Elektronski sistem ne radi (foto: Kolubarske.rs)
Elektronski sistem ne radi (foto: Kolubarske.rs)
29.05.2023, 06:56

Elektronski sistem u Skupštini Valjeva funkcionisao samo na dve sednice

č: | fb:

Sistem za elektronsko glasanje i elektronsku dostavu materijala Skupštine grada, koji je koštao oko 10,4 miliona dinara sa PDV-om, funkcionisao je samo na dve sednice valjevskog parlamenta, dok je na trećoj održanoj 9. maja, radio samo četrdesetak minuta.

 

Načelnik Gradske uprave Nebojša Petronić najavio da će Gradska uprava raskinuti ugovor sa firmama koje su dobile posao na javnoj nabavci ukoliko problem ne bude rešen u što kraćem roku.   

 

"Gradska uprava je svoju ugovornu obavezu prema dobavljaču ispunila u potpunosti. Ne znam zbog čega sistem ne funkcioniše. Ja ću zvati dobavljača i dati mu nalog da u što kraćem roku ispravi mane, a ukoliko to ne bude rešeno do sledeće sednice, Gradska uprava će ugovor raskinuti", kazao je Petronić na sednici Skupštine grada 9. maja uz izvinjenje odbornicima zbog toga što sistem ne radi.

 

Prema rečima načelnika Gradske uprave, predstavnici dobavljača su dolazili, rešili su probleme u funkcionisanju elektronskog sistema i, kako je obavešten, trebalo bi da radi na sledećoj sednici Skupštine grada. On je dodao da je problma bilo i na početku, da su bili rešeni, pa su se sada ponovo pojavili... "Ukoliko sistem opet ne bude radio, moraćemo da raskinemo ugovor. Sve zavisi od toga kako će funkcionisati na sledećoj sednici Skupštine grada", kazao je Nebojša Petronić.

Elektronski sistem ne radi

Elektronski sistem ne radi (Foto: Kolubarske.rs)

 

Prema podacima na portalu javnih nabavki, ugovor sa firmama "Prostor" iz Ade i "Globomax ser" iz Sente, koje su bile jedini ponuđači na ponovljenoj javnoj nabavci koju je raspisala Gradska uprava Valjeva, potpisan je u junu prošle godine.

 

U ugovoru piše da je isporučilac dužan da isporuku i instalaciju predmetnih dobara izvrši u roku od 20 radnih dana od potpisivanja ugovora. Rok za reklamaciju (prigovore) isporučene opreme je 30 dana od dana isporuke, dok je garantni rok 24 meseca od dana izvršenog kvalitativnog i kvantitativnog prijema i potpisivanja zapisnika bez primedbi.

 

Sistem za elektronsko vođenje sednica i elektronsko glasanje u Skupštini grada je instaliran u novembru prošle godine, a prvi put je korišćen na sednici lokalnog parlamenta 13. februara ove godine.

 

Da bi sistem bio u upotrebi bilo je neophodno obučiti odbornike i usvojiti izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine grada kojim će biti uređena primena novih tehnologija na sednici valjevskog parlamenta. Poslovnik je usvojen na sednici 30. novembra, odbornici su bili obučeni, ali novi sistem nije korišćen sve do 13. februara.

 

Elektronski sistem radi

Elektronski sistem radi (Foto: www.valjevo.ra)

Javna nabavka uspela iz drugog puta

 

Grad Valjevo je početkom juna prošle godine ponovo raspisao javnu nabavku-uvođenje sistema za elektronsko glasanje i elektronsku dostavu materijala Skupštine grada. Prva javna nabavka je obustavljena jer je Komisija odbila ponudu firme "Globomax ser" iz Sente koja nije dostavila sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumntacijom o nabavci. Na ponovljenu javnu nabavku ponovo se javila firma iz Sente, ovaj put zajedno sa firmom "Prostor" iz Ade.

Aktuelno

 (foto: )
Na platou Centra za kulturu Pre 4 sati 54 minuta

Noćni bazar u Valjevu

Turistička organizacija Valjevo, u saradnji sa "Novosadskim noćnim bazarom", po prvi put u našem gradu organizuje u subotu, 22. juna "Noćni bazar" na platou Centra za kulturu. Osim promotivnog i...