Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

04.07.2014, 21:00

Da biće ima svoj razlog

č: | fb:

...Više volim da ne pitam, koliko dugo još i kada.

Više volim da uzmem u obzir čak te mogućnosti.

Da biće ima svoj razlog.

Wislawa Szymborska

Blogovi