Javna rasprava (foto: www.valjevo.rs)
Javna rasprava (foto: www.valjevo.rs)
24.12.2014, 10:45

Javna rasprava bez javnosti

č: | fb:

Drugi deo: Vreme sadašnje .... decembar 2014. godine

Javna rasprava o gradskom budžetu za 2014. godinu

Lokalna vladajuća administracija, javnu raspravu (JR) o predlogu budžeta doživljava kao vremensku katastrofu – npr. poplavu. Ne žele je (plaše je se), ne mogu da je izbegnu (zakonom je propisana), kasno reaguju na nju (politika svršenog čina) i priželjkuju da što manje ljudi njom bude zahvaćeno (mole Boga da je što manje građana saznalo za nju).

Ako su neki na prošlogodišnjoj javnoj raspravi, umesto svojim očima i ušima, poverovali rečima onih koji su, pred građanima, predstavljali i branili budžet za ovu godinu, odnosno pomislili da je slučajno, sve ono što je prethodilo ili se dešavalo na javnoj raspravi, ovogodišnja ih je, verujem, razuverila. Ne kaže se bez veze, ako koza laže – rog ne laže. 

I ove godine, kao i prošle, javni poziv za JR je poslat u poslednjem trenutku - “danas po podne poziv za sutrašnju javnu raspravu”. Ni ove godine, javni poziv za JR nije pratio nikakav materijal, kako bi se zainteresovani građani prethodno pripremili.

Ni ove godine (kada je obaveza da se sa linijskog pređe na programski budžet), nemamo gradskog načelnika za budžet (ne znamo ni zašto, ni da li ćemo ga i kada  imati). Možda će lokalna vladajuća administracija od Valjeva načiniti jedini grad u Srbiji, koji će naredne godine ovo sistematizovano radno mesto racionalizovati – proglasiti za tehnološki višak, imajući u vidu da je više godina “nepotrebno”!

Na ovogodišnjoj javnoj raspravi o gradskom budžetu bilo je “više činovnika nego građana. Među stotinak prisutnih većinu su, doduše, činili direktori budžetskih preduzeća i ustanova sa svojim saradnicima i zaposleni u gradskim službama, dok su se građani ponovo mogli izbrojati na prste obe ruke”.3

Ni ove godine gradonačelnik nije predstavio, obrazložio i branio predlog budžeta pred svojim građanima.

I ove godine je predloženi budžet, po izjavi gradonačelnika, socijalno-razvojni. A kakav bi drugo mogao da bude, pitaće neko? Lokalna vladajuća administracija ne zna da napravi drugačiji budžet do “socijalno – razvojni”. Takvi su bili i prošli i tekući, a koliko je tekući bio razvojni, mogli smo, ove godine, svi da se uverimo, a posebno onih oko 9,000 sugrađana koji traže posao.

   “Anesteziranje” učesnika u JR

 “Prezenteri – obrazlagači” predloga budžeta su one građane, koji su ipak saznali za održavanje javne rasprave i na nju došli, pokušali da “rasteraju” ili ih “anesteziraju” predugačkim (“samo” 75 minuta) predstavljanjem predloga i/ili ograničavanjem građana – učesnika u raspravi, na diskusiju od “samo” 3 minuta.

Osim potpuno neprimerenog načina obrazlaganja predloga budžeta od strane “prezentera” (npr. čitanje materijala, što se moglo, da se htelo, izbeći blagovremenim stavljanjem istog materijala na zvanični gradski sajt), ni prezak sa linijskog na programski budžet nije uticao na njih, da svoje izlaganje prilagode promenjenim okolnostima u odnosu na prošlu godinu.

 U uslovima kada se na republičkom nivou iniciraju mere kojima bi se racionalizovalo i unapredilo poslovanje javnih preduzeća (JP), vrlo je važno, šta u tom smislu, preduzima lokalna vladajuća administracija. Posle predizbornih obećanja da će se javna komunalna preduzeća (JKP) i ustanove departizovati, i odmah po stupanju na vlast, zaboravljenih obećanja, preko partijskog izbora direktora JKP, koje su pratile javne izjave o najboljim stručnjacima koji će ova JKP “preporoditi”, građani su sa nestrpljenjem želeli da vide rezultate tog “preporoda” i koliko će ostvarene dobiti JKP biti transferisano u gradski budžet za 2015. godinu. Dakle, bilo je očekivano da se na prihodnoj strani predloga gradskog budžeta za narednu godinu  vide pozicije, koje će ukazivati na to: iz kojih JKP i koliko njihove dobiti će biti transferisano u gradsku kasu. To nam niko nije rekao! To nismo mogli nigde da pročitamo a znamo da čitamo! Na to nam niko nije dao odgovor! Ne znamo da li takav podatak nismo mogli da dobijemo bilo u “usmenoj” (na JR), bilo u pisanoj formi (Predlog budžeta) zbog nespremnosti onih koji su prezentovali i obrazlagali predlog, ili zbog “omaške” predlagača budžeta, ili zato što to prosto nije predviđeno jer nema dobiti JKP koja bi se transferisala u zajedničku kasu. Ako neko, kojim slučajem, zna odgovor na ovo pitanje, možda bi želeo da ga podeli sa nama, pa da ga znamo svi!

