Gradska uprava (foto: Đorđe Đoković)
Gradska uprava (foto: Đorđe Đoković)
31.01.2023, 09:12

Na koje usluge je potrošeno blizu 400 milona dinara?

č: | fb:

Kolubarske.rs su tražile od Gradske uprave da nam dostavi sve isplate za usluge po ugovoru i specijalizovane usluge isplaćene u 2021. godini, što nam je bilo potrebno za realizaciju projekta sa kojim smo konkurisali za sredstva Evropsk unije.


"Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava" je zajednička inicijativa Crte i Crtine inicijative Otvoreni parlamentPartnera za demokratske promene Srbija i Slavko Ćuruvija fondacije uz podršku Evropske unije. 


Kako je navedeno, inicijativa je usmerena na podsticanje javnosti da zahteva odgovoran rad Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa demokratskim vrednostima i ulogama koje parlament mora da obavlja kao najviše predstavničko telo. Potreba za kvalitetnijim informisanjem građana još je izraženija na lokalnom nivou, naročito kada je reč o odlukama koje donose lokalne skupštine. 

 

Kolubarske.rs su konkurisale sa četiri teme za Program podrške u okviru inicijative "Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava", koji podrazumeva dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa ciljevima Programa.

 

Realizovali smo tri teme: "Javna preduzeća godinama gubitaši i nikom ništa", "Odbornici dizači ruku – Skoro polovina odbornika u Skupštini Valjeva za godiu dana nije progovorila ni reč" i "(Ne)Kontrolisano trošenje tekuće budžetske rezerve".

 

Četvrta tema sa kojom smo konkurisali je – "Izostaje kontrolna funkcija Skupštine grada-na koje specijalizovane i usluge po ugovoru se troši novac".

 

U aplikaciji smo naveli da Skupština grada ima i kontrolnu funkciju, ali retko ili nikad je primenjuje. Odbornici usvajaju i Plan komunale izgradnje, kao i realizaciju tog Plana, ali se nikada ne bave da li je Plan realizovan onako kako su usvojili na početku godine. U budžetu grada milionske stavke čine usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, ali nije naznačeno na koje konkretno usluge se troši novac, niti odbornici traže odgovor na to pitanje. Recimo da je 2022. godine sa pozicije gradonačelnik skoro pola miliona dinara plaćen intervju gradonačelnika u Blicu. Za taj trošak odbornici i građani su saznali nakon pisanja Kolubarskih.rs.

 

Četvrtu temu nismo realizovali zbog toga što nam Gradska uprava nije dostavila tražena dokumenta. Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja zatražili smo sve isplate usluge po ugovoru, u iznosu od 240.650.741,94 dinara, kao i sve isplate specijalizovane usluge, u iznosu od 142.846.182 dinara koliko je, prema Odluci o završnom računu budžeta Valjeva, isplaćeno u 2021. godini.

 

S obzirom na to da nam iz Gradske uprave ni nakon značajno probijenog zakonskog roka od 15 dana nisu dostavljena dokumenta, niti smo obavešteni da informacija na naš zahtev sadrži obimnu dokumentaciju, a to nije prvi put, obratili smo se gradonačelniku Valjeva Lazaru Gojkoviću. Pitali smo ga zbog čega Gradska uprava ne postrupa u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da li to znači da Gradska uprava ne želi ili odbija da dostvi tražena dokumenta?

 

"Gradska uprava grada Valjeva postupa po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja i trudimo se da ispoštujemo zakonske rokove. Na žalost, kašnjenja se u dostavi odgovora dešavaju ponekad, zbog obimnosti zahteva i dokumentacije koja se prikuplja, ali i zbog opterećenosti službi redovnim poslovima", odgovorio je gradonačelnik Lazar Gojković.

 

Međutim gradonačelnik je, namerno ili slučajno, zaboravio na član 16. Stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u kome piše: "Ako organ vlasti utvrdi da se zahtev odnosi na informacije koje su sadržane u velikom broju dokumenata, usled čega bi postupanje organa u roku iz stava 1. ovog člana bilo otežano, može, u roku od sedam dana od dana prijema urednog zahteva, obavestiti tražioca o tome i ponuditi mu da zahtev precizira ili da ostvari uvid u dokumente pre nego što odredi koje su mu kopije dokumenata potrebne". Zbog čega Gradska uprava to nije uradila, gradonačelnik nam nije odgvorio.

