Valjevo sa Markove stolice (foto: Đorđe Đoković)
Valjevo sa Markove stolice (foto: Đorđe Đoković)
30.08.2023, 06:59

Prihodi i imovina direktora valjevskih javnih peduzeća

č: | fb:

Javni funkcioneri su dužni da, shodno odredbama Zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije, podnesu Izveštaj o imovini i prihodima u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja na javnu funkciju, odnosno od prestanka obavljanja javne funkcije.

 

Ako se imovina ili prihodi javnog funkcionera bitno promene u prethodnoj godini, javni funkcioner podnosi Agenciji Izveštaj prema stanju na dan 31. decembra prethodne godine, a najkasnije do isteka roka za podnošenje godišnje poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana.

 

Bitna promena postoji kad su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom Izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.

 

Prema dostupnim informacijama na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, svi direktori valjevskih javnih preduzeća, kao i direktor UFK Valis, su podneli prijavu, osim v.d. direktora JKP Polet kji je na to mesto imenovan pre skoro dva meseca. 

 

Ivan Beljić, v.d. direktora JP "Kolubara – Stubo Rovni". Agenciji za sprečavanje korupcije izveštaj o svojoj imovini i prihodima podneo je 29. novembra 2022. godine.

 

Navedeno je da njegov mesečni neto prihod iznosi 105.000 dinara, dok kao predsednik Nadzornog odbora Opšte bolnice Valjevo prima mesečno 25.000 dinara. Nema nekretnine, nema depozit u bankama, vlasnik je automobila "ford fokus" (2001. godište).

 

Janko Gagić, v.d. direktora JKP "Toplana Valjevo". Prvi Izveštaj o svojoj imovini i prihodima podneo je 4. avgusta 2012. godine kada je bio v.d. direktora JKP "Vidrak". Gagić je naveo mesečnu neto zaradu od 70.000 dinara, da je vlasnik spratne kuće od 216 kvadrata i automobila "opel vektra" (2002. godište). Nema depozit i štedne uloge u bankama.

 

Agenciji za sprečavanje korupcije Izveštaj o imovini i prihodima, Gagić je podneo 18. januara 2021. godine, kao v.d. direktora JKP Toplana Valjevo, a na tom mestu je od 1. decembra 2020. godine.

 

Navedeno je da mesečni neto prihod iznosi 90.000 dinara. Od nepokretnosti u zemlji i inostranstvu naveo je da je vlasnik spratne kuće od 216 kvadrata, nasledio je građevinsko zemljište pod zgradom i uz zgradu, i poljoprivredno zemljište. Vlasnik je automobila "opel vektra" (2002. godište), nema depozite u bankama.

 

Ivan Filipović, v.d. direktora JKP "Vodovod Valjevo". Agenciji za sprečavanje korupcije Izveštaj o svojoj imovini i prihodima podneo je 10. novembra 2020. godine. Navedeno je da funkciju v.d. direktora javno komunalnog preduzeća obavlja od 23. oktobra 2020. godine, neto mesečni prihod iznosi 62.070,09 dinara. Vlasnik je kuće površine 180 kvadrata po osnovu ugovora o poklonu. Poseduje automobile "citroen" C4, 2006. godište. Nema depozit u bankama.

 

Dragutin Kuzmanović, v.d. direktora JKP "Vidrak".  Prema dostupnim informacijama na sajtu Agenciji za sprečavanje korupcije, Kuzmanović, koji je za v.d. direktora JKP "Vidrak" imenovan 1. jula 2023. godine, još uvek nije podneo Izveštaj o imovini i prihodima. On je na mesto prvog čovek Vidraka došao sa pozicije pomoćnika gradonačelnika Valjeva, a pre toga je bio direktor JP "Agrorazvoj valjevske doline".

 

U prvom Izveštaju, koji je 2. marta 2021. godine podneo kao direktor JP "Agrorazvoj valjevske doline" navedena je mesečna neto zarada od 73.000 dinara, nema nepokretnosti, nema depozit u bankama, vlasnik automobila "pežo 206" (2003. godište).

 

U Izveštaju o imovini i prihodima koji je Dragutin Kuzmanović podneo 16. maja 2023. godine, nakon što je postavljen na mesto pomoćnika gradonačelnika Valjeva (14.02.2023.), je navedeno da njegov mesečni neto prihod iznosi 115.000 dinara. Nema nepokretnosti u zemlji i inostranstvu, nema automobil, nema depozit u bankama.

 

Biljana Pavlović, bivša direktorka JKP "Polet". Agenciji za sprečavanje korupcije Izveštaj o svojoj imovini i prihodima podnela je 11. jula 2022. godine, nakon što je imenovana za direktora, a pre toga je obavljala funkciju vršioca dužnosti.

 

U prijavi je navedeno da mesečni neto prihod iznosi 83.000 dinara. Nema nepokretnosti u zemlji i inostranstvu, nema depozit u bankama, vlasnica je automobila "reno kilo" (2002. godište). Biljana Pavlović je podnela ostavku na mesto direktora JKP "Polet". Umesto nje za v.d. direktora javnog preduzeća koje gazduje pijacama, imenovan je 1. jula 2023. godine Goran Cvijović. Prema dostupnim podacima na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, Cvijović još uvek nije prijavio svoje prihode i omovinu.

 

Željko Ostojić, direktor UFK "Valis". Prvu Izveštaj o prihodima i imovini Ostojić je podneo 26. oktobra 2020. godine, nakon što je 1. oktobra 2020. godine imenovan za v.d. direktora UFK "Valis". U toj prijavi navedeni su mesečni prihodi od 50.000 dinara. Nema nepokretnosti, nema depozit u bankama. Vlasnik je automobila "honda HR-V" (2001. godište) i čamca AluNautica (2020. godište).

 

Ostojić je Agenciji za sprečavanje korupcije Izveštaj o svojoj imovini i prihodima podneo 17. januara 2022. Navedeno je da funkciju direktora UFK Valis obavlja od 22. oktobra 2021. godine, neto mesečni prihod iznosi 60.000 dinara. Nema nepokretne imovine u zemlji i inostranstvu, nema automobil ili bilo koju drugu pokretnu stvar koja podleže registraciji, nema depozit u bankama.

 

Napomena

 

Na sajtu Agenciji za sprečavanje korupcije navedeno je da "ukoliko se Izveštaj o imovini i prihodima javnog funkcionera ne nalazi u ovoj pretrazi, to ne znači da ga javni funkcioner nije podneo. Za sve informacije možete se obratiti Agenciji putem mejla [email protected]".

Aktuelno