Građani (foto: Đorđe Đoković)
Građani (foto: Đorđe Đoković)
27.07.2023, 07:02

Valjevo sedam godina ima odluku o zaštitniku građana, ali zaštitnika građana još uvek nema!

č: | fb:

Brojni su akti koje lokalna Skupština usvaja jer je na to obavezuju zakoni. Među njima je i Odluka o zaštitniku građana grada Valjeva, koja je doneta 2016. godine. Nije zaživela.

 

Statutom grada Valjeva (2008.) propisano je, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, da se ustanovljava institucija Zaštitnik građana koji ima ulogu da kontroliše primenu akata koje donosi Grad, da štiti individualna i kolektivna prava i interese građana, vršeći kontrolu rada gradskih uprava, posebnih organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, a na taj način se postiže veća zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda.

 

Međutim, Valjevo još uvek nema Zaštitnika građana i pored toga što je 22. jula 2016. godine Skupština grada usvojila Odluku o Zaštitniku građana grada Valjeva. Tada je rečeno da će od 1. januara 2017. godine biti ustanovljen lokalni ombudsman čija je osnovna funkcija da kontroliše poštovanje prava građana od strane organa uprave i javnih službi.  

 

"Zaštitnik građana, koga na period od pet godina postavlja Skupština grada, a na predlog Gradskog veća, treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima, da ima položen pravosudni ili stručni ispit za rad u organima državne uprave, da uživa moralni i profesionalni ugled u svojoj sredini, da nije osuđivan i da je nestranačka ličnost. Zaštitnik građana je u svom radu samostalan i nezavisan, a postupa po pritužbama građana ili po sopstvenoj inicijativi", piše u Odluci o Zaštitniku građana, koja je je usvojena pre sedam godina.

Skupština (22. jul 2016.)

Skupština (22. jul 2016.) (Foto: Đorđe Đoković)

 

Prema toj Odluci, za obavljanje funkcije Zaštitnika građana trebalo je da bude oformljena posebna stručna služba pri Gradskoj upravi, koja će biti finansirana iz gradskog budžeta sa 2,8 miliona dinara.

 

Skoro tri godine je Gradsko veće ignorisalo skupštinsku Odluku, i umesto da predloži kandidata za funkciju Zaštitnika građana, gradska SNS vlast 2019. godine odlučuje da menja Statut grada Valjeva, pa je član po kome se ustanovljava Zaštitnik građana, promenjen da se u Valjevu može ustanoviti lokalni ombudsman. Drugim rečima, može, ali ne mora, što je očigledno i bila namera lokalne vlasti - da Valjevo nema zaštitnika građana. Međutim, promenom Statuta nije promenjena i Odluka iz 2016. po kojoj Valjevo treba da ima Zaštitnika građana.

 

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, koji je na čelu grada od 2020. godine, podsetio je na promenu Statuta grada 2019. godine. On nije komentarisao odluku prethodne vlasti da Valjevo može, ali ne mora da ima Zaštitnika građana, niti je govorio o sudbini Odluke o Zaštitniku građana koju je Skupština usvojila pre sedam godina, tako da nije poznato zbog čega se Odluka ne primenjuje, da li je ukinuta ili je doneta nova?

Lazar Gojković

Lazar Gojković (Foto: Đorđe Đoković)

 

Gradonačelnik Lazar Gojković smatra da time što Valjevo još uvek nema ombudsmana građanima nije uskraćena pravna zaštita.

 

- Odlukama grada Valjeva, kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, propisana je pravna zaštita u postupcima u kojima se odlučuje o istim, kao i u slučajevima nepostupanja Gradske uprave Valjeva u rokovima propisanim navedenim odlukama. Na navedeni način i supsidijarnom primenom zakona obezbeđuje se pravna zaštita u postupcima koji se vode pred Gradskom upravom. Sve eventualne primedbe koje se odnose na postupanje Gradske uprave, u oblastima koje su regulisane odlukama i drugim opštim aktima grada Valjeva, otklanjaju se konkretnim nalozima upućenim nadležnim odeljenjima Gradske uprave. Pored navedenog, a imajući u vidu zaštitu prava građana, u okviru Gradske uprave obezbeđeno je pružanje pravne pomoći građanima, kroz davanje saveta i mišljenja i izradu podnesaka u različitim pravnim oblastima – objasnio je gradonačelnik.

 

Odgovarajući na pitanje da li je Valjevu potreban zaštitnik građana i kada će biti izabran, gradonačelnik kaže: "Imajući u vidu da Statutom grada Valjeva nije propisana obaveza ustanovljavanja lokalnog ombudsmana, Grad u kontinuitetu sagledava potrebu za ustanovljavanjem istog, a polazeći od već utvrđenih oblika zaštite prava građana utvrđenim aktima grada".

