Bez kraja

Bez kraja

Bez kraja i konca

Bez kraja
20.11.2014

Hoće li verbalno nasilje, ostati verbalno?

Neki kažu da se posle sitnijih nasilja, atentata na Milana Beka i napada na dekana Fakulteta političkih nauka, vraćaju „devedesete godine“. Drugi kažu da su bile stalno tu, pritajene pa ih nismo primećivali! Ima istine i kod jednih i drugih. [...]

Bez kraja
15.11.2014

„Nikome nećemo dozvoliti...“ Ako bude tražio dozvolu...

Nikome nećemo dozvoliti...!“, „Nikada nećemo priznati..!“, „Zabranićemo!“, „Ograđujem se!“. Misli li iko od onih koji ovo govore, na sudbinu istih govorenja ranije? U slučaju starijih, upravo njihovih? Nekad se javno i masovno galamilo [...]

Bez kraja
10.11.2014

Je li moguće drugovi, da smo svi mi - volovi?

Ministar policije je verovatno (možda sigurno, nema veze) u pravu, kad kaže da je Kosmajac mogao biti uhapšen i pre deset-petnaest godina! Verovatno je u pravu i kad kaže da tada nije bilo političke volje. Tako je i sa onim što ne kaže (nema [...] · 4 komentara

Bez kraja
10.11.2014

Kad dvoje čine isto, onda to nije isto!

„Dupli aršini“ se temelje na razlici između između logičke snage i materijalnog učinka dokaza, i mahom su naziv za zamenu logičkih dokaza nekim drugim. Ako je moguće i fizičkim, „argumentom batine“, danas sve više političkim. Logičku moć [...]

Bez kraja
23.10.2014

Naravno da u budžetu, nema para! Ovakvom...

Danima slušamo od ministra prosvete, da su protesti, najavljeni a sada i tekući štrajk prosvetara, uzaludni. Para u budžetu, nema! Pošto to stalno ponavlja sledi da se radi o očiglednoj istini, kojoj nema prigovora, ni dopune ili korekcije. Ako [...]

Bez kraja
13.10.2014

Politizovan Ustavni sud? – Dobrojutro, Kolumbo!

Tokom sadašnjeg štrajka advokata i njihovog obraćanja Ustavnom sudu radi ocene ustavnosti zakona čije izmene ili povlačenje traže, od njih slušamo i kako je Ustavni sud jako politizovana institucija. (Toliko da mu se obraćaju samo da im [...]

Bez kraja
6.10.2014

Sam svoj majstor, a ne veberovac!

Sumrak vrednosti i ideala, ideologija i programa, razočarenje vođama i uzorima, dezideologizacija i personalizacija politike (persona na čelu je ideologija i program!), „doba praznine“.., odvija se i pred našim očima. Pošto su poznatiji i [...]