Počela gradnja pre dozvole (foto: Lokalni front)
Počela gradnja pre dozvole (foto: Lokalni front)
21.08.2022, 07:16

Efikasna uprava i povlašćeni investitori

č: | fb:

Lokalni front u "drugom produžetku" nastavlja priču vezanu za hitre i efikasne gradske službenike i izdavanje dozvola "povlašćenim" investitorima na Divčibarama. Saopštenje Lokalnog fronta prenosimo u celosti:

 

Nekoliko reči podsećanja na zaplete oko parcele broj 887/2 na Divčibarama i veoma zanimljiv odnos investitora sa razumljivom željom da što pre započne radove na budućim apartmanima i službenika Odeljenja za urbanizam i još ponešto u Gradskoj upravi.

 

Dakle, najpre smo tvrdili da lokacijski uslovi izdati od gradskog Odeljenja za urbanizam nisu u skladu sa zakonom. Obavestili smo javnost da smo zato podneli prigovor Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, potom pohvalili predusretljivost gradskog Odeljenja za urbanizam koje je u nekoliko navrata takođe prekršilo propise nastojeći da što brže ugodi našem investitoru.

 

Kao što znate, investitor je bezbrižno započeo radove na parceli 887/2, iako je morao biti svestan da to što čini nije dopušteno.

 

Šta se od tada događalo?

 

Pre svega, Sektor za inspekcijski nadzor Ministarstva je prihvatio naš prigovor i pismeno potvrdio da lokacijski uslovi, kao preduslov za izdavanje građevinske dozvole, nisu bili izdati u skladu sa zakonskim i planskim osnovom.

 

Neko je, dakle, u Karađorđevoj 64 kršio zakon. To više ne tvrdi samo Lokalni front, to sada potpisuje i načelnik i viši savetnik u Sektoru za inspekcijski nadzor. Kao što se iz njegovog dopisa vidi, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Valjeva i pritom konstatovano da lokacijski uslovi za parcelu 887/2 na Divčibarama nisu, kako piše, u skladu sa zakonskim i planskim osnovom.

 

Prigovor je uručen Gradskom veću grada Valjeva 4. avgusta. Očekujemo reakciju gradske vlade.

 

Da li će neko u odgovornim službama snositi odgovornost zbog nabrojanih nezakonitosti? Ne samo službenici koji su ih počinili, već i oni koji se uporno prave da takve nezakonitosti ne vide?

 

Lopta je u rukama Gradskog veća. Na našu nesreću, ova ekipa je naviknuta na igru u kojoj lopta prolazi kroz mrežu, umesto da u nju bude uhvaćena…

 

Lokalni front je konsultovao i pravnike koji se dugo bave propisima iz građevinske delatnosti. Dobili smo očekivani odgovor: nadležni organi jednostavno neće da sankcionišu prestupe ove vrste.

 

I to se zove "vladavina prava", zar ne?

 

Ljudi od kojih smo tražili informacije ovo su nam ilustrovali konkretnim primerom koji se, zamislite, takođe dogodio na Divčibarama, ali na parceli 430/9. Priča počinje fantastičnim obrtima u delu lokacijskih uslova koje izdaje „Vodovod“ Valjevo, posebno važnim, jer se ovi uslovi tiču priključenja budućih objekata na vodovod i kanalizaciju.

 

Dakle, u uslovima izdatim 4. avgusta prošle godine stoji: "Trenutno ne postoje tehnički uslovi za priključenje na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu, jer pored predmetne parcele ista nije izgrađena". Zato se investitoru nudi da se obrati gradu radi zaključenja ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture.

 

Ovaj predlog zasnovan je na odredbama člana 135 Zakona o planiranju i izgradnji, ali je on u praksi valjevske Gradske uprave neostvariv. Po tumačenju koje smo dobili, Grad nema službu koja bi mogla da zaključuje ugovore o nedostajućoj infrastrukturi. Postoji i dobar razlog što ovakve službe nema: kada bi ona postojala morale bi biti, na račun radova na gradskoj infrastrukturi koje obavlja investitor, ozbiljno smanjene masne naknade za građevinsko zemljište koje se sada sa Divčibara slivaju u gradsku kasu. Procena je da bi sklapanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture ove prihode moglo umanjiti i za 60 odsto.

 

Tako je, rekosmo, Vodovod napisao 4. avgusta prošle godine. Samo tri meseca kasnije, 5. novembra, dolazi do veleobrta: odjednom se u uslovima pojavila fekalna kanalizacija i čak je ucrtana na priloženoj situaciji!

 

Nema samo informacije koliko kilometara je postojeća kanalizacija, o čijem stanju i kapacitetima ne vredi ni govoriti, udaljena od budućih objekata na parceli 430/9…

 

Ima još bisera u postupku izdavanja građevinske dozvole za ovu parcelu: na primer, postupak je započet u decembru, a obustavljen 7. marta ove godine. Sledećeg dana, 8. marta, zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnet je u 9.51, a dozvola je izdata istog dana u 16.35! Narednog dana u 8.44 podnet je zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti, postupak je završen u 10.11 časova. Malo kasnije u 12.45 podnet je zahtev za prijavu radova koji je rešen u 14.23.

 

Sve čestitke hitrim gradskim službenicima, zaista!

 

Na stranu činjenica da su radovi na parceli 430/9, baš kao i na parceli 887/2 bespravno započeti mnogo pre ovih datuma.

 

Osim lokacijskih uslova za vodovod i kanalizaciju uredno se ponavlja još jedan problem:  građevinske dozvole izdaju se i bez uslova za priključenje objekata na javni put ili ugovora o službenosti prolaza. Nedavno je, recimo, jedan siroti investitor morao o svom trošku da krči put i seče šumu da bi uopšte počeo da gradi planirane zgrade.

 

Sve ovo događa se pred očima inspekcija, pred očima gradonačelnika i Gradskog veća, naravno. Ali, u Valjevu su izgleda sve popularniji nevidljivi projekti…

Aktuelno

Radovi Ključka vrela (foto: www.mionica.ra)
Iz oblasti vodosnabdevanja Mionici Pre 5 sati 31 minuta

Ključka vrela jedan od najvećih projekata

Projekat izgradnje vodovodnog sistema Ključka vrela u selu Ključ, kojim će biti rešen višedecenijski problem vodosnabdevanja u 12 sela, jedan od najvećih iz oblati vodosnabdevanja koji je ikada...

Izbori 2023 (foto: Kolubarske.rs)
Direktnije i preciznije Pre 6 sati 47 minuta

Crta o izveštaju ODIHR-a: Loša ocena izbora u Srbiji

Finalni izveštaj ODIHR-a o parlamentarnim izborima koji su u Srbiji održani 17. decembra potvrđuje ključne nalaze Crte i jasno ocenjuje da je pravo građana na slobodne i poštene izbore ozbiljno...

Dom vojske (foto: Kolubarske.rs)
Projekti, ali ne i radovi Pre 1 dan 8 sati

Planovi gradske vlasti bez cilja

U planu javnih nabavki je projekat Doma vojske, novog gradskog trga, nove ulice do Petog puka... Šta će od toga biti realizovano, pitali smo, a odgovor je u stilu biće kada bude jer će vlast „svaki...  · 3 komentara