Remont (foto: Đorđe Đoković)
Remont (foto: Đorđe Đoković)
24.12.2014, 07:57

Grad sklapa štetan ugovor sa Švajcarcima!

č: | fb:

Gradski većnici su na sednici u ponedeljak, 15. decembra usvojili predlog ugovora o zajedničkom ulaganju i izgradnji, koji će zaključiti Quinterra AG sa sedištem u Švajcarskoj, Grad Valjevo i Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju. U obrazloženju, dostavljenom većnicima, se navodi da je kompanija iz Švajcarske zainteresovana da sagradi retail park na prostoru nekadašnjeg „Remonta“ koji se sada nalazi u privatnom vlasništvu.

Ugovorom o zajedničkom ulaganju i izgradnji se regulišu prava i obaveze između kompanije Quinterra AG, grada Valjeva i Direkcije, u vezi sa izgradnjom javnog parkinga koji će biti u funkciji navedenog retail parka. Dalje se navodi, da zainteresovana kompanija ispunjava sve uslove za njegovu izgradnju, međutim, prema standardima Evropske unije potrebno je obezbediti još 150 parking mesta da se obezbedi kako bi se ispunili uslovi.

Obrazlažući zahtev Švajcarske kompanije, na sednici Gradskog veća, direktor Direkcije Dragan Jeremić je objasnio da će strana kompanija svojim novcem finansirati izgradnju parkinga. „Taj parking je njima neophodan da bi dobili dozvole za izgradnju šoping mola. Grad Valjevo ovim ugovorom samo potvrđuje da taj prostor, gde će biti izgrađen parking, neće menjati namenu narednih 50 godina. Samo to rešava i ništa više“, kaže Jeremić. Pomoćnik gradonačelnika Milorad Ilić, dodaje da „to neće biti parking investitora, Švajcarske kompanije, oni samo ulažu novac u gradski parking, koji će koristiti građani, koji žive tu, ali i oni koji će dolaziti u taj trgovački centar. Mi dajemo parcelu na kojoj je već parking, a oni finansiraju izgradnju. Za nas je nebitna činjenica da li će oni izgraditi ili ne taj retail park“, objasnio je Ilić.

Međutim, mnoge činjenice za Grad Valjevo su veoma bitne, ali njih nema u predlogu ugovora, koji su usvojili većnici, a kojim je u velikoj meri zaštićena strana kompanija, ali ne i Grad Valjevo.

Ugovorom su regulisane obaveze Grada i Direkcije, a u slučaju da ne budu izvršene u celosti Grad i Direkcija su dužne da vrate Kompaniji iznos sa zateznom kamatom.

Skica lokacije (uz ugovor)

Skica lokacije (uz ugovor)

Pojedine obaveze Grada i Direkcije su:

 • Grad daje parcelu, ucrtana je na skici koja je sastavni deo ugovora, za izgradnju javnog parkinga. Na skici je ucrtan i predlog novog pristupa do parkinga, preko privatne parcele.
 • Grad Valjevo i Direkcija se obavezuju da će izgraditi pristupnu saobraćajnicu preko privatne parcele do parkinga.
 • Grad Valjevo i Direkcija se obavezuju da će pribaviti potrebne uslove, lokacijsku i građevinsku dozvolu za izgradnju parkinga i saobraćajne infrastrukture. Obavezuju se da će od nadležnog Odeljenja za urbanizam pribaviti uslove za priključenje parkinga na javne i prateće saobraćajnice.
 • Grad Valjevo i Direkcija garantuju da će parking ostati za besplatno korišćenje u trajanju od 50 godina za maloprodajni tržni centar, koji će Kompanija izgraditi, kao i da će Grad i Direkcija održavati parking i tu saobraćajnu infrastrukturu.
 • Grad Valjevo sa Direkcijom garantuje ekskluzivnost prava na parking za potrebe retail parka.

Ugovor sadrži i obaveze Kompanije, ali ne i šta biva ukoliko Kompanije ne izvrši svoje obaveze.

 • Prva obaveza Švajcarske kompanije je da će najkasnije do 2105. odrediti projektnu firmu u Srbiji i da će kupiti parcelu (od privatnog vlasnika) planiranu za izgradnju retail parka. (Ali ne i obavezu da će izgraditi retail park).
 • Kompanija se obavezuje da će Gradu i Direkciji dostaviti investicioni plan za izgradnju javnog parkinga.
 • Posle pribavljanja, od strane Grada, svih potrebnih dozvola za igradnju parkinga Kompanija će obezbediti finansijska sredstva u visini projektovane vrednosti, koje će usvojiti sve ugovorene strane.
 • Investitor, Švajcarska kompanija, snosi troškove izgradnje parkinga na toj parceli, ali tako što će parking graditi Direkcija novcem iz budžeta za 2015. godinu, a Švajcarska kompanija će uplatiti donaciju za vrednost investicije. Švajcarska kompanija ima pravo da ospori neke troškove gradnje, tako da donacija može biti i manja od iznosa koji je utrošila Direkcija za izgradnju parkinga.

