Akumulacija Stubo Rovni (foto: Đorđe Đoković)
Akumulacija Stubo Rovni (foto: Đorđe Đoković)
15.03.2023, 07:56

Pozitivni Stubo-Rovni, Vodovod i Vidrak, gubitaši Toplana i Polet

č: | fb:

Izveštaje o poslovanju u 2022. godini Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara", kao i javno komunalnih preduzeća Vidrak, Polet, Toplana-Valjevo i Vodovod prihvatilo je Gradsko veće, a pred odbornicima Skupštine grada naći će se na sednici u četvrtak, 16. marta.

 

Za razliku od prethodnih godina kada su Vodovod i Vidrak beležili gubitke, a Toplana pozitivno poslovala, lane su Vodovod i Vidrak ostvarili dobit, dok je Toplana godinu završila sa gubitkom. Javno preduzeće Stubo-Rovni "Kolubara" i prošle godine je poslovalo pozitivo, dok je Polet i lane bio gubitaš.

 

Prema izveštajima o poslovanju pet javnih preduzeća, ukupna dobit koju su u prošloj godini ostvarila tri iznosila je 13,5 miliona dinara, dok je ukupan gubitak dva javna preduzeća bio preko 50,5 miliona dinara.

 

JP Kolubara

 

Javno preduzeće za upravljanje i korišćenje Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" je zabeležilo dobit od 11.906.000 dinara; ostvaren je prihod od blizu 82 miliona, dok su rashodi iznosili oko 70 miliona dinara. Od planiranih investicija od oko 17,9 miliona dinara, realizovano je oko 14,2 miliona dinara.

 

Kako je navedeno u izveštaju, prošle godine u preduzeću je bilo 19 zaposlenih, od čega 18 radnika na neodređeno vreme. Iz budžeta Valjeva usluge po ugovoru u JP "Kolubara" realizovane su u iznosu od 57.583.000 dinara.

 

U prošloj godini nije bilo sudskih sporova, a potraživanja i obaveze od oko 6,5 miliona dinara odnose se na potraživanja i obaveze prema vlasnicima nepokretnosti i ostale neizmirene obaveze.

  

JKP Vidrak

 

JKP Vidrak je u 2022. godini ostvarilo prihod od 400.185.000 dinara, dok su rashodi iznosili 399.469.000 dinara, tako da ovo komunalno preduzeće beleži dobit od 716 hiljada dinara. U prošloj godini investicije su realizovane u iznosu od oko četiri miliona dinara, što je oko 7,7 posto od planiranih investicija. Kako je navedeno u Izveštaju, "nizak procenat realizacije investicija je zbog nedostatka likvidnih sredstava".

 

Prošle godine u JKP Vidrak bilo je 191 zaposlen na neodređeno vreme i 22 radnika na određeno vreme.

 

Preduzeće je u prošloj godini vodilo 305 sudskih sporova ukupne vrednosti od preko 27,2 miliona dinara. Od svih sporova, 303 se odnosi na ujede pasa, tako da je za naknadu štete od ujeda pasa isplaćeno blizu 14,6 miliona dinara.

  

JKP Vodovod

 

JKP Vodovod je 2022. godinu završio sa dobitkom od 880 hiljada dinara. Ukupni prihodi od oko 581,5 miliona dinara bili su manji za oko 2,5 posto od planiranih, dok su ukupni rashodi iznosili oko 580,5 miliona dinara. Od planiranih preko 61,6 miliona investicija realizovano je blizu 30,7 miliona dinara.  

 

Prošle godine u JKP Vodovod bilo je 234 zaposlena, od čega 212 na neodređeno vreme i 22 radnika na određeno vreme.

  

"U dva spora ukupne vrednsoti oko 278 hiljada dinara u 2022, koji su u toku, Vodovod je strana koja tuži, dok je 14 sporova ukupne vrednosti  od oko 7,6 miliona dinara u 2022, koji su u toku, Vodovod je tužena strana", navedeno je u Izveštaju o poslovanju JKP Vodovod.

Fabrika vode na Pećini

Fabrika vode na Pećini (Foto: Đorđe Đoković)

 

 JKP Toplana

 

Toplana-Valjevo je na kraju prošle godine ostvarila gubitak od 45.532.000 dinara, što je manje od planiranog gubitka od oko 63,7 miliona dinara. Ukupni prihodi bili su oko 508 miliona dinara, što je za 22 posto manje od planiranih, dok su rashodi iznosili oko 553,5 miliona dinara.

 

 "Ostvareni gubitak rezultat je nestabilnog tržišta i konstantnog rasta cena energenata", navedeno je u Izveštaju.

 

Od planiranih investicija u prošloj godini od blizu 68,3 miliona dinara, realizovano je oko 28,5 miliona dinara. "Nizak stepen realizacije planiranih investicija je zbog prioriteta u poslovanju preduzeća na održavanju tekuće likvidnosti i obezbeđivanju uslova za završetak grejne sezone", navedeno je u Izveštaju.

 

Prošle godine u JKP Toplana bilo je 55 zaposlenih na neodređeno vreme i pet na određeno vreme.

 

U Izveštaju je navedeno da ukupna vrednost sudskih sporova u kojima Toplana tuži je 4,2 miliona dinara, dok sporovi u kojima je preduzeće tužen astrana iznose oko 508 hiljada dinara.

  

JKP Polet

 

Među gubitašima je i JKP Polet, koje je kraj 2022. godine dočekalo sa minusom od oko pet milion dinara. Ova suma bi bila veća da nije bilo subvencije iz gradskog budžeta od 8,5 miliona dinara, "u cilju održavanja tekuće likvidnosti poslovanja preduzeća". Ukupni prihodi iznosili su oko 39,6 miliona dinara, što je za deset posto manje u odnosu na plan.

 

Kako je navedeno u Izveštaju u prošloj godini nije bilo investicionih ulaganja, već samo aktivnosti na tekućem održavanju objekata i prostora na pijacama. Kupljena je računarska oprema vredna 335 hiljada dinara.

 

Prošle godine u JKP Polet bilo je 22 zaposlenih na neodređeno vreme i dva radnika na određeno vreme.

 

Ukupna vrednost sudskih sporova u kojima je Polet strana koja tuži iznosi oko 1,4 miliona dinara, dok sporovi u kojima je preduzeće tuženo iznose 30.000 dinara.

 

Aktuelno

Postavljanje LED rasvete (foto: Kolubarske.rs)
Modernizacija i ušteda Pre 14 sati 35 minuta

U toku je zamena svetiljki novom LED rasvetom

U Valjevu je u toku postavljanje LED rasvete najsavremenije generacije koja će zameniti postojeće stare živine svetiljke. Do sada je zamenjeno preko 9000 od 11.782 svetiljke koliko je predviđeno...  · 3 komentara

Zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 10 sati

Promenama do čistog vazduha u Valjevu

Od početka godine Valjevo već broji 64 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, skoro dvostruko premašujući godišnji limit, navodi u saopštenju Lokalni odgovor. "Na građanima Valjeva je da ocene da...