Srbijanka (foto: Đorđe Đoković)
Srbijanka (foto: Đorđe Đoković)
13.09.2016, 07:15

Ko je vlasnik imovine Srbijanke?

č: | fb:

Mišljenje srpskog Ministarstva pravde biće presudno u parnici koja se vodi pred Privrednim sudom u Valjevu u vezi dokazivanja vlasništva nad imovinom "Nove Srbijanke". Među petnaestak različitih sporova ova parnica je, kako navode u Privrednom sudu, i najveća kočnica u stečajnom postupku koji je pokrenut nad ovom kompanijom još 2012. godine.

Stečajnom postupku se još uvek ne vidi kraj i niko pouzdano ne može reći kada će biti okončan, ali bi po dobijanju mišljenja ministarstva bar ovaj spor bio priveden kraju.

 

Prema rečima portparola Privrednog suda u Valjevu Duška Petrovića u samom postupku izneti su svi dokazi i jedino se sada čeka mišljenje Ministarstva pravde o primeni merodavnog prava kod odlučivanja o odredbama ugovora o prenosu vlasništva nad nepokretnom imovinom ''Nove Srbijanke'' (reč je prvenstveno o oko 12 hektara uređenog građevinskog zemljišta ), a koje je Privredni sud po predlogu stranka od ministarstva zatražio tokom avgusta.

 

''Reč je o ugovoru koji su vlasnici 'Nove Srbijanke' sklopili sa predstavnicima dve bugarske kompanije 'New express finance' i 'Storko trade' o prenosu vlasništva nad imovinom na ove dve kompanije. Stečajni dužnik je najpre tražio utvrđivanje ništavosti, kao primarni zahtev, kao i poništaj ugovora, odnosno utvrđenje da su bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi tužioca te pravne radnje počev od ugovora o prenosu vlasništva. Sa druge strane ove dve bugarske firme, čije je sedište u Sofiji, su podnele izlučni zahtev u stečajnom postupku koji je osporen i vodila se druga parnica po toj njihovoj tužbi. Ti predmeti su spojeni i sada se čeka odgovor Ministarstva pravde zbog toga što je pomenutim ugovorom predviđeno da se kao merodavno primenjuje bugarsko pravo'', kaže Petrović.

Praktično zastupnici bugarskih kompanija traže da se u ovom postupku u Srbiji primenjuje bugarsko zakonodavstvo.

Duško Petrović

Duško Petrović (Foto: Đorđe Đoković)

Prema rečima Petrovića nije poznato koje dozvolio i potpisao takav ugovor, ali napominje da se to dogodilo pre pokretanja stečajnog postupka. Objašnjava da je ugovorom predviđeno da imovina ''Nove Srbijanke'' pređe u vlasništvo ove dve pomenute firme u zamenu za ispunjenje novčane obaveze.

 

''Vlasnici  'Nove Srbijanke' su imali određene pravne poslove koje su sklapali sa ove dve bugarske firme. Ti poslovi, kojih je bilo više, izražavani su u novčanoj protivvrednosti i kada 'Nova Srbijanka' nije ispunjavala svoje obaveze tada je zaključen ugovor o prenosu vlasništva nad nepokretnostima, tako da praktično ta imovina bude preneta u svojinu 'New express finance' i 'Storko trade'. Da li će u tome uspeti ili neće u ovom trenutku ne znamo, jer u momentu kada je u Katastru počeo proces prenosa svojine na bugarska pravna lica to je stopirano, najpre u izvršnim postupcima Privrednog suda a zatim i kroz stečajni postupak'', objašnjava Petrović.

 

Nakon što stigne mišljenje ministarstva, sledi presuda po ovoj parnici na koju sve strane imaju pravo žalbe. U međuvremenu, kako bi bili pokriveni tekući  troškovi stečajnog postupka, prodavana je i oprema ovog kombinata.

 

''To je imovina koja više nije imala veliku vrednost , počev od kancelarijskog materijala i nameštaja do zastarele i neupotrebljive opreme u pogonima, a za njih su dobijani mali novčani iznosi koji su pokrivali tekuće potrebe. To je bio veliki kombinat i nije lako obezbediti i čuvati tu imovinu. Moglo je da dođe do zloupotreba, krađa, kao što smo bili svedoci u nekim drugim preduzećima. Da bi se to sprečilo bolje je neku opremu koja nije bila godinama u upotrebi prodati da bi se na taj način moglo obezbediti nešto drugo. Naravno nijedna nepokretnost, hala ili nešto drugo nije otuđeno niti može biti zbog toga što je u sporu'', ističe Duško Petrović, portparol Privrednog suda.

 

Srbijanka

Srbijanka (Foto: Đorđe Đoković)

Bugarska kompanija ''Medija svjat'' je 2007. godine za četiri miliona evra kupila ''Srbijanku'', da bi već 2012.  nad ''Novom Srbijankom'' bio pokrenut stečaj.

Aktuelno

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
U Muzičkoj školi Pre 15 sati 23 minuta

Koncert "Premijere"

Koncert "Premijere" pijanistkinje Nataše Mitrović, održaće se u petak, 9. decembra, u 18 časova u svečanoj sali valjevske muzičke škole "Živoirad Grbić".