Remont, ulaz iz Uzun Mirkove

Remont, ulaz iz Uzun Mirkove (Foto: Đorđe Đoković)

Nekoliko pitanja traži odgovor i objašnjenje onih koji su prihvatili ovaj ugovor, ali i onih koji će ga potpisati.

 1. Ko je predložio usvajanje i potpisivanje ugovra? Obrazloženje, u materijalu koji je dostavljen većnicima, je potpisao načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, Aleksandar Vujić Subotić, ali je nejasno na čiju inicijativu je predlog ugovora dospeo na Gradsko veće?
 2. Zašto predlagač kao zakonsko uporište za donošenje i usvajanje ugovora navodi član 35. Statuta grada, kada je tim članom regulisano da Skupština grada donosi prostorne i urbanističke planove, utvrđuje naknadu za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta, ali NE i sklapanje ugovora.
 3. Zbog čega u ugovoru nije precizno definisana parcela, površina na kojoj će se graditi parking, kao i vrednost investicije?
 4. Zbog čega izgradnju parkinga finansira Direkcija, a investitor kasnije uplaćuje donaciju?
 5. Zašto će Grad Valjevo i Direkcija graditi saobraćajnicu preko privatne parcele do parkinga?
 6. Zbog čega Grad investitoru obezbeđuje sve potrebne dozvole, zašto pribavlja lokacijsku dozvolu za privatnu parcelu i kako Grad može da garantuje investitoru nešto što tek treba da prođe proceduru?
 7. Zašto je deo ugovora između Grada i Švajcarske kompanije čak i to da će kompanija kupiti privatnu parcelu? Kakve veze kupovina privatne parcele ima sa Gradom?
 8. Na osnovu čega je pomoćnik gradonačelnika Milorad Ilić rekao da će parking koristiti i građani, kada je u ugovoru naznačeno da Kompanija ima ekskluzivno pravo korišćenja.
 9. Zašto će troškove održavanja parkinga, koji će isključivo koristiti posetioci retail parka, narednih 50 godina snositi Grad.

Dogovor, a ne ugovor

Nameće se zaključak da je ovaj posao sa Švajcarcima, koji će kupiti privatnu parcelu, čiji je vlasnik Remont doo Valjevo (Teodosije Krstić), proizvod dogovora, netransparentan, koji će biti realizovan mimo zakona i procedure.

Zajedničko ulaganje i izgradnju parkinga i prilaznih saobraćajnica, u koji su uključeni Grad i Švajcarska kompanija, trebalo je da se tretira kao javno-privatno partnerstvo, što podrazumeva zakonsku proceduru, koju gradska vlast, očigledno nije ispoštovala.

Prvi korak je pismo o namerama u kome se investitor obraća Gradu sa konkretnim zahtevom. Zatim, Skupština grada donosi odluku o javno-privatnom partnerstvu sa koncesijom i imenuje komisiju koja će predložiti akt, gde se procenjuje vrednost koncesije i investicije, i predlog o visini koncesione nadoknade. Sledi, izrada projektne dokumentacije i definišu se elementi za javnu nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, naravno, uz kontrolu i saglasnost repubičke komisije za javno-privatno partnerstvo. I na kraju se raspisuje javni oglas.

Sve to je zaobiđeno i sačinjen je ugovor mimo zakona i na štetu Grada! Ugovor sa Švajcarcima potpisaće gradonačelnik Stanko Terzić i direktor Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, Dragan Jeremić, kome je to odobriio Nadzorni odbor Direkcije.

Kompanija Quinterra AG sa sedištem u Švajcarskoj malo je poznata ovdašnjoj javnosti. Podatak na internetu koji smo pronašli je da kompanija ima predstavništvo u Beogradu, u ullici Cara Dušana. 

Šta je retail park?

Za razliku od luksuznije varijante (shopping malla), retail park predstavlja grupu prodavnica sa jeftinijom robom. Retail parkovi su objekti na jednom nivou, bez podruma i spratova, koji se sastoje iz niza zasebnih lokala spojenih u jednu celinu. Ta celina je najčešće u obliku ćiriličnog slova p, u koju se ulazi direktno iz spoljnog okruženja, koga čine pristupne saobraćajnice sa parking mestima i plato sa zelenim površinama i šetališnim zonama duž ulaza u lokale.

Aktuelno

Tribina ProGlas u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja Pre 1 dan 5 sati

Dobar (Pro)glas se daleko čuje...

Veliki je događaj bila tribina, sa inicijatorima ProGlasa! Ne toliko zbog njih samih, dovoljno su veliki i bez nas i našeg priznavanja takvim. Ne toliko ni zbog onog što su rekli, dovoljno su to...

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR 29.11.2023

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...