Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
08.08.2022, 06:50

Ponovo rehabilitovan Nikola Kalabić

č: | fb:

Nešto više od četiri godine nakon ukidanja prethodnog, Viši sud u Valjevu, sudija dr Dragan Obradović, doneo je novo rešenje kojim je ponovo usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, prenosi Politika.

 

Rešenjem o rehabilitaciji sud je utvrdio da se ništavim od trenutka donošenja smatra sedam odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata, donetih od marta do septembra 1945, kao i četiri odluke Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata donete od aprila do oktobra 1945, koje se odnose na Nikolu Kalabića.

 

Ništavim se smatra i rešenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina. Ništave su i sve pravne posledice ovih odluka, konstatovano je u rešenju Višeg suda u Valjevu i navedeno da se rehabilitovano lice, Nikola Kalabić, smatra neosuđivanim.

 

Prema pisanju Politike, rešenje o rehabilitaciji nosi datum 5. jul 2022. i urađeno je na 54 kucane strane. Tokom desetogodišnjeg postupka Viši sud u Valjevu saslušao je više svedoka i ostvario uvid u niz dokumenata pribavljenih iz brojnih institucija među kojima su Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo, Ministarstvo odbrane i Vojni arhiv iz Beograda, Arhiv Srbije, Vojni sud u Kruševcu, Institut za savremenu istoriju, Arhiv Jugoslavije, Bezbednosno-informativna agencija, Ministarstvo pravde...

 

Zahtev za rehabilitaciju podnela je 2012. godine Kalabićeva unuka Valjevka Vesna Dragojević koja je tokom ovog postupka vratila porodično prezime i sada se preziva Kalabić. Prvo rešenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića isti sudija doneo je krajem aprila 2017. godine, ali je ono posle žalbe protivnika predlagača ukinuto početkom maja 2018. i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. On je trajao više od pet godina i okončan je ovog jula novim rešenjem o rehabilitaciji nekadašnjeg komandanta Gorske kraljeve garde JVUO.

 

U opširnom obrazloženju novog rešenja o rehabilitaciji sudija Obradović je podsetio da je advokat Goran Branković, punomoćnik predlagača rahabilitacije Vesne Kalabić, u završnoj reči konstatovao da je jasno da Nikola Kalabić nije bio pripadnik okupacionih oružanih snaga, niti pripadnik kvislinških formacija, kao i da su u ponovnom postupku kao svedoci ispitana četiri stručna lica, istoričari Bojan Dimitrijević, Veselin Đuretić, Milivoj Bešlin i Milan Radanović i da nijedan od njih u svom iskazu nije mogao da posvedoči, niti je prezentovao bilo koji dokaz o saradnji Nikole Kalabića sa pripadnicima okupatorskih oružanih snaga - Nemcima. Dodao je i da nijedan od njih nije mogao da potvrdi da odluke Državne komisije ukazuju da je Kalabić izvršio ratni zločin, učestvovao u izvršenju ratnih zločina ili naredio izvršenje nekog od ratnih zločina.

 

Viši javni tužilac Dragana Marković, kao zastupnik Republike Srbije, protivnika predlagača u ovom predmetu, ponovila je da poštuje obavezna uputstva koja dobija od Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, da se ne mogu rehabilitovati i nemaju pravo na vraćanje imovine, između ostalog, i sva ona lica koja je Državna komisija proglasila da su ratni zločinici, odnosno učesnici u ratnim zločinima. Jedina odluka Državne komisije koja, po njenom viđenju, ukazuje da Nikola Kalabić imao veze sa ratnim zločinom, jeste ona koja se odnosi na zločin u selu Drugovac. Na osnovu saslušavanja stručnih lica, proučavanja njihovih knjiga, ona smatra da je nesumnjivo utvrđeno da je u selu Drugovac počinjen ratni zločin, da je u tome učestvovao najveći deo jedinica Gorske garde i ne može se prihvatiti da Nikola Kalabić kao komandant Gorske garde nije znao za taj događaj, da nije izdao naređenje u vezi sa tim događajem. Zbog zločina u Drugovcu nema osnova za rehabilitaciju Nikole Kalabića, ocenila je Dragana Marković.

