Registracija Prijava preko FB
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
04.11.2019, 07:56

Budžet Valjeva ispod plana

č: | fb:

Budžet grada Valjeva za prvih devet meseci ove godine umesto 75 posto realizovan je 61 posto, dok su prihodi ostvareni sa 67,7 posto, navodi se u Izveštaju o izvršenju budžeta za prvih devet meseci 2019. godine, koji su razmatrali i prihvatili članovi Gradskog veća.

 

Nakon drugog rebalansa budžet Valjeva za 2019. godini iznosi 3,5 milijardi dinara. U izveštaju piše da je za devet meseci ostvaren prihod od 2,4 milijarde, dok je potrošeno 2,1 milijardi dinara.

 

Prihodi od prodaje nekretnina su, kao i prethodnih godina, izostali s obzirom na to da je od planiranih 355 miliona dinara ostvareno tek 2,14 posto, odnosno od prodaje imovine u gradski kasu se slilo tek 7,6 miliona dinara. Da su ti prihodi nerealno planirani, ukazivali su odbornici opozicije prilikom usvajanja budžeta, kao i nakon drugog rebalansa, ali je njihove primedbe vladajuća koalicija ignorisala.

 

Kada je reč o prihodima, ono što je trebalo da u gradsku kasu ulože građani Valjeva oni su uložili s obzirom na to da su za prvih devet meseci ove godine prihodi od poreza, taksi i naknade realizovani 74,7 posto. Najizdašniji prihod je porez na zarade koji je ostvaren 75,5 posto, dok je porez na imovinu realizovan 65,3 posto.

 

Preko plana ili 77 posto su ostvareni prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje.

 

 

Specijalizovane i usluge po ugovoru "skuplje" od kapitalnih investicija

 

 

Kada je reč o rashodima, iz gradske kase za prvih devet meseci najviše novca 694 miliona dinara potrošeno je za usluge i robe, od toga za usluge po ugovoru 190 miliona, dok je za specijalizovane usluge izdvojeno 128 milona dinara. U istom period rashodi za zaposlene iznosili su 582 miliona dinara.

 

Zanimljivo je to da je iz gradske kase za prvih devet meseci potrošeno više novca za usluge po ugovoru i specijalizovane usluge nego za kapitalne investicije, koje su realizovane 31 posto, od planiranih 667 miliona potrošeno je 204 miliona dinara.

 

Za prvih devet meseci na poziciji gradonačelnik potrošeno je blizu 28 miliona od 41,3 miliona dinara koliko je planirano za celu godinu, što je 67,6 posto, dok je na poziciji Skupština grada potrošeno skoro 20 miliona od 27,9 miliona dinara planiranih za celu 2019. godinu, što je 71,7 posto.

 

Najveće izvršenje budžeta od 84,4 posto je na poziciji Gradsko veće, gde je od planiranih 7,3 miliona dinara za celu godinu, potrošeno skoro 6,2 miliona dinara za prvih devet meseci.

 

 

Tekuća budžetska rezerva se i ove godine "lepo" troši

 

 

I u prvih devet meseci ove godine nastavljena je praksa trošenja tekuće budžetske rezerve u iznosima koji daleko premašuju planirane.

 

U članu 6. Odluke o budžetu Valjeva za 2019. godinu sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 5,5 miliona dinara.  Međutim za prvih devet meseci je potrošeno 81,1 milona dinara, što je skoro 15 puta više nego što je planirano novca tekuće budžetske rezerve za celu godinu.

 

Među troškovima tekuće budžetske rezerve su sudske presude na koje je potrošeno deset miliona dinara.

 

Troškovi stalne budžetske rezerve za prvih devet meseci iznosili su deset miliona dinara, koliko je Odlukom o budžetu planirano za celu 2019. godinu. Sudeći prema izveštaju o izvršenju budžeta za prvih devet meseci, najviše novca blizu 6,8 miliona dinara je potrošeno za saniranje štete od poplave u deset valjevskih sela.

   

 

Izveštaj Kabineta gradonačelnika

 

 

S obzirom na to da sednicama Gradskog veća, odlukom vlasti, ne prisustvuju novinari nije poznato da li su članovi Gradskog veća raspravljali o Izveštaju o izvršenju budžeta za prvih devet meseci 2019. godine i kakav je njihov stav o tome da je izvršenje budžeta ispod 75 posto.

 

U izveštaju sa sednice Gradskog veća, koji je pripremio Kabinet gradonačelnika i dostavio medijima, što se tiče rashoda za prvih devet meseci piše jedino da oni iznose oko 2,1 milijardu dinara, ali nije navedeno gde je novac potrošen.

 

Aktuelno

Grad Valjevo (foto: Đorđe Đoković)
Zbog epidemije i vanrednog stanja Pre 9 sati 1 minuta

Naplaćeno manje poreza na imovinu

Za prvih pet meseci ove godine naplaćeno je 28 miliona dinara manje izvornih prihoda Grada. Od toga, porez na imovinu građana manji je za blizu šest miliona, a od pravnih lica za oko 10,7 miliona...

Podela paketa (foto: www.mionica.rs)
U okviru projekta Švajcarska agencija za razvoj i saradnju Pre 5 sati 9 minuta

Podela humanitarnih paketa u Mionici

Predstavnici Asocijacije "Duga" i opštine Mionica su počeli sa podelom humanitarnih paketa za 65 socijalno najugroženijih porodica. U okviru projekta "Odgovor na KOVID-19 pandemiju na teritoriji...