Žarko Kovač (foto: Đorđe Đoković)
Žarko Kovač (foto: Đorđe Đoković)
03.07.2014, 14:29

Usvojen plan sanacije i Odluka za medije

č: | fb:

Gradski većnici usvojili su plan kojim je detaljno preciziran obim radova koji su potrebni, kako bi se hitno sanirale štete od poplava na teritoriji Valjeva. Procenjena vrednost radova je oko 127,4 miliona dinara, objavljeno je na sajtu Grada.

Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač je rekao da zbog kašnjenja lex specialisa, nije moguće krenuti odmah sa radovima.  „U slučaju redovnih procedura, sanacije neće biti hitne“, rekao je Kovač. On je informisao članove Gradskog veća da su „Srbija vode“ naložile preduzeću „Erozija“ da izvrši zaštitu obale Kolubare, delimično su uklonjeni nanosi i raščišćeno je korito reke. Što se tiče rekonstrukcije regionalnog puta za Loznicu, problem je što Preduzeće za puteve Srbije ne dozvoljava da se prekopa regionalni put, kako bi Elektrodistribucija Valjevo izmestila kablove koji su počupani u poplavama. Putari traže bušenje ispod puta i korita reke, što mnogo poskupljuje radove i onemogućava da se hitno uradi sanacija puta.

Program hitne sanacije objekata infrastrukture i vodotokova Gradske Direkcije, naćiće se pred odbornicima Skupštine grada na sutrašnjoj sednici.

Gradski većnici su na današnjoj sednici usvojili izmene Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata  u oblasti javnog informisanja, koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Valjeva. Nakon predloga odbornika na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Valjeva, u Odluku je uneto da za budžetska sredstva projektnog finansiranja imaju mogućnost da konkurišu  dnevne i periodične novine, pored elektronskih medija i internet portala. Odluka je izmenjena i u delu sastava članova Komisije, koja u svom sastavu treba da ima predsednika i četiri člana, od kojih su dva člana iz redova nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa.

Na trajno korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova- Sektoru za vanredne situacije je preneto 37 protivgradnih raketa TD-6B, bez naknade, za potrebe protivgradne zaštite na teritoriji grada Valjeva, objavljeno je na sajtu Grada.

Aktuelno

Ubska gimnazija (foto: Dragana Nedeljković)
U septembru Pre 23 sati

Ubska Gimnazija otvara sportsko odeljenje

Ubska Gimnazija "Branislav Petronijević" će od školske 2024/25. godine, pored dva postojeća odeljenja opšteg tipa, imati i jedno novo, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima...

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
Od 22. do 26. maja Pre 20 sati 1 minuta

Sedmo međunarodno takmičenje gudača "Zlatne stepenice"

Va­ljevska muzička škola realizovaće sedmo me­đunarodno takmičenje gudača "Zlatne stepenice" u koncertnim salama Muzičke škole "Živorad Grbić" i Valjevske gimnazije od 22. do 26. maja.