Mihailo Milutinović i Slobodan Gvozdenović (foto: Đorđe Đoković)
Mihailo Milutinović i Slobodan Gvozdenović (foto: Đorđe Đoković)
09.01.2020, 07:56

Valjevski investicioni brodolom, lice iz pisa testa i manipulatori

č: | fb:

U godinama u kojima je javni život Valjeva preplavljen lažima i manipulacijama, u kojima se istina, punom parom, politički zamagljuje iz glavnog gradskog organa – Skupštine, locirane u zgradi kojoj tepaju "Sivonja", retka je pojava bavljenje činjenicama i njihovo javno saopštavanje. Zloupotrebu moći od strane najviših lokalnih vlastodržaca POTVRĐENU nespornom činjenicom da je u pitanju čist kriminal – pribavljanje protivpravne imovinske koristi nelegalnim putem, ne mogu da zamagle kreativni napori različitih aktera.

 

Kad Valjevo vode oni kojima je ono, zajedno s njegovim građankama i građanima, poslednja rupa na svirali, korupcija i otimačina su postali način života vladajuće "elite". Poslednja sednica Skupštine Grada, na kojoj je doneta Odluka o lokalnom budžetu za 2020. godinu, poslužila je da se još jednom "overi" takvo ponašanje. U "egzibicionizmu", kao i mnogo puta dosad, prednjačili su, entuzijastično raspoložen gradonačelnik Slobodan Gvozdenović (SG), sa ništa manje "kreativnim" Mihailom Milutinovićem (MM). 

 

U sadržaju svojih izlaganja, onoga što su u njima zastupali i osporavali, dovodili u pitanje, nastojali često da i obesmisle, navedeni dvojac se rukovodio principom da više puta ponovljena laž postaje, naročito za neupućene, istina. Svakakvim manipulacijama, u pokušaju da stvore privid normalnosti, nastojeći da zamene istinu lažima, trudili su se, zajedničkim snagama, da skrenu pažnju sa afera koje kompromituju lokalnu vlast. Od otimanja budžetskih para građanki i građana Valjeva za nezakonitu isplatu uvećanih plata lokalnih "glavonja" do valjevskog investicionog brodoloma. 

 

Trudio sam se da moje opservacije iznete u objavljenim tekstovima budu zasnovane na nepobitnim činjenicama. Verujem da nije dovoljno nešto znati, još je važnije (neophodno je) i ponašati se u skladu sa tim znanjem. Smatrao sam to svojom obavezom i za sadašnjost i za budućnost. Čak sam se trudio da, javnost Valjeva, poštedim značajnog dela, takođe, CRNIH NESPORNIH ČINJENICA. Ali, ne lezi vraže!

 

Navedeni dvojac, vodeći deo gradske vlasti nesposobne da od ovog grada napravi bolje mesto za život, svojom arogancijom, ogromnim neznanjem i bahatošću, jednostavno nameće potrebu da se javnosti pruži primeren komentar. I, ponavljam, ne zbog njih, već zbog celokupne javnosti Valjeva.

 

Pohvalno je to što je MM pročitao moje autorske tekstove u internet novinama Kolubarske.rs, pa je mogao, da je hteo, da nauči nešto korisno, za posao koji obavlja. Nažalost, on se u pokušaju da brani nešto što se odbraniti ne može, opredelio da naizmenično igra, čas ulogu funkcionalno nepismene osobe (ume da pročita napisano, ali na nesreću, ne razume šta je pročitao), čas ulogu manipulatora (ume i da pročita i da razume pročitano, ali mu je to politički neprihvatljivo, pa ako mu je politički neprihvatljivo: ukoliko činjenice ne odgovaraju stavu MM, utoliko gore po činjenice – onda se to nije ni desilo, a MM će nam "objasniti" šta se zapravo desilo).

 

I kada nema nijedan konkretan element (ili rečenicu) u objavljenim tekstovima za koji može da kaže da je netačan, što bi bio primeren način jedne argumentovane i civilizovane debate, on se opredeljuje za suprotan put, pa da bi svojim ispraznim rečima dao nedostajuću težinu, pokušava da bude duhovit upotrebom reči "alhemičar".

 

Ako bih hteo da budem ciničan, mogao bih da upotrebim deo dijaloga iz jedne predstave, u kojoj jedan od aktera dijaloga, objašnjavajući drugom da ne iznosi nijedan argument, ga usput pita "Praviš li se ti blesav, ili si takav bez da se praviš?" Kako nemam nameru da budem ciničan, a ni duhovit, nastojaću da pristojnim jezikom, još jednom (ako je od koristi) navedem nekoliko činjenica koje potpuno obesmišljavaju, neuspešan, pokušaj MM.  

