Gradsko veće (foto: Kolubarske.rs)
Gradsko veće (foto: Kolubarske.rs)
10.03.2023, 07:57

Gradsko veće o programu poslovanja javnih preduzeća, pijacama, taksi prevozu...

č: | fb:

Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni "Kolubara", kao i javno komunalnih preduzeća Vodovod, Toplana, Vidrak i Polet, za 2022. godinu.

 

Utvrđen je i predog Odluke o upravljanju pijacama, kojom se uređuju uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja pijacama i pružanja usluga na njima na teritoriji Valjeva, vrste, naziv i lokacije pijaca, opremanje, održavanje, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme, uslovi i način obavljanja prometa robe, obaveze prodavca, mere zabrane i uslovima pod kojima se može uskratiti pružanje pijačnih usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti, način obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju delatnosti i obaveze vršioca delatnosti u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju usluge, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

 

U Odluci se navodi da delatnost upravljanja pijacama na teritoriji Valjeva obavlja JKP „Polet“, koje je dužno da ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti kadrova i tehničkog kapaciteta koji su potrebni za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja pijacama, propisane Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti.

Gradsko veće

Gradsko veće (Foto: Kolubarske.rs)

 

Na dnevnom redu sednice Gradskog veća bio je i predlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne milicije i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Valjeva, kao i Odluka o oblicima i načinu saradnje Odeljenja komunalne milicije Gradske uprave Valjeva sa ovlašćenim organizacijama i vršiocima delatnosti.

 

Prihvaćen je predlog Programa organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva za period 2023 – 2027. godina. U okviru planiranih potreba grada Valjeva za taksi prevozom, utvrđen je optimalan broj od 360 taksi vozila i 17 lokacija taksi stajališta sa 85 taksi mesta određenih od strane Gradske uprave Valjeva, odeljenja nadležnog za poslove tehničke regulacije saobraćaja.

 

Članovi Gradskog veća prihvatili su odluku o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare.

 

Na sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog rešenja o poništavanju Rešenja komunalnog inspektora Odeljenja za inpekcijske poslove Gradske uprave grada Valjeva, a razmatrani su i prihvaćeni predlozi rešenja o poništavanju lokacijskih uslova za izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Birčaninovoj ulici, o odbacivanju prigovora republičkog inspektora podnetog na urbanistički projekat za izgradnju Muzeja Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog u Leliću, kao i o odbijanju žalbe grupe građana izjavljene protiv rešenja Gradske uprave, Odeljenja za urbanizam, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Aktuelno

Tribina ProGlas u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 30.11.2023

Dobar (Pro)glas se daleko čuje...

Veliki je događaj bila tribina, sa inicijatorima ProGlasa! Ne toliko zbog njih samih, dovoljno su veliki i bez nas i našeg priznavanja takvim. Ne toliko ni zbog onog što su rekli, dovoljno su to...

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR 29.11.2023

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...