Nenad Mihailović i Slobodan Ilić (foto: COR)
Nenad Mihailović i Slobodan Ilić (foto: COR)
23.03.2022, 07:55

Povećati učešće građana u lokalnom budžetskom procesu

č: | fb:

Nevladina organizacija Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) započinje realizaciju projekta "COR Gromobran" (Građanski Realan Otvoren – Maksimalno Održiv Budžet – Redovno Aktivno Nadgledan), koji je deo programa pod nazivom LOVA (LOkalni VAljani budžeti), koji već sedmu godinu sprovodi COR.

 

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, projekat će biti realizovan u Valjevu, u periodu februar – decembar 2022. godine, uz podršku sredstava Olof Palme Centra i Vlade Švedske.

 

Prema rečima autora projekta dr Slobodana Ilića, problem kojim se bavi Projekat je izostanak participacije ili skromno učešće građana u procesu donošenja lokalnog budžeta i nedostatak aktivnog građanskog nadzora nad ovim važnim procesom sa svim pratećim štetnim posledicama.

 

"Ozbiljne indicije govore da uočeni problem nastaje kako zbog nedovoljnog poznavanja procesa lokalnog budžeta od strane civilnog sektora (građana, nevladinih organizacija, medija) i preduzetnika, tako i usled nerazumevanja i nemogućnosti povezivanja Odluke o lokalnom budžetu sa stvarnim standardom života i svakodnevnim funkcionisanjem stanovnika našeg grada, neizgrađenog odnosa građana prema Odluci o lokalnom budžetu i njegovom trošenju, i na kraju zbog nedovoljno atraktivnog mehanizma komunikacije gradske uprave sa građanima o lokalnom budžetu. Izloženi problem usporava ili onemogućava demokratski, održiv razvoj lokalne zajednice", rekao je Ilić.

Nenad Mihailović i Slobodan Ilić

Nenad Mihailović i Slobodan Ilić (Foto: COR)

 

Cilj je da se realizacijom projektnih aktivnosti poveća participacija građana i Nevladinih organizacija u lokalnom budžetskom procesu, i stvori osnova za uspostavljanje redovnog, aktivnog građanskog nadzora budžetskog procesa grada Valjeva.

 

Da bi se ostvario projektni cilj njegove aktivnosti biće usmerene u tri osnovna pravca, kaže Ilić. Prvi je uspostavljanje Panela grada Valjeva (PGV), kao građanskog nepolitičkog nadzornog tela sastavljenog od građana različitog stručnog profila i profesionalnog opredeljenja (mladi/studenti; predstavnici lokalnih NVO i udruženja, lokalnih medija; preduzetnika – biznis sektora, kulture, sporta, zdravstva...). U nadležnosti PGV biće redovan, aktivni građanski nadzor lokalnog budžetskog procesa (planiranje budžeta, predlaganje projekata i njihova prioritizacija, predlog budžeta i njegovo donošenje, izvršenje budžeta i izveštavanje o njegovom izvršenju, realizovanim projektima i ostvarenim ciljevima...).

 

Drugi pravac je uspostavljanje modernog i efikasnog, informativno – obrazovno – zabavnog, online mehanizama za uključivanje građana u lokalni budžetski proces (internet igra "BudžetirAJMO"), čime se postiže da građani ne budu zavisni od "dobre volje" lokalne uprave da organizuje javne rasprave o najvažnijim budžetskim dokumentima. Igrajući igru igrač "preuzima" ulogu gradonačelnika!

 

Treći pravac je stvaranje osnove za razvoj različitih fleksibilnih, često spontanih, formata povezivanja i umrežavanja građana zainteresovanih za upotrebu budžetskih sredstava za prioritetne potrebe grada Valjeva, čime se "daje vetar u leđa" organizovanju javnog dijaloga sa lokalnim rukovodstvom. Ovde se u prvom redu misli na uključivanje predstavnika različitih neformalnih grupa i NVO, koje se bave gorućim problemima lokalne zajednice za čije rešavanje se ne izdvajaju uopšte ili se izdvajaju nedovoljna budžetska sredstva.

 

"Dobrodošlo je učešće i doprinos u sprovođenju Projekta svih zainteresovanih lica", poručio je na predstavljanju projekta "COR Gromobran" njegov autor dr Slobodan Ilić.

 

Aktuelno

Nagrađeni (foto: Vlada Ivanović)
Svečana sednica SO Pre 18 sati 50 minuta

Obeležen Dan opštine Ljig

Na svečanosti povodom Dana opštine Ljig dodeljena su priznanja najuspešnijim pojedincima, ustanovama i organizacijama. Najviše priznanje, Plaketa "Đak kaplar" dodeljuje se posthumno Milovanu Danojliću  · 3 komentara

Policija (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 23 sati 1 minuta

Vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Valjevska policija je isključili iz saobraćaja vozača koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zaustavljen u Ulici Milovana Glišića, potom i u Karađorđevoj.  · 3 komentara

Učionica (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 3.12.2022

Gde zna dete, šta je službeno lice…

Bez obzira na starost kuknjave zbog "propasti morala" (još od Katonovog "O vremena, o običaji!"), svaka generacija starijih traži pravo, da i ona kuka! Tako je i sada, uz jedinu novost što je...  · 7 komentara