 

1. "Ja sam brižljivo čitao… On je osporavao kreditni rejting kao da to nije Bog zna šta", reče MM. Ovde vidimo da je MM - lice iz Pisa testa (ume da pročita napisano, ali na nesreću, ne razume šta je pročitao), jer to što je zaključio nije mogao izvesti niti iz mojih rečenica: "Dodeljivanje kreditnog rejtinga državi ili gradu, njihov ekonomski ambijent čini manje rizičnim i transparentnijim, što znači i investiciono privlačnijim. Zato Grad Valjevo treba da bude vrlo ponosan na činjenicu da se nalazi među, samo tri grada u Srbiji, koji imaju međunarodni kreditni rejting…", niti iz ostatka mojih tekstova.

 

2. "Taj kreditni rejting je od 2010, on je padao, u ovom trenutku on je u kategoriji pozitivan, što govori o jednoj savršenoj investicionoj klimi ... za Valjevo!", ushićeno saopšti MM, ovoga puta u ulozi manipulatora. Koliko je to savršena investiciona klima u Valjevu, najbolje govori činjenica da Valjevo ima špekulativan rejting (B1, pozitvno) koji uopšteno glasi: "Trenutno postoji sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, ali je prisutan visok rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i visok kreditni rizik". Ako ovo nije dovoljno uverljivo, još uvek stoji moj poziv i SG i, sada, MM da nam pokažu, od tri komponente ukupnih investicija – stranih, domaćih javnih i domaćih privatnih, koje su poslednjih godina u Valjevu na zadovoljavajućem nivou?

 

3. Koliko MM ne zna ili, ako zna, kako manipuliše, najbolje svedoči njegova izjava sa sednice Skupštine Grada (decembar, 2018.), na kojoj je donet lokalni budžet za 2019. godinu, kada izjavi da je "…kreditni rejting 3a…”[1], u vreme kada je međunarodni kreditni rejting Grada Valjeva, potvrđen od Mudisa, bio B1, stabilno.

 

4. "Pa zašto nema drugih gradova? Grad Valjevo je uz rame Beogradu i Novom Sadu, pa tamo imaju sekretarijate koji se time bave, imaju profesore, imaju institute, šta nemaju?"... Nije problem ući, problem je ostati i napredovati.", opet pokaza MM svoje kreativne manipulatorske veštine. Tako malo rečeno, a tako puno izgovorenih laži. Drugih gradova nema zato što je dobijanje međunarodnog kreditnog rejtinga od strane neke od rejting agencija iz "velike trojke", izuzetno skup proces.[2] Tvrdim da ni Valjevo ne bi imalo međunarodni kreditni rejting da 2010. godine nije pobedilo zajedno sa Novim Sadom i Kraljevom u konkurentskoj utakmici 16 gradova iz Srbije.[3] Današnji lokalni vlastodršci sigurno ne bi podneli zahtev za dobijanje međunarodnog kreditnog rejtinga. Da li sam siguran u to? Sto posto!!! Ako mi ne verujete pogledajte tačku 5, iz nje će vam sve biti jasno. Obmana je da se u drugim gradovima (Beograd, Novi Sad), međunarodnim kreditnim rejtingom bave, kako MM reče, "profesori, instituti...", a tačno je da je to obaveza kojom se bave gradska rukovodstva i gradske uprave. Druga je stvar, a to je ono što je loše i što je bio predmet moje kritike, to što se naše gradsko rukovodstvo i uprava nisu bavili unapređenjem našeg međunarodnog kreditnog rejtinga. A kako su i mogli da se njime bave kad, počev od SG, nisu ni znali da ga Valjevo ima! U ulozi manipulatora, MM obmanjuje građane kad kaže da nije problem da se dobije međunarodni kreditni rejting. Koliki je to problem, poučno bi mu mogli objasniti onih 13 gradova, koji nisu uspeli da ga dobiju 2010. godine i posle toga nisu ni pokušavali! MM govori istinu kad kaže da je problem sačuvati i unaprediti međunarodni kreditni rejting. Ali pošto naši lokalni vlastodršci nisu ni znali da ga imaju, svako normalan se pita, a kako se nešto, što ne znaš da imaš, sačuva i unapredi?

