Krušikov proizvodni program  (foto: Đorđe Đoković)
Krušikov proizvodni program (foto: Đorđe Đoković)
11.06.2014, 14:08

„Krušik“ nije pred zatvaranjem, već je na novom početku

č: | fb:

Poresko dugovanje nije najveći problem sa kojim se danas susreće „Krušik“. Ukupan dug valjevskog najvećeg preduzeća početkom godine bio je 4,4 milijarde dinara a račun je u blokadi od novembra 2011.godine na iznos od 1,4 milijarde dinara. Za prva četiri meseca ove godine „Krušik“ je ostvario dobit od 29 miliona, dok je u istom periodu prošle godine zabeležen gubitak od 455. miliona dinara. Porezi i doprinosi na zarade se redovno uplaćuju od početka godine. Otpuštanje zaposlenih nije predviđeno poslovnom politikom preduzeća za ovu godinu.

Gde je „Krušik“ danas, kakvi su planovi za budućnost, koji su najveći izazovi sa kojima se suočio 3. januara 2014. godine dolaskom na čelo valjevskog najvećeg preduzeća? Samo su neka pitanja koja smo postavili direktoru Mladenu Petkoviću.

Direktor HK „Krušik“ Mladen Petković rođen je 1978. godine. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu. Bio je pomoćnik direktora Su-Port (JAT) Beograd i direktor „Kovačkog centra“, Valjevo. Oženjen je, otac troje dece.

Kolubarske.rs : Vlada Srbije je 9. avgusta prošle godine donela odluku o finansijskoj konsolidaciji preduzeća vojne industrije. Upravo poresko dugovanje  „Krušika”  od 2,3 milijarde dinara je najveći problem valjevskog preduzeća. Da li će i kada biti urađena konverzija duga?

Petković : Realizacija Zaključka koji je Vlada Republike Srbije donela 9. avgusta 2013. godine  je  započeta. Naime, potpisani su Ugovori o koverziji potraživanja sa Gradom Valjevom i Fondom za razvoj RS, na ukupan iznos od oko 835 miliona dinara. U narednom periodu očekuje se potpisivanje Ugovora o konverziji  i sa ostalim poveriocima obuhvaćnom navedenim Zaključkom, a „Krušik“ čini sve napore kako bi se intenzivirala dalja realizacija Zaključka.

Ne bih se složio sa konstatacijom da je poresko dugovanje „Krušik“-a najveći problem sa kojim se danas  susrećemo, s obzirom na to da će najveći deo pomenutog poreskog dugovanja biti rešen sprovođenjem Zaključka  Republičke vlade. Takođe, treba napomenuti da HK „Krušik“ a.d. od mog stupanja na dužnost, zarade isplaćuje sa pripadajućim porezom i dorpinosima.

Kolubarske.rs : Koji su to  još problemi sa kojima ste se suočili dolaskom na čelo valjevskog najvećeg kolektiva?

Petković : Na dužnost v.d. Izvršnog direktora HK „Krušik“ a.d. stupio sam 3. januara 2014. godine. Tom prilikom zatekao sam ukupan dug kompanije prema dobavljačima, bankama i drugim pravnim licima u iznosu od 4,4 milijarde dinara. Račun preduzeća blokiran je od novembra 2011. godine na iznos od 1,4 milijarde dinara. Pored visokih obaveza, zatekao sam preduzeće  suočeno sa izraženim problemima nelikvidnosti, nesolventnosti i sa nedovoljnom uposlenošću kapaciteta, posebno mašinskog.

