još neke gradove, pa čak navode i sredstva planirana za sprovođenje tih mera.

Aktuelno

Humanitarna akcija na Gradskom trgu (foto: Iva Banović)
Fudbaler Nemanja Matić podržao akciju 21.02.2024

Ubljani prikupili rekordnu sumu novca za Roditeljsku kuću

Na dobrotvornom događaju priređenom na Gradskom trgu i od humanitarne aukcijske prodaje dresa proslavljenog fudbalera Nemanje Matića, Ubljani su uspeli da prikupe 376.200 dinara za izgradnju...