 

5. "Ovde je Grad Valjevo, samo zahvaljujući jednom domaćinskom, kvalitetnom vođenju budžeta za koji je odgovoran gradonačelnik Gvozdenović i koji je zaista sa svojim saradnicima napravio prosto neverovatnu stvar, nije ... Kraljevo je ispalo iz te priče", konstatova MM, na već korišćen manipulatorski način. Kakvu je prosto neverovatnu stvar, za naše Valjevo, napravio SG sa saradnicima, rečito ilustruju sledeće činjenice:

 

Posle više od godinu dana priprema i stvaranje uslova za ispunjenje 12 zahtevnih kriterijuma, Valjevo je 30. juna 2011. godine, zajedno sa još sedam gradova i opština (Niš, Zrenjanin, Čačak, Zaječar, Stara Pazova, Sremska Mitrovica i Ruma) dobilo NALED-ov (nacionalni) sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Ovaj Projekat je u Srbiji rađen uz podršku USAID (Američke agencije za međunarodni razvoj).[4]

 

Od 2012. godine se sprovodi Program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE – Business Friendly Certification in South East Europe), a u proces sertifikacije se uključilo gotovo 100 jedinica lokalne samouprave (JLS) iz pet zemalja od kojih su 44 ispunili uslove za sticanje sertifikata, pri čemu su ga neke JLS, u međuvremenu, izgubile.

 

BFC SEE sertifikat omogućava JLS da budu vidljive na međunarodnoj investicionoj mapi i predstavlja jasan signal zainteresovanim investitorima da su JLS iz jugoistočne Evrope organizovane da odgovore na njihove zahteve. Ovaj sertifikat, koji predstavlja dokaz da su JLS po meri privrede, dodeljivao se u prošlosti na dve, a sada na tri godine. Po isteku sertifikacionog roka, JLS bi trebalo da ga obnove.

 

JLS koje ga imaju, pokazuju istraživanja, privlače više investitora, a iskustveni podaci govore da se u slučaju Sombora npr. više od 50 investitora raspitivalo, od kojih je 5 ušlo u investiciju.[5]


Regionalni Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da će JLS pružiti visok nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa i to predinvesticionoj, investicionoj i post-investicionoj. JLS mora u svim navedenim fazama da bude pouzdan partner privatnom biznisu. Sertifikacija, takođe, predstavlja ispunjenje određenih standarda, odnosno određenu garanciju da će postojeći poslovni ljudi i preduzetnici, dobiti maksimalnu podršku, usluge i informacije iz nadležnosti JLS, što će im olakšati poslovanje u Srbiji.

 

Više od 3 miliona građana i 150.000 privrednih društava u certifikovanim JLS danas koristi efikasne servise lokalne administracije. Uslovi za poslovanje u ovim sredinama kvalitetniji su u proseku za 76%. Takođe, 40% certifikovanih JLS iz jugoistočne Evrope našlo se na listi najboljih investicionih destinacija u Evropi poznatog časopisa "Financial Times".[6]

 

Da li naš Grad ima ovaj prestižni sertifikat ili je, može biti, u procesu sertifikacije? GRAD VALJEVO SE NE NALAZI MEĐU JLS KOJE IMAJU BFC SEE SERTIFIKAT! A NE NALAZI SE NI MEĐU JLS KOJE SU PROCESU SERTIFIKACIJE!!!

 

Tabela br. 1    Lista JLS iz RS koje imaju BFC SEE sertifikat ili su u procesu sertifikacije

 

 

Izvor: http://bfc-see.org/bfc-see-municipalities

Posledice ove činjenice? Naši lokalni vlastodršci su nas, svojim neradom, neznanjem i nesposobnošću, "poštedeli mogućnosti" da se uključimo u investicionu utakmicu u kojoj je moguće doći "DO 50% PODRŠKE ZA ZAJEDNIČKE RAZVOJNE PROJEKTE PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA: Zahvaljujući podršci nemačkog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, certifikovane lokalne samouprave, u saradnji sa BFC SEE mrežom i GIZ ORF MMS, nude podršku potencijalnim investitorima i postojećoj privredi za učešće u specijalizovanim programima razvojne saradnje u kojima je moguće sufinansiranje u vrednosti do 2.000.000 evra za projekte koji se tiču uvođenja novih tehnologija, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, transfera tehnologija i znanja, unapređenja obrazovanja i industrijskog razvoja.”[7]

 