Potpisani Ugovori koje treba realizovati u 2014. godini, najvećim delom su avansno naplaćeni, založeni kod banaka, a sredstva dobijena po tom osnovu utrošena su namenski, uglavnom na zarade, a manjim delom na repromaterijal i dr. Sa sruge strane, u obavezi smo da realizujemo pomenute ugovore, proizvedemo  i isporučimo proizvode koji su predmet tih ugovora i obezbedimo potrebna sredstva za nabavku repromaterijala, isplatu zarada zaposlenih i druge troškove. Obaveze prema dobavljačima, nastale u prethodnom periodu, dovode nas u situaciju da smo prinuđeni da sve nove porudžbine plaćamo avansno, jer veliki broj firmi nije više u mogućnosti da isporuči robu na odloženo plaćanje. Kredite kod poslovnih banaka nije moguće dobiti, jer je zbog svega gore navedenog, kreditni bonitet „Krušika“ ozbiljno narušen.

Takođe, jedan od problema bio je odnos zaposlenih na administrativnim i drugim režijskim radnim mestima i broja zaposlenih u proizvodnji. Naime, od ukupnog broja zaposlenih svega 40,7 posto bavilo se proizvodnim poslovima, a sada je taj odnos promenjen tako da je 72 posto zaposlenih  angažovano u proizvodnji.

Protivoklopni raketni sistem bumbar

Protivoklopni raketni sistem bumbar (Foto: Đorđe Đoković)

Kolubarske.rs : Da li „Krušik” ima budućnost ili je, kako se sve češće čuje u javnosti, pred zatvaranjem? Da li ima ugovorenih poslova ili ima najava za nove  koji bi „Krušik” izvukli iz krize?

Petković : Krušik“ nije pred zatvaranjem, već na novom početku. Ugovorenih poslova ima za celu 2014. godinu i konstantno se radi na njihovoj realizaciji. Takođe, realizacijom poslova i projekata, na kojima trenutno novi menadžment radi, ostvario bi se pozitivan efekat za oporavak „Krušik“-a kao i na celokupnu  privredu Zapadne Srbije.  S obzirom na to da su naši proizvodi najvećim delom namenjeni izvozu, to će i njegovo učešće u spoljnotrgovinskom bilansu biti značajno.

Poređenja radi, ulaganja u repromaterijal za proizvodnju u prvom kvartalu 2014. godine su za 108 posto veća od ulaganja u repromaterijal u istom periodu prethodne godine. Porezi i doprinosi na zarade se redovno uplaćuju od januara 2014. godine, što nije bio slučaj od početka 2010. godine. Na kraju aprila ove godine, „Krušik“ je  ostvario dobitak u iznosu od 29 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine zabeležen gubitak od 455. miliona dinara.

Pored toga, važno je napomenuti da će HK „Krušik“ započeti ulaganja u nove investicione projekte koji su od strateškog značaja za korporaciju. Tu se pre svega misli na investicije u novu kapislanu, oko 5 miliona EUR-a, na nabavku mašine za izradu komora raketnih motora, oko 1,5 miliona EUR-a i dr. Nabavkom navedene opreme „Krušik“ će se svrstati u red respektabilnih proizvođača u oblasti  raketnih sistema. Pored prisustva na tržištu vojnog programa, intenzivno radimo na unapređenju svog položaja na tržištu civilnog programa. U prilogu tome govori i činjenica da je naša fabrika prvi put putem tendera uspela da obezbedi prodaju protivgradnih raketa, čija je proizvodnja i prodaja u prethodnom periodu praktično bila zanemarena.

 

Navodi pojedinaca su netačni i zlonamerni


Kolubarske.rs : Samostalni sindikat HK „Krušik” se, za prvomajske praznike, oglasio proglasom u kome  skreće pažnju na teško stanje u ovoj fabrici i u kome tvrdi da je zaposlenima isplaćen minimalac, koji nije jednak za sve. Sindikalci  u proglasu navode „da posla u Krušiku  nema, da u fabrici vlada anarhija i strah, da se zaposleni premeštaju sa jednog na drugo radno mesto bez rešenja i objašnjenja". Koliko su tačni  navodi Samostalnog sindikata?