 

Gradonačelnik nije odgovorio na pitanje Kolubarskih.rs da li građani imaju primedbe na rad Gradske uprave, koje su to najčešće primedbe, ko ih i kako rešava. Što se tiče pitanja da li postoje prijave koje se odnose na kršenje ljudskih i manjinskih prava, i građanskih sloboda, da li ih i ko rešava, Gojković navodi da grad Valjevo "ne raspolaže saznanjima o prijavama koje su eventualno podnete za kršenje ljudskih i manjinskih prava i građanskih sloboda, kao i eventualnim prigovorima nevladinih organizacija".

 

Još jedna beskorisna funkcija

 

Odbornici u Skupštini grada, sagovornici Kolubarskih.rs, saglasni su da je Valjevu potreban zaštitnik građana, ali smatraju da bi to bila još jedna beskorisna dobro plaćena partijska funkcija.

 

Željko Trifunović

Željko Trifunović (Foto: Đorđe Đoković)

Opozicioni odbornik Lokalnog fronta Željko Trifunović kaže da Lokalni front često naglašava da je jedan od najtragičnijih rezultata politike Srpske napredne stranke degradacija Skupštine na servis izvršnih organa.

 

- Zakon Skupštinu grada definiše kao najviši organ lokalne samouprave, a ona se u praksi pretvorila u "protočni bojler" za desetine i stotine odluka za koje se često ne zna ni gde su, ni kako su nastale. Srpskoj naprednoj stranci ni najmanje nije potreban organ grada koji bi, zamislite, "kontrolisao" poštovanje prava građana i bavio se povredama prava Valjevaca, činjenjem ili, mnogo češće, nečinjenjem izvršnih organa – kaže Trifunović.

 

Dodaje da je Valjevu, naravno, neophodan zaštitnik građana, ali, naglašava, pod uslovom da poštuje ono što propisuje zakon. Trifunović ukazuje na to da su u Srbiji godinama institucije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaj solidno obavljale svoj posao dok su na njihovom čelu bili Saša Janković i Rodoljub Šabić.

 

- Međutim, sada u tim institucijama sede ljudi čiji je zadatak da ih totalno obezvrede, kao i gotovo sve ostale institucije u državi. Isto važi za Valjevo. Naime, najgora varijanta je da dobijemo imitaciju Zaštitnika građana, kao što već imamo imitaciju Poverenika za informacije od javnog značaja – smatra odbornik Lokalnog fronta.

 

On podseća da pitanja o sprovođenju Odluke o zaštitniku građana grada Valjeva i mnogih drugih odluka Skupštine, odbornici Lokalnog fronta postavljaju od prvih dana svojih mandata.

 

- Nedavno, kada sam podneo predlog za razrešenje predsednice Skupštine, jedan od mojih argumenata bilo je i nepoštovanje odredbe Statuta koja propisuje da Skupština najmanje jednom godišnje razmatra izveštaj zaštitnika građana. Možda iz straha da bi takav izveštaj na videlo izneo sve one greške koje se čine gotovo svakodnevno – kaže Željko Trifunović.

Snežana Mijatović

Snežana Mijatović (Foto: Kolubarske.rs)

 

Samostalna odbornica dr Snežana Mijatović, nije komentarisala to što Grad ni nakon skokro sedam godina, od kada je usvojena Odluka, nema Zaštitnika građana. Smatra da bi to bila još jedna partijska, a ne funkcija u interesu građana.  

 

- Zaštitnik građana treba da bude osoba koja ima integritet, političku nezavisnost, visoke moralne i stručne kvalitete i iskustvo u zaštiti ljudskih prava.Takvih ima, ali su nevidljivi, jer bi sigurno ta funkcija pripala nekom poslušniku koji bi obesmislio još jednu instituciju, ne bi štitio interese građana i primao dobru platu, naravno iz budžeta grada. Još jednog neradnika da finansiramo bilo bi previše – smatra nezavisna odbornica Snežana Mijatović, koja je nedavno napustila odborničku grupu SNS u lokalnoj Skupštini.

Đorđe Pavlović

Đorđe Pavlović (Foto: Đorđe Đoković)

 

Samostalni odbornik Đorđe Pavlović, koji je do pre nekoliko dana bio odbonrik na listi SPS-JS i šef te odborničke grupe, kaže da se Skupština grada nadonosila raznih odluka, a ta o Zaštitniku građana je samo jedna od njih.

 

- I šta nam je to donelo? "Jesmo li sretniji, jesmo pametniji", ne! Samo gomila papira koju neki službenik arhivira, a novinari i poneki političar se s vremena na vreme seti. A trenutak koji živimo, sa klijentelističkom vlašću, sklonu drugarskim dogovorima, značio bi samo još jednog političkog poltrona koga mi građani treba da plaćamo – kaže Pavlović i zaključuje:

 

- Tako da, Zaštitnik građana nam je kao i svim razvijenim demokratskim društvima potreban, ali pre toga imamo preči zadatak da potrošenu, aferama opterećenu i sklonu padu lokalnu političku vlast razvlastimo, a zatim sve ono što postoji u gradu od institucija temeljno promenimo.