 

Lazar Gojković

Lazar Gojković (Foto: DjordjeDjokovic)

U dopisu gradonačelniku naveli smo i da smo Mladena Simovića, lice ovlašćeno za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Gradu, i Nebojšu Petronića, načelnik Gradske uprave, ZAMOLILI, i to nekoliko puta, da nam tražena dokumenta budu dostavljena jer su nam neophodna za realizaciju projekta sa kojim smo konkurisla za sredstva Evropske unije. Objasnili smo da će nam sredstva biti uskraćena ukoliko projekat ne realizujemo do kraja januara 2023. godine. I pored te molbe, nismo dobili odgovore i tražena dokumenta.

 

Otuda smo Lazara Gojkovića pitali da li nam namerno i smišljeno Gradska uprava ne dostavlja tražena dokumenta kako Kolubarske.rs ne bi dobile sredstva za sufinansiranje projekata koja obezbeđuje Evropska unija? S obzirom na to da Kolubarske.rs već godinama ne prolaze na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja koje raspisuje grad Valjevo, i na taj način su nam uskraćena sredstva građana Valjeva, da li sada neko u Gradskoj upravi pokušava i da nam "uskrati" sredstva Evropske unije tako što nam neće dostaviti tražena dokumenta od kojih zavisi realizacija projekta, samim tim i dobijanje novca za taj projekat?

 

"Želimo da Vam izađemo u susret da realizujete Vaš projekat i ne postoji namera da Vas na bilo koji način onemogućimo u obavljanju Vaših poslova", odgovorio je gradonačelnik.

 

Međutim, ipak smo onemogućeni jer ni nakon ovog odgovora gradonačelnika Lazara Gojkovića dokumenta nam nisu dostavljena.

 

Nevidljive isplate

 

Kolubarske.rs su pokušale, na osnovu javno dostupnih dokumenata i na osnovu dokumenata koji se dostavljaju odbornicima Skupštine grada, da pronađu za koje je usluge po ugovoru i specijalizovane usluge iz budžeta potrošeno blizu 400 milona dinara.

 

Pojedine isplate po javnim konkursima i iz oblasti socijalne zaštite su objavljene, ali one za koje se troši najveći deo novca nisu javno obelodanjene.

 

Dolazimo do paradoksalnog zaključka da su privredna društva, čak i ona najmanja-mikro, dužna da uz svoje finansijske izveštaje podnesu napomene u kojima razlažu i obrazlažu pojedine pozicije, a radi se mahom o privatnim kompanijama. Dok gradska vlast, koja troši novac građana Valjeva, o tako krupnim pozicijama poput isplata usluga po ugovoru i specijalizovanih usluga ne pruža nikakve dodatne ifnormacije niti objašnjenja. Na taj način su i odbonrici Skupšrine grada onemogućeni da kontrolišu trošenje javnog novca, a građani su uskraćeni za informaciju kako se troši njihov novac. Zato i ne čudi što se o ovim temema ne diskutuje ni u Skupštini grada ni u javnosti.

 

******

"This article is produced within the project Back to Basics - Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Kolubarske d.o.o. and may in no way be taken to reflect the views of the European Union".

 
"Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak - Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo su odgovorne Kolubarske d.o.o i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije". 

Aktuelno

Fontana (foto: Đorđe Đoković)
Savet doktora 13.06.2024

Kako se prilagoditi temperaturnim promenama

Prvi, nagli temperaturni talas ovog juna doneo je zdravstvene tegobe mnogim sugrađanima, a pogotovo starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Svaki čovek poznaje svoj organizam i treba da se...  · 2 komentara

Medalje za valjevske matematičare (foto: Podružnice matematičara Valjevo)
Na međunarodnom takmičenju 13.06.2024

Deset medalja za valjevske matematičare

Valjevski matematičari osvojili su deset medalja na ovogodišnjem finalnom međunarodnom matematičkom takmičenju "Kengur bez granica" za učenike osnovnih i srednjih škola. Rezultati koje su postigli...  · 1 komentar