Vojska (ilustracija) (foto: Kolubarske.rs)
Vojska (ilustracija) (foto: Kolubarske.rs)
25.08.2015, 08:25

Pešadijska gađanja do kraja avgusta

č: | fb:

Pešadijska gađanja jedinica Vojske Srbije na poligonu – sтrelišta „Sedlari“ trajaće do kraja avgusta i za to vreme je neophodno da se jedan čas pre počeтka gađanja evakuiše sтanovnišтvo i sтoka iz opasnog područja i zabrani kreтanje do jedan čas po završeтku gađanja.

U saopštenju se navodi da se u vreme gađanja zabranjuje kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, sтoke, motornih vozila i stočnih zaprega, na deonici puta: Male Bobije – Bobije, raskrsnica puteva Lelić-Strmna Gora-Sedlari. Za lica i stoku koja se nađu u navedenom vremenu u opasnom području neće se davati odšteta.

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Obezbeđenje neće dozvoljavati saobraćaj na navedenoj deonici puta. Početak i završetak gađanja označavaće se sirenom  i to sa tri duga zvučna signala. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.

Upozorava se stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije, navodi se u obaveštenju za javnost.

 

Aktuelno