Građani

Građani (Foto: Kolubarske.rs)

 

Građani sa kojima smo razgovarali odgovorili su negativno na pitanje da li znaju da Valjevo prema skupštinskoj Odluci treba da ima Zaštitnika građana, ali da vlast izbegava da ustanovi tu instituciju. Kažu da znaju za "državnog zaštitnika građana", ali ne znaju da postoji i "gradski". Misle da im ne bi ništa pomogao jer, kako rekoše, "vrana vrani oči ne vadi" i dodaju da bi Zaštitnik građana "štitio vlast, a ne građane!".

 

Opširna pitanja zahtevaju detaljne odgovore

 

Predsednica Skupštine grada dr Snežana Rakić je sedam dana ignorisala naša pitanja u vezi Odluke o o zaštitniku građana grada Valjeva, a kada smo je upitali kada možemo očekivati odgovore, u poruci je napisala da će odgovore poslati za dve nedelje, što je nama bilo kasno s obzirom na to da smo rokovima vezani za objavljivanje tekstova. Predsednica Skupštine nije odgovorila na našu poruku da nam je to kasno jer to znači da ćemo tri nedelje čekati odgovore.

 

Ni šef odborničke grupe vladajuće SNS, za čijeg mandata je usvojena Odluka o Zaštitniku građana, Radoica Rstić nije odgovorio na pitanja Kolubarskih.rs.

 

"Puno je postavljeno opširnih pitanja koja zahtevaju detaljne odgovore. Nisam u mogućnosti da odgovorim jer krećem na godišnji odmor. Hvala na razumevanju", napisao je u poruci Radoica Rstić.

 

Zaštitnik građana mogao je biti ustanovljen još pre dve decenije

 

Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2002. godine dao je mogućnost opštinama i gradovima da uvedu lokalne građanske branioce koji su, donošenjem novog Zakona 2007. godine, preimenovani u Zaštitnike građana.

 

Predlog Odluke o Zaštitniku građana podnet je 2014. godine, ali godinu dana nije stavljan na dnevni red Skupštine Valjeva. Da se ovaj postupak ne bi otegao na još godinu dana, nekoliko opozicionih odbornika, predstavnika nevladinih organizacija, udruženja građana i pojedinaca, 2015. godine su tražili da se ispoštuje Statut grada Valjeva i Poslovnik gradske Skupštine, i pred odbornike iznese predlog odluke o Zaštitniku građana. Nakon te inicijative Skupština grada je na sednici održanoj u novembru 2015. naložila Gradskom veću da pripremi Odluku o uspostavljanju institucije Zaštitnika građana u Valjevu. Tu odluku je Gradsko veće usvojilo u februaru 2016, da bi se na dnevnom redu Skupštine grada našla tek nakon konstituisanja nove vlasti 22. jula 2016.

 

Kada je Skupština grada usvojila Odluku kojom se ustanovljava Zaštitnik građana rečeno je da će se Valjevo nakon 15 godina od zakonom date mogućnosti da se uvedu građanski branioci, koji su kasnije preimenovani u zaštitnike građana, naći među 30-ak gradova i opština u kojima su već postavljeni.

 

Rečeno, ne izvršeno!

 

******

"This article is produced within the project Back to Basics - Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Kolubarske d.o.o. and may in no way be taken to reflect the views of the European Union".

 
"Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak - Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo su odgovorne Kolubarske d.o.o i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije". 

Aktuelno

Pogled sa Srednjeg Povlena ka Jablaniku i Medvedniku (foto: Đorđe Đoković)
Gost-post: Dragić Tomić Pre 1 dan 3 sati

Zaštitimo valjevske planine dok ne bude kasno...

Svim prostornim planovima, od devedesetih pa i sada, valjevske planine su predviđene za zaštitu. Zaštita je posebno važna i zbog toga jer se ograničava i zabranjuje eksploatacija mineralnih sirovina.  · 15 komentara

Kanabis u stakleniku (foto: PU Valjevo)
Saopštenje policije Pre 1 dan 3 sati

U plasteniku gajio kanabis

Valjevska policija je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsila V. M. (1983) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u...  · 3 komentara

Bilbord ispred Gradske uprave (bajata Čvarkijada) (foto: Kolubarske.rs)
Gost-post: Mirjana Đorđević 19.07.2024

Plakatiranje – izgubljeni u vremenu i prostoru

Dugo, dugo vremena je Valjevo galerija plakata prošlih i davno prošlih događaja. Tako ispred zgrade Gradske uprave Valjeva, na bilbordu stoji 17. Čvarkijada (2023.) sa jedne strane, a sa druge...  · 5 komentara