Ni ove godine “prezenteri” nisu bili spremni da odgovore na postavljena pitanja desetak učesnika u raspravi, već su, još jednom, potvrdili svoju nezainteresovanost za građane Valjeva, obećanjem da će pripremljene odgovore proslediti odbornicima, kao da se nije radilo o javnoj raspravi namenjenoj građanima. Time su, na kraju, prosledili poruku građanima – “nemojte ubuduće da dolazite, besmisleno je” i, još jednom, potvrdili kako lokalna vladajuća administracija tretira građane Valjeva. 

  Kakav je karakter predloženog budžeta … dal’ socijalan … dal’ razvojan … dal’ uobičajen … vrag bi ga znao?!?!?

Nemam nikakvu dilemu da je predloženi budžet u punom smislu te reči – socijalan. Mišljenja sam da je, imajući u vidu ukupnu lokalnu ekonomsku i socijalnu situaciju, to potpuno opravdano. Ono što smatram potpuno netačnim, i najblaže rečeno, nekorektnim je to što lokalna vladajuća administracija insistira da ga smatramo socijalno – razvojnim, iako nas je i ova godina potpuno uverila u suprotno, a podsetiću da su nam i za tekući budžet tvrdili kako je socijalno – razvojan. Ako vidimo koliko smo se ove godine “razvili” od javnih (budžetskih) sredstava, a za sledeću godinu “razvojna” sredstva su još skromnija, onda je potpuno deplasirano da predloženi budžet karakterišu kao razvojni. Možda o tome najbolje govore izdvojena sredstva za naše, datim predizbornim obećanjima svih političkih aktera, velike neiskorišćene, “strateško razvojne” šanse – poljoprivredu i turizam, za koje je za narednu godinu opredeljeno samo oko 21 milion dinara (poljoprivreda – 9, turizam – 12). Ukoliko se tolika “razvojna” sredstva ocenjuju kao sredstva s kojima će se uzdićii ove “večite razvojne šanse” pa zbog toga predloženi gradski budžet karakterišu kao “razvojni”, jao si ga nama i onda onih 9,000 naših nezaposlenih sugrađana, sigurno neće sa optimizmom čekati narednu godinu. 

I da ne bude dileme, smatram da je za zdravije i stimulativnije gradsko poslovno okruženje od velikog značaja da lokalna vladajuća administracija prekomernu upotrebu reči “nastavićemo” zameni sa “završićemo”, kada navodi planirane aktivnosti u narednom periodu.

  3 Napred od 18/12/2014, tekst pod nazivom Na javnoj raspravi o gradskom budžetu – „Više činovnika nego građana“ 

Aktuelno

Dom zdravlja (foto: Đorđe Đoković)
U nedelju 3. marta Pre 23 sati 8 minuta

Preventivni pregledi štitaste žlezde

U nedelju 3. marta, od 8 do 16 časova, u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije, biće organizovani preventivni pregledi, ovaj put pregledi štitaste žlezde. Nije potrebno zakazivanje, građani...  · 1 komentar

Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić (foto: )
Bez kraja Pre 1 dan 4 sati

"Jači smo od sudbine!". Normalno, od razuma...

Ima istine u onom što se čuje o našim političarima: "Svi su oni, isti!", iz vlasti i opozicije. Počev po onom što nije najvažnije, ali mu ne trebaju dokazi: sa ovim se ne slažu. Isti i što ga ne...

Radovi Ključka vrela (foto: www.mionica.ra)
Iz oblasti vodosnabdevanja Mionici 1.03.2024

Ključka vrela jedan od najvećih projekata

Projekat izgradnje vodovodnog sistema Ključka vrela u selu Ključ, kojim će biti rešen višedecenijski problem vodosnabdevanja u 12 sela, jedan od najvećih iz oblati vodosnabdevanja koji je ikada...