Petković : Navodi određenih pojedinaca iz Samostalnog sindikata HK „Krušik“ a.d. u prvomajskom proglasu su apsolutno netačni i zlonamerni, a u funkciji su ostvarenja njihovih ličnih interesa  i interesa prethodnog rukovodstva.

Od kako sam došao na čelo „Krušik“-a, nisam imao problem u komunikaciji sa sindikatima kao organizacijom niti sa zaposlenima kao njihovim članovima, već samo sa nekolicinom članova Samostalnog sindikata. Naime, mala grupa pojedinaca, u neuspehu ostvarenja ličnih interesa, kao i interesa prethodnog rukovodstva sa kojim su u proteklih deset  godina izgrađeni neraskidivi prijateljski i poslovni odnosi, upravo izjavama kao što je provomajski proglas, nanosi ogromnu štetu fabrici. Iznoseći u raznim pisanim i  elektronskim medijima netačne informacije o stanju u korporaciji, ugrožava se kredibilitet rukovodstva i ozbiljno narušava ugled preduzeća u poslovnom svetu.

U „Krušiku“-u posla ima, kao što sam već rekao. S obzirom na činjenicu da je prošloj godini ostvaren gubitak od 994,5 miliona dinara i da su zatečena izuzetna nelikvidnost i nesolventnost, minimalna zarada je bila jedan od preduslova da se izbegne bankrot HK „Krušik“ a.d. Takođe, treba napomenuti da se svima isplaćuje zarada po Kolektivnom ugovoru i da je jednaka za sve zaposlene u preduzeću. Anarhija predstavlja stanje društva u kome vlada haos i bezvlašće, tako da mi nije jasan taj deo s obzirom na to da su strah i anarhija dva kontradiktorna pojma koji jedan drugog isključuju. Navodi tih pojedinaca suprotni su stavovima Sindikata, o čemu svedoče izlaganja članova pomenutog sindikata na zboru radnika održanom u amfiteatru fabrike.

Protivtenkovska vođenda raketa

Protivtenkovska vođenda raketa "Maljutka" (Foto: Đorđe Đoković)

Kolubarske.rs : Da li je od 3. januara ove godine, od kada ste  na čeluKrušika”, bilo otpuštanja ili je u fabrici i dalje zaposleno 1236 radnik i zbog čega je suspendovan bivši direktor Jovan Davidović koji je uKrušikuradio 30 godina, a na čelu fabrike bio deset godina?

Petković : U HK „Krušik“ a.d. sva prava radnika su apsolutno zaštićena i ispoštovana, tako da nijedan zaposleni neće biti otpušen ukoliko poštuje radne obaveze i zakonske propise. Otpuštanje zaposlenih nije predviđeno poslovnom politikom HK „Krušik“ a.d. za ovu godinu.

Intervju sa direktorom „Krušika“ Mladenom Petkovićem smo napravili sredinom maja. U međuvremenu, prema saznanjima Kolubarskih.rs, bivši direktor „Krišika“ Jovan Davidović je dobio otkaz. Prema našim izvorima otkaz mu je uručen 28. maja, a kao razlog je navedeno to što je, na osnovu izjave zaposlenog koji ima saznanja da je Jovan Davidović 3. februara 2014. godine, radnike podstrekivao na štrajk.

Aktuelno

Film Sunce mamino  (foto: )
Kultura Pre 7 sati 38 minuta

"Sunce mamino" ovog vikenda u valjevskom bioskopu

Igrani film "Sunce mamino", u režiji Koste Đorđevića, na repertoaru valjevskog bioskopa "85" ovog i narednog vikenda od 20 časova. Priča prati zbunjenog i pomalo neprilagođenog šesnaestogodinjeg...

Policija (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 7 sati 37 minuta

Osumnjičeni za krađe

Policija je uhapsila muškarce iz Šapca i Rume jer su, kako se sumnja, tokom januara i februara, više puta provalili u krug kamenoloma u mestu Kozličić. Vrednost ukradene robe procenjuje se na 2,8...