Apelacioni sud (foto: www.bg.ap.sud.rs)
Apelacioni sud (foto: www.bg.ap.sud.rs)
20.05.2023, 07:01

Nikola Kalabić pravnosnažno rehabilitovan

č: | fb:

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske kraljeve garde Jugoslovenske vojske u otadžbini. Po nalaženju Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud utvrdio da Kalabić nije sarađivao sa okupatorom, a razlozi koji su za to izneti u prvostepenom rešenju su potpunosti prihvatljivi i za Apelacioni sud", objavljeno je na sajtu tog suda.

 

"Pre svega, nesporno je utvrđeno da ne postoji ni jedan pisani dokument u kome se reguliše saradnja Nikole Kalabića sa nemačkom vojnom silom, te da je na osnovu svedoka istoričara, takođe, nesporno utvrđeno da je u novembru 1943. godine došlo do kontakta između Nikole Kalabića i nemaca u selu Bujačić kod Valjeva, kada je postignut Sporazum o obustavi neprijateljstava i zajedničkoj borbi protiv komunista u 13 Srezova Šumadije i Pomoravlja, ali da je nemačka viša komanda za jugoistok 25. decembra 1943. godine odbila da produži taj Sporazum jer su četničke jedinice učestalo kršile Sprazum.

 

Što se tiče razgovora Nikole Kalabića i njihovih saradnika sa nemačkim predstavnicima (najverovatnije 11. avgusta 1944. godine), kada je traženo oružje za borbu protiv komunista, o tome postoji jedna fotografija, koja je često osporavana u pogledu autentičnosti, ali ova dva navedena događaja, prema iskazu svedoka, predstavljaju taktičke poteze koji ne mogu dovesti u pitanje generalno opredeljenje Jugoslovenske vojske i otadžbine, odnosno četčničkog pokreta i Nikole Kalabića, a što je pravilno prihvatio i prvostepeni sud. Pomenute odluke Državne komisije imaju oblik administrativnog obrasca koji sadrži lične podatke za Nikolu Kalabića kao i opis navodnog dela (zločina) koja mu se stavlja na teret, a osim toga one nisu donete po određenoj formalnoj proceduri što je karakteristično za sudske odluke s obzirom na to da iz njihove sadržine proizlazi da njihovom donošenju nije prethodio postupak u kom su izvođeni dokazi uz prisustvo optuženog i branioca.

 

S ozirom na to da su nakon donošenja Uredbe o vojnim sudovima od 24. maja 1944. godine funkcionisali vojni sudovi, a da je nesporno da je Nikola Kalabić bio živ do 19. januara 1946. godine, jasno je da protiv njega nije pokretnut krivični postupak pred Vojnim ili Civilnim sudom u kojim bi se utvrđivala njegova krivica za eventualne ratne zločine koji se pominju u odlukama Državne komisije. Iz navedenih razloga prvostepeni sud je pravilno zaključio da su navedene odluke Državne komisije bile motivisane političkim i ideološkim razlozima.

 

Imajući u vidu sve izneto, nesumnjivo je utvrđeno da je Nikola Kalabić lišen najelementarnijeg prava – prava na život, kao i prava na imovinu, te su se stekli uslovi za njegovu rehabilitaciju", navedeno je u rešenju Apelacionog suda u Beogradu kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje u ožalbenom delu.

 

Aktuelno

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR Pre 12 sati 45 minuta

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...

Devojke sa Štranda (foto: )
Na Pokrajinskoj smotri likovnih stvaralaca amatera Pre 15 sati 12 minuta

Tamnavac Dragoljub Trindić najbolji slikar Vojvodine

Na nedavno održanoj Pokrajinskoj smotri likovnih stvaralaca amatera Vojvodine, 24. po redu, prvu nagradu osvojila je slika "Devojke sa Štranda" autora Dragoljuba Trindića rodom iz ubskog sela Čučuge.