Koliko su naši lokalni vlastodršci umišljeni u oceni svojih "postignutih rezultata" i "nikad boljih investicionih dostignuća", opominjuće deluje da je na sastanku koji je održan 24/12/2019. godine (pre 15 dana), ministar DULS Branko Ružić razgovarao sa predstavnicima gradova i opština, koji su stekli certifikat o povolјnom poslovnom okruženju (BFC SEE) ili su u procesu sertifikacije, naravno, bez Valjeva. Tom prilikom je na okruglom stolu "Opštine i gradovi po meri privrede" rekao da se unapređenjem poslovnog ambijenta privlači više investitora i obezbeđuje kvalitetniji život građana. "Ministarstvo želi da podrži upravo gradove i opštine koji rade na sebi i predstavlјaju putokaz drugima. Zato smo prošle godine na konkursu za dodelu sredstava za razvoj infrastrukturnih projekata, koja su opredelјena u Budžetskom fondu za programe lokalnih samouprava, istakli BFC certifikat kao dodatni plus na putu ka dobijanju ove vredne podrške", uz napomenu da će po pitanju navedenog sertifikata tako ostati i u budućnosti![8] Treba li još jednom da naglašavam da među učesnicima razgovora nisu bili "SG koji je zaista sa svojim saradnicima napravio prosto neverovatnu stvar", kako nam reče MM.   

 

6. "Ova vlast je napredovala. I to je činjenica koju svako može da vidi, ukoliko želite ja vam mogu pokazati ima to i na portalima, imaju ti zvanični podaci, ja sam brižljivo čitao kako je to hronološki sve od 2010. godine, dotični alhemičar postrojio i... verujte, to je samo njegova želja, da zažmuri pred nekim činjenicama, koje oni koji nisu imali snage da budžet dovedu na jedan ovako visok nivo, a ovo je visok nivo koji je respektabilan...", konstatova MM, sada, u ulozi manipulatora. Koliko su činjenice surove i koliko MM, žmuri pred njima, svako može videti iz podatka da je Grad Valjevo (2010. godine), kada mu je dodeljen, imao međunarodni kreditni rejting: B1, stabilno, a da je u septembru 2019. godine imao: B1, pozitivno. Dakle, kategorija je ostala ista (B1), samo su se promenili izgledi sa stabilno na pozitivno. I, kao što svako, ko uzme zvanične izveštaje i pročita ih, može da vidi da zasluge za promenu izgleda u vezi sa kreditnim rejtingom Grada, ne pripadaju SG i njegovom timu, kako kaže MM, već promenjenim izgledima koji su, u međuvremenu, dati državi Srbiji, pa su zatim, u procesu usaglašavanja sa kreditnim rejtingom i izgledima države Srbije, sva tri grada sa međunarodnim kreditnim rejtingom imali promenu izgleda sa stabilno na pozitivno.[9] Takođe, ni za pad kreditnog rejtinga Grada Valjeva sa B1 na B2 (19/07/2013), nije "zaslužno" tadašnje gradsko rukovodstvo, već je ovom padu prethodio pad kreditnog rejtinga Srbije, pa su i kod gradova koji su imali međunarodni kreditni rejting izvršene korekcije na dole! Ovo će svako da vidi, ko ne žmuri pred činjenicama i manipuliše, kao MM.

 

7. "... Znate šta, može neko reći da zemlja nije okrugla, ali to je već problem za njega, a delom i za nas koji moramo to da slušamo", pokuša još jednom da bude duhovit MM i da zada završni manipulatorski udarac. Ko žmuri pred činjenicama, ko laže, ko pokušava bez argumenata - paušalnim izjavama da manipuliše, ko čita, a ne razume pročitano, i na kraju, ko javnost uverava da zemlja nije okrugla, ostavljam građankama i građanima Valjeva da donesu svoj sud. Koliki je problem za njih što moraju da slušaju MM, kao visokog gradskog funkcionera, koji je u obavezi da javno polaže račune za svoj rad, u odnosu na mene kojeg ne moraju ni da slušaju, ni da čitaju, to će oni najbolje znati!

 

Moj komentar na završnu reč koju je SG imao na sednici Skupštine Grada na kojoj je usvojen lokalni budžet za 2020. godinu, odnosi se na sledeće: "Činjenica da je po Mudisu ovaj budžet jedan među tri u Srbiji, možda za nekoga to nije dobar argument, ali u životu uvek vidite stvari onako kako vi hoćete. Ovo je vreme informacija, ali nije vreme znanja. Čini mi se i informacije uvek možete kreirati onako kako vama odgovaraju, a onaj koji ih koristi i prihvata zna zašto to radi".