 

U nastavku rešenja o rehabilitaciji sudija dr Dragan Obradović detaljno je preneo svedočenja istoričara Bojana Dimitrijevića, Veselina Đuretića, Milivoja Bešlina i Milana Radanovića. Na osnovu tih svedočenja i prikupljenih podataka sud je, povodom pitanja utvrđivanja datuma smrti i načina na koji je izgubio život Nikola Kalabić, našao da su podaci navedeni u rešenju Osnovnog suda u Valjevu od 2010. godine, kojim je Nikola Kalabić "kao nestalo lice proglašen za umrlog sa datumom 19.01.1946. godine, kada je poginuo u sukobu sa pripadnicima OZNE u Degurićkoj pećini u blizini Valjeva, jedini zvanični podaci u tom pogledu, samim tim za sud i jedini prihvatljivi u ovom postupku".

 

Povodom zakonske odredbe da ne mogu biti rehabilitovana lica koja su kao pripadnici okupacionih oružanih snaga i kvislinških formacija tokom Drugog svetskog rata lišena života u oružanim sukobima, sud je zauzeo stav da Nikola Kalabić nije bio pripadnik okupacionih oružanih snaga, niti pripadnik kvislinških formacija, iako Zakon o rehabilitaciji nije jasno definisano značenje ta dva pojma.

 

"S obzirom da Nikola Kalabić nikada, ni jednom sudskom odlukom bilo kog nadležnog suda u Srbiji, po završetku Drugog svetskog rata nije bio osuđen na bilo koju kaznu, nadležnost prvostepenog suda se iscrpljuje u oceni kakva je pravna snaga odluka Državne komisije – sedam precizno u ovom rešenju navedenih odluka koje su donete u odnosu na Nikolu Kalabića, od koje zavisi i konačna odluka u ovoj pravnoj stvari", konstatovano je dalje u rešenju o rehabilitaciji.

 

Povodom naloga Apelacionog suda da utvrdi da li je Nikola Kalabić izvršio neki zločin, Viši sud je u ovom rešenju konstatovao da su svedoci, istoričari Dimitrijević, Bešlin i Radanović bili saglasni da Kalabić lično nije bio prisutan događaju u selu Drugovac 29. aprila 1944. godine, da nema njegove bilo kakve pisane naredbe u vezi sa tim događajem i zločinom koji je učinjen... Po ovom pitanju za sud je bilo nesporno da je u borbi oko sela Drugovac učestvovao deo Kalabićeve jedinice, ali da je reč o zoni van Kalabićeve vojne ili teritorijalne nadležnosti.

 

Sud se izjasnio i povodom navoda o sporazumu o nenapadanju između četnika i okupatora, iznevši stav da je bilo kakva ozbiljna saradnja između Nikole Kalabića i Nemaca bila teško moguća i ostvariva imajući u vidu da su u logoru na Banjici bili članovi Kalabićeve najbliže porodice – da mu je otac ubijen u logoru, da su mu u logoru bile majka i sestra, kao i tazbina...

 

Nikola Kalabić nije bio pripadnik okupacionih snaga niti kvislinških formacija, iako je od strane Državne komisije proglašen za zločinca, odnosno ratnog zločinca, konstatovano je u rešenju o rehabilitaciji. Kao razlog za takav stav suda navedeno je to što su svi pripadnici JVuO - Ravnogorskog pokreta u pogledu antifašističkog delovanja izjednačeni sa borcima NOR-a, shodno zakonu iz 2004. godine.

 

Odluke Državne komisije kojima je Kalabić proglašen za ratnog zločinca, po oceni Višeg suda, nezakonite su sa procesno-pravnog stanovništva prema važećim propisima iz perioda kada su donete i navedenim odlukama postupljeno je suprotno tada važećim zakonima i ustavu zemlje. Nikola Kalabić je nesumnjivo bio živ do 19.01.1946. godine, konstatovao je valjevski sud i dodao da u postupku donošenja odluka Državne komisije njemu nije data mogućnost da se brani, a što je u tom periodu predstavljalo jedno od osnovnih pravnih načela i bilo garantovano odredbama tada još uvek važećeg Ustava Kraljevine Jugoslavije.

 

Imajući u vidu sve navedeno, sud je našao da su odluke Državne komisije iz perioda od marta do septembra 1945. godine donete iz ideološko-političkih razloga i zbog toga je uvažen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića kao osnovan, prenosi Politika.

Aktuelno

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR Pre 12 sati 45 minuta

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...

Devojke sa Štranda (foto: )
Na Pokrajinskoj smotri likovnih stvaralaca amatera Pre 15 sati 11 minuta

Tamnavac Dragoljub Trindić najbolji slikar Vojvodine

Na nedavno održanoj Pokrajinskoj smotri likovnih stvaralaca amatera Vojvodine, 24. po redu, prvu nagradu osvojila je slika "Devojke sa Štranda" autora Dragoljuba Trindića rodom iz ubskog sela Čučuge.