Bez kraja

Bez kraja

Bez kraja i konca

Bez kraja
10.11.2014

Je li moguće drugovi, da smo svi mi - volovi?

Ministar policije je verovatno (možda sigurno, nema veze) u pravu, kad kaže da je Kosmajac mogao biti uhapšen i pre deset-petnaest godina! Verovatno je u pravu i kad kaže da tada nije bilo političke volje. Tako je i sa onim što ne kaže (nema [...] · 4 komentara

Bez kraja
10.11.2014

Kad dvoje čine isto, onda to nije isto!

„Dupli aršini“ se temelje na razlici između između logičke snage i materijalnog učinka dokaza, i mahom su naziv za zamenu logičkih dokaza nekim drugim. Ako je moguće i fizičkim, „argumentom batine“, danas sve više političkim. Logičku moć [...]

Bez kraja
23.10.2014

Naravno da u budžetu, nema para! Ovakvom...

Danima slušamo od ministra prosvete, da su protesti, najavljeni a sada i tekući štrajk prosvetara, uzaludni. Para u budžetu, nema! Pošto to stalno ponavlja sledi da se radi o očiglednoj istini, kojoj nema prigovora, ni dopune ili korekcije. Ako [...]

Bez kraja
13.10.2014

Politizovan Ustavni sud? – Dobrojutro, Kolumbo!

Tokom sadašnjeg štrajka advokata i njihovog obraćanja Ustavnom sudu radi ocene ustavnosti zakona čije izmene ili povlačenje traže, od njih slušamo i kako je Ustavni sud jako politizovana institucija. (Toliko da mu se obraćaju samo da im [...]

Bez kraja
6.10.2014

Sam svoj majstor, a ne veberovac!

Sumrak vrednosti i ideala, ideologija i programa, razočarenje vođama i uzorima, dezideologizacija i personalizacija politike (persona na čelu je ideologija i program!), „doba praznine“.., odvija se i pred našim očima. Pošto su poznatiji i [...]