Ulica dr Pantića (foto: Đorđe Đoković)
Ulica dr Pantića (foto: Đorđe Đoković)
21.10.2022, 06:51

Kategorizacija ulica i puteva na teritoriji grada Valjeva

č: | fb:

Gradska uprava grada Valjeva raspisala je javnu nabavku - Izrada studije kategorizacije ulica i puteva na teritoriji grada Valjeva. Procenjena vrednost ove javne nabavke je 4.166.666 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 1. novembar 2022. godine.

 

Kako je navedeno u projektnom zadatku za izradu ove studije, obaveza ponuđača je da izradi kategorizaciju gradske ulične mreže i mreže lokalnih puteva i izradi referentni sistem ulične mreže i opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Valjevo.

 

Referentni sistem omogućio bi korisniku dobijanje suštinskih podataka putne mreže i to: naziv, kategorizaciju i dužinu saobraćajnice. Zatim vrstu zastora i kolovozne konstrukcije, širinu i elemente poprečnog profila, lokaciju (pripadnost mesnoj zajednici), početak i kraj saobraćajnce, čvorne tačke preseka sa drugim saobraćajnicama putne mreže, jedinstvene oznake, kao i popis parcela kroz koje saobraćajnica prolazi i vlasništvo parcela kroz koje je provučena saobraćajnica.

 

U projektnom zadatku je naglašeno da je ponuđač dužan da sve tražene podatke prikupi obilaskom lokacija.

 

Ovako izrađen Referentni sistem puteva i ulica omogućava efikasniji način utvrđivanja nadležnosti nad ulicama i putevima po pitanju održavanja putne mreže, ali i bolju organizaciju rada zimske službe kada je reč o prioritetima za čišćenje snega.

 

 

Referentni sistem dostaviti kao MS Access bazu podataka i kao digitalizovanu Google Earth kartu referentnog sistema mreže gradskih i prigradskih puteva, sa prikazom svih saobraćajnica putne mreže. Bazu podataka kreirati tako da omogućava ažuriranje podataka, piše u projektnom zadatku za izradu studije kategorizacije ulica i puteva na teritoriji grada Valjeva.

Aktuelno

Polomljene behaton ploče u Karađorđevoj (foto: Kolubarske.rs)
Raspisana javna nabavka 27.01.2023

Na proleće konačno sređivanje trotoara

Ove godine za sređivanje trotoara iz gradske kase biće izdvojeno 12,5 miliona dinara. Konačno će biti zamenjene oštećene behaton ploče u Karađorđevoj ulici. Bez odgovora pitanje da li će deo...  · 13 komentara