 

Ko ima informacije, ko znanje, a ko ni jedno, ni drugo, ko i kako kreira informacije, kome tako kreirane informacije odgovaraju i u koje svrhe, najbolje ilustruje kratak deo iz završne reči SG, date na sednici Skupštine Grada, decembra 2018. godine, prilikom donošenja Odluke o budžetu Grada Valjeva za prošlu (2019) godinu:

 

"Glavni pravci Grada u idućoj godini su zapošljavanje. Opremanje Industrijske zone, koju smo mi kupili našim sredstvima, bez kredita i zaduženja. Opremanje je najvažniji cilj i već po isteku novogodišnjih praznika idemo u Beograd da razgovaramo o sredstvima koja će Republika dati. Prvo, mora se završiti saobraćajnica koja je ultra moderna i za koju je po projektu predviđeno 350 miliona dinara. Potom, završićemo ono što je već dogovoreno. A to je trafo stanica od 35 megavata i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. NEMAČKI INVESTITOR ĆE ZAPOSLITI PAR STOTINA LJUDI ODMAH. Tu su i kooperanti i svi koji će sarađivati sa investitorom. KOLIKO GOD TO NEKOME IZGLEDALO SMEŠNO, TO JE SIGURNO"![10] Na našu nesreću, videli smo svi i šta je i koliko je sigurno!

 

Posle svega, pitanje koje postavljam i sebi i svim slobodnomislećim osobama u Valjevu, ako Danteovi krugovi pakla stvarno postoje, u koji bi krug bili locirani napred navedeni valjevski vlastodršci?  

 

U Skupštini Grada Valjeva, u teatru apsurda, i glumci su apsurdni. Na žalost svih nas, ti glumci su naši odbornici. Nekako mislim da je ljudski odrediti granicu ličnog trpljenja i građanskog poniženja ispod koje se ne ide! Mudri Njegoš svojevremeno reče: "Svak je rođen po jednom da umre, čast i bruka žive dovjeka". Pametnom dosta!

 

Sa ovakvim lokalnim političkom "elitom", Grad Valjevo sigurno postaje jedna orijentalna kasaba u mentalnom i u svakom drugom smislu. Imajući u vidu izreku da “nema povoljnog vetra za moreplovca koji ne zna kuda plovi”, jasno se vidi tužna stvarnost Valjeva iz kojeg odlaze radno sposobni i odvode i rođenu i nerođenu buducnost našeg Grada.

 

Može se reći da nam je izvesna budućnost, u kojoj će nas neki ubeđivati da treba da se radujemo što nam je nulta nezaposlenost, gubeći iz vida da ćemo biti jedna velika vikendica, mesto za odmor Valjevki i Valjevaca, koji će uglavnom raditi po svetu. Onima, našima, koji ne budu dolazili u Valjevo ni kao "turisti", familija će biti zahvalna na nekim parama koje će im ti, naši, valjda slati.   

 

 [2] Kako su usluge rejting agencija veoma skupe, pitanje je da li bi se mnogim gradovima isplatila investicija u ocenu kreditnog rejtinga. Činjenica je da se na tržištu i nerejtingovane lokalne samouprave mogu zaduživati, međutim u takvim slučajevima se pokreće pitanje ko i pod kojim uslovima će u grad, koji nema kreditni rejting, investirati.

[3] Partnerske opštine USAID Programa podsticaja ekonomskom razvoju opština: Novi Sad, Niš, Leskovac, Subotica, Zrenjanin, Kruševac, Pančevo, Šabac, Kraljevo, Čačak, Smederevo, Sombor, Valjevo, Sremska Mitrovica, Užice i Inđija.

[5] Izjava gradonačelnice D.Golubović.

[6] Više videti o ovome na BFC_SEE_sertifikacija_2019.pdf

[7] Više videti o ovome na BFC_SEE_sertifikacija_2019.pdf

[9] Rating Action: Moody's changes outlook on Serbia's rating to positive, affirms Ba3 rating, 06 Sep 2019. Videti na: https://www.moodys.com/research/--PR_409429 ; Rating Action: Moody's changes outlook to positive of three Serbian cities; ratings affirmed, 10 Sep 2019. Videti na: https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-to-positive-of-three-Serbian-cities-ratings--PR_409355

Aktuelno

Film Sunce mamino  (foto: )
Kultura Pre 6 sati 38 minuta

"Sunce mamino" ovog vikenda u valjevskom bioskopu

Igrani film "Sunce mamino", u režiji Koste Đorđevića, na repertoaru valjevskog bioskopa "85" ovog i narednog vikenda od 20 časova. Priča prati zbunjenog i pomalo neprilagođenog šesnaestogodinjeg...

Policija (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 6 sati 37 minuta

Osumnjičeni za krađe

Policija je uhapsila muškarce iz Šapca i Rume jer su, kako se sumnja, tokom januara i februara, više puta provalili u krug kamenoloma u mestu Kozličić. Vrednost ukradene robe procenjuje se na 2,8...