Gradsko veće (foto: Kolubarske.rs)
Gradsko veće (foto: Kolubarske.rs)
10.03.2023, 07:57

Gradsko veće o programu poslovanja javnih preduzeća, pijacama, taksi prevozu...

č: | fb:

Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni "Kolubara", kao i javno komunalnih preduzeća Vodovod, Toplana, Vidrak i Polet, za 2022. godinu.

 

Utvrđen je i predog Odluke o upravljanju pijacama, kojom se uređuju uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja pijacama i pružanja usluga na njima na teritoriji Valjeva, vrste, naziv i lokacije pijaca, opremanje, održavanje, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme, uslovi i način obavljanja prometa robe, obaveze prodavca, mere zabrane i uslovima pod kojima se može uskratiti pružanje pijačnih usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti, način obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju delatnosti i obaveze vršioca delatnosti u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju usluge, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

 

U Odluci se navodi da delatnost upravljanja pijacama na teritoriji Valjeva obavlja JKP „Polet“, koje je dužno da ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti kadrova i tehničkog kapaciteta koji su potrebni za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja pijacama, propisane Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti.

Gradsko veće

Gradsko veće (Foto: Kolubarske.rs)

 

Na dnevnom redu sednice Gradskog veća bio je i predlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne milicije i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Valjeva, kao i Odluka o oblicima i načinu saradnje Odeljenja komunalne milicije Gradske uprave Valjeva sa ovlašćenim organizacijama i vršiocima delatnosti.

 

Prihvaćen je predlog Programa organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva za period 2023 – 2027. godina. U okviru planiranih potreba grada Valjeva za taksi prevozom, utvrđen je optimalan broj od 360 taksi vozila i 17 lokacija taksi stajališta sa 85 taksi mesta određenih od strane Gradske uprave Valjeva, odeljenja nadležnog za poslove tehničke regulacije saobraćaja.

 

Članovi Gradskog veća prihvatili su odluku o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare.

 

Na sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog rešenja o poništavanju Rešenja komunalnog inspektora Odeljenja za inpekcijske poslove Gradske uprave grada Valjeva, a razmatrani su i prihvaćeni predlozi rešenja o poništavanju lokacijskih uslova za izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Birčaninovoj ulici, o odbacivanju prigovora republičkog inspektora podnetog na urbanistički projekat za izgradnju Muzeja Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog u Leliću, kao i o odbijanju žalbe grupe građana izjavljene protiv rešenja Gradske uprave, Odeljenja za urbanizam, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Aktuelno

Apoteka Vegafarma (foto: Kolubarske.rs)
Nakon trogodišnje pauze Pre 16 sati 19 minuta

Valjevo ponovo ima dežurnu apoteku

Valjevo ponovo ima dežurnu apoteku zahvaljujući privatnoj apotekarskoj ustanovi "Vegafarma". U saopštenju za javnost RFZO navedeno je da će apoteka u neposrednoj blizini Doma zdravlja biti...  · 4 komentara

HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
Za manje od godinu dana četiri "događaja" Pre 20 sati 15 minuta

Ćuti se o odgovornosti i uzrocima nesreća u Krušiku

U Krušiku su se, za manje od godinu dana, dogodile četiri nesreće u kojima su povređeni radnici. Svaki put rukovodstvo je saopštavalo da je "formirana Komisija za utvrđivanje svih okolnosti ovog...  · 12 komentara

Apelacioni sud (foto: www.bg.ap.sud.rs)
Piše Danas 29.05.2023

Istoričari o rehabilitaciji Nikole Kalabića

Kalabić nikada nije bio osuđen da bi bio rehabilitovan; najgora stvar u rehabilitaciji Kalabića je zapravo neumesna primena pravnih formalnosti; po Ustavu i zakonu je taj proces završen..., kažu za...  · 9 komentara